Kezdőlap Címkék Egyház

Címke: egyház

Már a pápa is sorosbérenc az Orbán-hívők szerint

Néhány nagyon mélyen a keresztény-kurzus hívének számító fideszes kiakadt azon a híren, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra, az erdély búcsújáróhelyére látogat. A Fidesz egyik képviselőjének – a látogatásnak örvendő – Facebook bejegyzéséhez ömlöttek a kommentek, amelyek szerint Ferenc pápa sorosbérenc, sőt maga a Sátán, ezért a magyaroknak kerülniük kellene a látogatását.

A posztot aztán törölték, de a 444 még időben észrevette és képet is készített róla. Úgy vélem, hogy a fideszes hatalom utálja a pápát, amiért az nem a magyar kormánypropaganda mantráit ismételgeti, hanem rendszeresen kiáll a menekültek és az elesettek jogaiért. Vagyis egészen másképpen értelmezi a keresztény erkölcsöt, mint Orbán Viktor, Semjén Zsolt vagy az ő elvakult híveik. A kormány persze formálisan nem bírálja a pápát, annyira még nem őrült meg, hogy ne tudná, az rosszul venné ki magát. Ferenc pápa ócsárlását ezért inkább rábízta a lakájmédiára, amely aztán rendszeresen le is sorosbérencezte, komcsizta. Biztosra vehetjük, hogy a Sátánt és Sorost emlegető kommentelők is onnan tanulták ezt a minősítést.

Történelmi oka is van a pápa és az Orbán-hívők felfogása közötti különbségnek

A magyar “keresztény” kormány és rajongói, illetve a pápa szemlélete, felfogása közötti különbségnek azonban vannak történelmi okai is. Aki ismeri Latin-Amerika történelmét és társadalmát, az már szembesült azzal, hogy ott többnyire másképpen viselkednek az egyház emberei, mint Európában, főleg annak keleti felén. Márpedig Latin-Amerika súlya – már csak a népessége miatt is – megnőtt a katolikus egyházban, a mostani pápa is onnan, konkrétan Argentínából származik.

Európában az egyház az évszázadok során lényegében összenőtt az állammal, főleg a feudális korszakban, része lett a világi hatalomnak és ennek a következményei a mai napig érezhetők, például abban is, hogy a nagy egyházak számos képviselője Magyarországon is összejátszik a kormánypárttal. A polgárosodást felvezető felvilágosodás ugyan alapelvvé tette az állam és az egyház szétválasztását, de ez főleg a kelet-európai országokban nem valósult meg tökéletesen és az sem véletlen, hogy az Orbán-rendszer a felvilágosodást is kitagadta.

Latin-Amerika más

Latin-Amerikában viszont az egyházi vezetők jelentős része nem annyira a hatalomhoz, hanem a kereszténység eredeti tanításaihoz kötődik. Ebben bizonyára szerepe van annak is, hogy ott később terjedt el és mélyen hívő hittérítők meg bevándorlók (!) terjesztették el. Annyira, hogy ott az egyház nem csak fontosnak tartja a szegények és a bajba jutottak támogatását, hanem gyakran szembehelyezkedett az állammal is, főleg a katonai diktatúrák idején. Például Brazíliában – az új elnök által egyébként agyon dicsért – katonai diktatúra még komcsinak is minősítette az egyik püspököt, pedig akkor még nem is létezett a fideszes sajtó…

Egyik egyház, másik nem

A politika mai hatalmi vámszedői és szerencselovagjai fenntartják maguknak azt az abszurd jogot, hogy ők mondják meg, mi egyház és mi nem. A vallási tevékenység ismérveinek létén, vagy nem létén vitatkoznak azok, akik a keresztény erkölcsre való hivatkozással döntenek az egyházként való bejegyzésről, ezzel támogatva, vagy megfosztva szociális, karitatív intézményeket az állami támogatástól.

Így lett a Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház bejegyzett, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség meg nem. Pedig annak oktatási intézményeiben, idősek otthonaiban és hajléktalan szállóin, könyvesházában és karitatív egyesületében, de még üdülőjében is a hitélet ott van, egyházközségeiről nem is beszélve. A vallási tevékenység tehát egyértelmű.

Bezzeg az említett Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház már messze nem rendelkezik ilyen mutatókkal, vallási tevékenységéről pedig annyit csak, amennyit Márfi Gyula érsek említett egy levelében: „Anglikán egyházból egyet ismerünk, ez Szent Margit Anglikán / Episzkopális Egyház néven található a régi jegyzékben. Nevéből ítélve a katolikusbarát High Church irányzathoz tartozik. Lelkészük Dunakeszin lakik, ahol semmiféle anglikán közösség nincs. A tiszteletes úr elsősorban a budapesti Angol Nagykövetség alkalmazottait pasztorálja.” Ez legalább korrekt közlés a levélben, ha a többi már messze nem is az. Az Episzkopális mégis bejegyzésre került, a Testvérközösség meg nem.

A Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület egyházként történő elismeréséről is tárgyalt a nagyérdemű ház. Tartok tőle, hogy hitéleti mutatókban az említett anglikánokkal egy szinten állnak a rózsakeresztesek is, és az anglikánokkal együtt bizonyítják a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel szembeni politikai előítéletességet. Vérforraló ez mindenféleképpen! Skandalum azért, mert az utóbbi nem csak nevében hordozza magyarságát a másik kettővel szemben, de hitéletének gyakorlata is bizonyítottabban hazafiasabb a másik kettőnél.

A parlamenti többség politikai döntést hoz

Ha már az MTA elnöke korábban leszögezte, a vallási tevékenység vizsgálatával kapcsolatban, hogy „meggyőződésem szerint tudománytalanul járnék el, és félrevezetném az Országgyűlést, ha egy, az adott fogalmi keretek között tudományos megalapozottsággal és hitelességgel meg nem ítélhető kérdésben iránymutató tudományos állásfoglalást adnék” – akkor azt hiszem világos, hogy a kétharmados fölény birtokában a parlamenti többség politikai döntést hoz, amikor megmondja mi egyház és mi nem!

Saját törvényét szegi meg az Országgyűlés, amikor nem hajlandó dönteni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jogállásáról – így döntött az Alkotmánybíróság, erről október 5-én beszámolt a hvg.hu.

A hatalom szeretete győzött a szeretet hatalma felett!

Egyedülálló mutatvány a világban! Bohóckodás a keresztényi tanítással! Szégyenteljes farizeus magatartás ez! Pártérdekeiknek megfelelően, hatalomban való maradásuk szempontjainak mindenáron való figyelembevételével döntenek arról, amihez semmi közük sincsen!

Sanyargatnak bennünket, pedig mi csak szolgálni szeretnénk – hangsúlyozta Iványi. A hatalomnak hálásnak kellene lennie, amiért valaki őszintén elmondja a véleményét. Mást nem is tehetünk – jegyezte meg. A Bibliában nincs benne, hogyan lehet elvtelen kompromisszumokat kötni, és arra sem kapunk bátorítást, hogy megalkuvók legyünk. Az egyház nem hagyományőrző klub, kötelessége reagálni a napjainkban tapasztalható jelenségekre. Ha nem beszélhetünk szabadon arról, hogy a társadalomban és a közéletben hol sérülnek a bibliai tanítások, akkor – állapította meg Iványi Gábor – elveszítjük egyházi jellegünket!

Ferenc pápa küzdelmei

A katolikus egyházzal kapcsolatos, sokszor botrányosnak minősíthető híradások újra és újra jelzik a Szent Ágostonnak tulajdonított mondás, az „Ecclesia semper reformanda” elv időszerűségét. Nevezetesen azt, hogy az egyház mindig és minden időben megújulásra szorul. Ebben a vonatkozásban kell értelmeznünk Ferenc pápa erőfeszítéseit is, amelyek azonban folyamatosan ki vannak téve az egyház konzervatív körei részéről támadásoknak és kemény kritikáknak.

Legutóbb egy érsek, Carlo Maria Vigano, volt amerikai nuncius, a világsajtót bejáró levele szólította fel lemondásra a pápát, arra hivatkozva, hogy miközben a dublini Családok Világtalálkozóján a katolikus egyházfő szörnyűségnek nevezte a papok által elkövetett szexuális zaklatásokat és a visszaélések áldozataival is találkozott, ő maga is bűnös egy ilyen jellegű ügy eltusolásában.

A levél nyilvánosságra hozatalának időpontja sem tekinthető véletlennek: az érsek éppen akkor állt elő a pápa elleni váddal, amikor a katolikus egyházfő az egyház megtisztulását szorgalmazta. De a levél tartalma is számos ellentmondást tartalmaz, amelyre a megjelenést követően az elemzők is rámutattak.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy Vigano érsek egyike azoknak a főpapoknak, akik a 2016 tavaszán megjelent „Amoris laetitia” (A szeretet öröme) című apostoli buzdítást, amely többek között az újraházasodott elváltakkal való lelkipásztori törődéssel is foglalkozott, teológiai tévedéssel vádolták.

Anélkül, hogy részletesen tárgyalni akarnánk az egyébként a széles tömegek számára nehezen érthető teológiai megfontolásokat, annyit mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy az említett dokumentum nem a házasság felbonthatatlanságának tanítását relativizálja, hanem az egyéni szempontok és élethelyzetek sajátosságaira hívja fel a figyelmet, és kellő tapintattal és megértéssel kívánja orvosolni a korábban egyértelműen az egyház közösségéből kánonjogilag kiközösítettek – mivel az elvált újraházasodottak nem járulhattak szentségekhez – helyzetét. Megnyíltja a lehetőségét, hogy az elvált és újraházasodott hívők bizonyos feltételek teljesülése révén szentáldozáshoz járulhassanak.

Ferenc pápa részéről az is teljesen újszerű kezdeményezésnek mutatkozik, amely a házas férfiak (viri probati) pappá szentelését is felveti, sőt, úgy látszik, a nők diákonussá (szerpappá) történő szentelése elől sem zárkózik el. Mindez kiváltja az egyház konzervatív köreinek folyamatos berzenkedését, jelezve, hogy a több mint fél évszázaddal ezelőtt lezajlott 2. Vatikáni Zsinatnak az idők jeleiről szóló tanítása még korántsem került egyetértő elfogadásra a teológiailag képzett főpapok és teológusok mindegyikében sem.

A pápa tehát nehéz küzdelmet folytat és valószínűleg a korábbiaknál is nehezebb feladatokat kell megoldania, mivel következetesen munkálja az egyház megújulását. A Vatikán bejelentette, hogy februárra Rómába hívja megbeszélésre a világ minden püspöki konferenciájának elnökét „a kiskorúak védelme témáról”. Magyarul: Soha nem volt még ilyen nagyszabású megbeszélés a katolikus egyházban a pedofíliáról, s már önmagában az sem gyakori, hogy a püspöki konferenciák elnökeit együttesen várják Rómába. A találkozót „válságtanácskozásnak” is lehet mondani, hiszen az elmúlt hetekben a pedofíliabotrányok miatt Ferenc pápaságának legnagyobb krízise jött el, és ebből még egyáltalán nem látni a kiutat. A kommentárok arról szólnak, hogy Ferenc kötéltáncot járva próbálja megmenteni éppen az egész pápaságát, és nem tudni, sikerül-e. Aki ismeri az egyháztörténelmet, az tudja, hogy az ilyenfajta erőfeszítések mindig ellenállásba ütköztek. A hagyományokhoz mereven ragaszkodó vallási elöljárók Jézust is veszedelmes fölforgatónak, a vámosok és a bűnösök barátjának tartották.

Ezért is van jelentősége annak, amikor a konzervatív kritikusokkal szemben a Ferenc pápát támogató egyházi személyek is megszólalnak, bizonyítva, hogy embert próbáló küzdelmében az egyházfő nincs egyedül. Helyi egyházunk különösképpen büszke lehet arra, hogy Varga László kaposvári megyéspüspök, Bíró László tábori püspök, Beer Miklós váci megyéspüspök és Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát közös nyilatkozatban állt ki Ferenc pápa megújulást szolgáló törekvései mellett.

S ennek akkor is örülnünk kell, ha bizonyos hiányérzetünk is támadhat: vajon miért nem adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar egy ehhez hasonló értelmű közös állásfoglalást?

Giczy György

A magyar határon éheztetett menekültekről írt a kormánynak és az egyházaknak Iványi Gábor

0

Júliustól új menekültügyi szabályozás van érvényben Magyarországon, melynek az a lényege, hogy minden Szerbiából érkező ember menedékkérelmét elutasíthatják.

Magyarország ugyanis biztonságos tranzitországnak tekinti Szerbiát, annak ellenére, hogy az ENSZ Menekültügyi Főigazgatósága szerint nem az. A kérelmeket a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az új jogszabályra hivatkozva utasítja el.

A menedékkérők hiába fellebbeznek az elutasítás ellen, annak nincs halasztó hatálya, így idegenrendészeti eljárás alá vonják, majd kitoloncolják őket. Az érintett menedékkérőket oly módon is megpróbálják visszaküldeni Szerbiába, ugyanis a tranzitzónában maradó nagykorúak nem kapnak enni.

A nők és a gyerekek kapnak ellátást, de meglehetősen embertelen módon úgy, hogy őket átkísérik a zóna egy másik részébe, nehogy adhassanak az ételből a családtagjaiknak.

Iványi Gábor a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze levelet írt Magyarország kormányához, valamint a magyarországi bevett egyházak vezetőihez a hazánk határán fogvatartott és éheztetett menekültek ügyében.

Éheztetik a határon a menekülteket

A magyar kormányhoz írt levél valójában egy petíció, melyven az aláírók felszólítják a magyar kormányt, hogy azonnal vessen véget annak a kínzásnak, mellyel szétszakítva a hazánk határához érkezett menekült családokat, a felnőtt férfiakat és gyermek nélküli nőket azzal próbálják visszafordulásra kényszeríteni, hogy nem adnak nekik enni. Ez a bánásmód hadifoglyokkal és köztörvényes bűnözőkkel szemben is elfogadhatatlan. Mint Iványi a felhívásban fogalmaz, mindez méltatlan a magyar zsidó-keresztény vagy humanista hagyományokhoz. Ez az eljárás emberiesség elleni bűn.

Külön minősíthetetlen az is, hogy a hatóságok csakis azok esetében engednek, akik ügyében ilyen ítéletet hozott az Európai Emberi Jogok Bírósága, bár erre is napokat kell várni. A magyar illetékesek ezzel a bánásmóddal nem a tisztességes magyar állampolgárok nevében járnak el, nem az ő, a mi érdekeinket szolgálja ez a szégyen. Különös abszurdum, hogy erre az intézkedésre Szent István és az új kenyér ünnepi időszakában kerül sor. akarunk tenni arra, hogy élelmiszert vigyünk az éhezőknek és felhívjuk minden jószándékú ember figyelmét erre a példátlan ügyre.

A petíciót itt lehet aláírni.

Egy sokkal nagyobb Úr előtt kell számot adniuk a tetteikért

Az egyházi vezetőkhöz írt levelében Iványi Gábor lelkész arról ír, hogy a felhívást a magyar határon éheztetett embertársaink érdekében adták ki. „Arra kérem Önöket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz és bátorítsák híveiket is erre. Bíztatom Önöket arra is, hogy emeljék fel szavukat a kormány embertelen eljárásával szemben.”

Mint írja, a „bevett egyház” megkülönböztető rang nem azt jelenti, hogy az „Önök státuszát nem fenyegeti a kormány”, hanem hogy Magyarország vezetésének minden döntése mögött Önöknek is ott kell állniuk felelősséggel. Bizonyára nem felejtik, hogy egy sokkal nagyobb Úr előtt adnak számot tetteikért. Hallgassanak jó lelkiismeretükre, és kövessék az isteni elveket! Legyenek irgalmasak, hogy irgalmasságot nyerhessenek! Budapest,

A levélben említett egyházak felsorolását, valamint az egyházi vezetőkhöz írt levelet itt lehet elolvasni.

Elítéltek egy érseket, mert eltitkolta paptársának pedofil praktikáit

0

Kétéves börtönbüntetést kaphat Philip Wilson ausztrál érsek, mert a hetvenes években el akarta titkolni egyik paptársa pedofil ügyeit. Később ezt a papot kilenc ministráns fiú szexuális molesztálásáért elítélték és börtönben halt meg 2006-ban.

Philip Wilson a legmagasabb rangú katolikus egyházi vezető, akit elítélt egy bíróság, mert a pedofil ügyeket nem leleplezni, hanem eltitkolni igyekezett. A védelem arra hivatkozott, hogy az érsek Alzheimer-kórban szenved, ezért képtelen visszaemlékezni arra, hogy mi is történt a hetvenes években.

Ausztráliában egy másik magasrangú katolikus vezetőt is bíróság elé állítottak pedofil ügyek gyanújával: George Pell bíboros, a Vatikán kincstárnoka, szabadságot kapott a pápától, hogy tisztázza magát a vádak alól. Ő korábban Melbourne és Sydney érseke volt.

Tavaly egy jogi bizottság alapos jelentést készített az egyházak pedofil ügyeiről Ausztráliában. Több ezer vallomást hallgattak meg: 4400 esetben regisztráltak pedofil praktikákat, melyeket valamelyik egyházhoz tartozó papok követtek el. Ausztrália konzervatív miniszterelnöke nemzeti tragédiának nevezte a jelentést.

Bréking nyúz, május 21. – Tudósítás a másik valóságból

0

Szorgalmasan dolgozik a kormánypropaganda a hétvégén is: a Ripostban fotó látható Orbán unokájáról „és persze a nagyszülőkről”, a Figyelő továbbra is erőteljesen reklámozza egy konferencia szélsőjobboldali előadóit, a veszprémi érsek szerint sötétség uralkodik az európai vezetők fejében, a 888 főszerkesztője pedig farkakról és csóválásról írt az Origónak.

A Ripost közli a fotót Orbán Viktor második unokájáról, „és persze a nagyszülőkről”

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé az örömhírt, közvetlen, mondhatni baráti módon megszólítva követőit.

Hahóóó facebookosok!

Orbán második lányának, Sárának a kislányát Johannának hívják, ami egyértelműen Szent Johannának, a híres francia szentnek és szabadságharcosnak a nevét idézi… (…)

Pünkösd hétfőn, dél után néhány perccel posztolta Orbán Viktor az első babafotót második lányunokájáról Johannáról és persze a boldog nagyszülőkről.”

A Figyelő nagyon büszke arra, hogy szélsőjobboldali konferenciát tartanak Budapesten

„Kuriózumnak számít az Európa jövője című kétnapos konferencia. A rendezvény célja ugyanis a közös gondolkodás elindítása kontinensünk jövőjéről, mind társadalmi, mind gazdasági, mind politikai szemszögből. Chantal Delsol, Douglas Murray, Frank Füredi és Steve Bannon pedig garanciát adnak arra, hogy nem a megszokott főáramú Európa-konferenciák egyikén fogunk részt venni. Hogy miért? Összeszedtük a legerősebb és legvelősebb kijelentéseiket, amelyekkel “belerúgtak” a mainstream gondolkodásmódba. Biztosak lehetünk abban, hogy most sem fogják majd vissza magukat.

Chantal Delsol, francia liberális-konzervatív filozófus, a Hannah Arendt Intézet alapítója. Az Európa válságát irányjelezők között markáns állásponttal rendelkezik.

Úgy véli: “Zsákutcába jutottunk. Az Európát fenyegető legnagyobb veszély nem az orosz kalandorság és nem is a muzulmán bevándorlás. Az igazi Európa azért van veszélyben, mert tév-Európa fojtogató ölelésben tartja képzeletünket. Nemzeteinket és közös kultúránkat kiürítik a valós és kívánatos mibenlététével kapcsolatos ábrándok és önámítások.”

Ennek egyik okaként az Európai Unió vezetőit nevezi meg. Úgy látja: “A népre mint infansra tekintenek, kizárólag a vezetők tudják, mi a jó számára, épp úgy, mint a szülők és a gyerekek viszonyában – innen származnak az uniós direktívák.”

Delsol szerint “a politika végső célja az, hogy megvédjen egy társadalmat és annak kultúráját”. Ezt látta meg helyesen Orbán Viktor.”

A Pesti Srácokon a veszprémi érsek Európa vezetőinek sötétségéről beszélt

„Márfi Gyula veszprémi érsek a PestiSrácok.hu-n keresztül osztotta meg a nagy nyilvánosság előtt idei pünkösdi üzenetét. A római katolikus egyházi vezető arra hívta fel a figyelmet, a Szentlélek képes arra, hogy világosságot hozzon a sötétségbe, megvilágítsa az elménket, megtisztítson és az erények, jócselekedetek útjára vezessen bennünket. Márfi érsek úgy tapasztalja, hogy hazánk egyfajta lelki megújulás részese, a felemelkedés, lelki gyarapodás időszakát éljük meg. Egyre többen keresik fel a templomokat, látogatnak el szentmisére, tartják és élik meg az olyan egyházi ünnepeket, mint a Pünkösd. Európa, az európai vezetők ugyanakkor sötétségben járnak, elméjükre sötétség borult, ezért bélyegzik, támadják igaztalanul éppen Magyarországot. Azért imádkozzunk, hogy az európai vezetőink elméjét világosítsa meg a Szentlélek – fogalmazott portálunknak Márfi Gyula.”

Értekezés a „bezzegnyugatról” a 888-on

„Az általános kép úgy néz ki, hogy kishazánkban nincsenek valódi teljesítmények (kivéve persze függetlenéknél, ott akkor is van, ha nincs), itt kizárólag az Orbántól függ, hogy ki ér el sikereket és ki nem. Bezzegnyugaton meg egy garázsban két geek a pattanások nyomogatása közben hozta létre az iPhone-t, amit bezzegék példaként mutogatnak a kezükben. Az nem zavarja őket, hogy a szorongatott eszköz minden egyes darabját az amerikai hadsereg alkotta meg, nem kevés pénzpumpa segítségével. És ez nagyjából minden komolyabb történet esetében így van, csak bezzegék világképe nagyjából a tesz-vesz város naivitásán alapul.”

Közben a 888 főszerkesztője az Origónak írt „elemzést”

Se szeri, se száma a magyar nyelvben a kutyás szólás-mondásoknak. Pénz beszél, kutya ugat. Eben gubát cserél. Egyik kutya, másik eb. Ez is csak a mi kutyánk kölyke. Kutyából nem lesz szalonna. Amikor a farok csóválja. És így tovább.

Namármost, a fenti szólás-mondásokkal az ellenzéki mozgolódások kifinomult politológiai elemzését is megkapjuk.

Péntek óta tudjuk, hogy Bősz megcsóválta, és ezzel tíz nap leforgása után csaknem felszámolta a Párbeszéd acélos parlamenti frakcióját. Aztán meg vasárnap egy másik kiskutya, Mellár is megcsóválta, és ezzel megmentette a parlamentbe egyébként be nem ülő Karácsony Gergely frakcióját. (…)

Így formálódik a nagy liberális csóválók dzsemborija. Bősz le, Mellár be. Egyik kutya, másik eb.

Azért a libsi lelkiismeret nem háborog, mivel ez is csak a mi kutyánk kölyke: független (azaz megvehető) és liberális (azaz homlokegyenest ellentéteset gondol és képvisel azzal, amit az emberek többsége akar).

Ők hát a nagy csóválók, az elvek emberei, itt tart ma a magyar liberalizmus. Ezen azonban semmi csodálkoznivaló sincs. Ebből az emberanyagból, ebből a szellemi sivatagból több nem jöhet ki. Kutyából nem lesz szalonna.

Ami marad, az a csaholás, a csóválás, a kinek nagyobb a morális tőkéje. Ilyenek ma az ebadta liberálisok.

Ahogy korunk legnagyobb politológusa összegezte: sok a farok és kevés az eszkimó.”

14 új bíborost nevezett ki Ferenc pápa

0

Többségük 80 évnél fiatalabb, vagyis teljes jogú tagjai lehetnek a pápaválasztó kollégiumnak.

Főleg olyan országokból származó főpapok közül nevezett ki új bíborosokat a pápa, ahol nagy a szegénység és üldözik a keresztényeket, például Irakban vagy Pakisztánban. De bíboros lett az olaszországi L’Aquila püspöke is – a kisvárost néhány éve szinte teljesen elpusztította egy földrengés. Japánban nagyon kevés a katolikus, de most nekik is lesz egy bíborosuk.

A Vatikánban dolgozók közül Ferenc pápa bíborossá nevezte ki a lengyel Konrad Krajewskit, aki a szegények támogatásával foglalkozik, valamint a hittani kongregáció vezetőjét, akinek konzervatív elődjét a pápa nemrég váltotta le.

A bíborosi kollégium létszámát VI. Pál pápa 120-ban határozta meg. A mostani kinevezettek közül 11 fiatalabb 80 évesnél, így

a bíboros kollégium létszáma átlépi a meghatározott számot,

125 lesz. A kollégium tagjai közül azonban többen hamarosan betöltik a 80-at. Ezután is részt vehetnek a tanácskozásokon, de már nem szavazhatnak.

Ferenc pápa viszonylag gyors ütemben alakítja át a bíborosi kollégiumot, hogy ezzel befolyásolja utódának megválasztását. Egyébként ő is elmúlt már 80 éves.

A pedofilvádak miatt lemondott az egész püspöki kar

0

Az egyik helyi tévé bemutatta a chilei egyház elöljáróinak és papjainak pedofil ügyeiről szóló jelentést, ezután mondott le kollektíven a teljes chilei püspöki kar. Ilyen kétszáz éve nem történt a katolikus egyházban.

Ferenc pápa Rómában fogadott 34 püspököt és a szemükre hányta azokat a visszaéléseket, amelyeket az elmúlt években követtek el. A pápa, aki a szomszédos Argentínában volt sokáig a katolikus egyház egyik elöljárója, magát is hibáztatja azért, mert nem vette észre időben a visszaéléseket, és

rágalmazónak nevezte azokat, akik leleplezték a katolikus papok pedofil ügyeit.

A leghírhedtebb eset Fernando Karadimáé, a Santiagóban rendkívül népszerű papé, akit az egyház és a püspöki kar azután is védett, hogy kiderült: molesztálta a gondjaira bízott gyerekeket.

Ferenc pápa két megbízható emberét küldte Chilébe, hogy vizsgálják ki a helyzetet, miután saját dél-amerikai látogatása során is tapasztalta, hogy rengetegen bírálják emiatt az egyházat. A két vizsgáló a Le Monde szerint 2300 oldalas dokumentumot állított össze. Ebből kiderült, hogy

olyan papok is szemináriumok vezetői lehettek, akiket korábban a hívők jelentős része azzal gyanúsított, hogy molesztálták a gyerekeket.

A jelentést megszerezte a Chile 13 televízió és közzé is tette. Ezt követően döntött úgy a püspöki kar, hogy kollektíven benyújtja a lemondását.

Ferenc pápa bocsánatot kért az áldozatoktól. Nemrég a Vatikánban fogadta is az áldozatok egy csoportját, hogy személyesen kérje a bocsánatukat, mert nem vette észre időben a bűncselekményeket.

Az, hogy a teljes püspöki kar lemondott, még nem jelenti, hogy mindegyik távozik is. A döntés ugyanis a pápáé. Ugyan az egész püspöki kar közös felelősségéről beszélt, de nem valószínű, hogy mind a 34 püspök lemondását elfogadná, hiszen azzal megbénulna a katolikus egyház élete Chilében.

Nehezíti Ferenc pápa helyzetét, hogy az egyházon belül Latin-Amerika püspökei a legfőbb támogatói.

Egyes vatikáni források szerint Ferenc pápa még a lemondását is fontolóra vette

a kínos ügy miatt. Hívei azonban arra figyelmeztették: él még elődje, a visszavonult XVI. Benedek, így Ferenc pápa visszavonulása rendkívüli helyzetet teremtene a katolikus egyházban: egyszerre három pápa is lehetne. Valószínűleg ez is közrejátszott, hogy a pápa elvetette a lemondás gondolatát.

Bayer egy „hülye, gazember pap” miatt már nem evangélikus

Bayer Zsolt nemrég még evangélikus volt, ám mostantól nem az. Nem tudtuk róla, hogy melyik egyház híve, közünk sincs hozzá, nem is érdekel senkit, de nem baj, most már ezt is tudjuk.

A magát publicistaként aposztrofáló sajtómunkás „egy hülye, gazember pap” miatt csalódott ez egyházában. Ő nevezte hülye, gazember papnak Mesterházy Balázs esperest, aki húsvét vasárnapkor a Kossuth Rádióban gyűlöletkeltőnek nevezte, amit a kormány a más vallásúakkal, a miénknél sötétebb bőrűekkel művel. Bayert ez háborította fel, ezért lép ki az evangélikusok közül és ezért lép át a katolikusok közé.

Ha Mesterházy Balázs esperes nem kritizálta volna a kirekesztést és az uszítást, sőt, kifejezetten üdvözölte volna, akkor a sok szerkesztőséget és világnézetet megjárt sajtómunkás feltehetőleg még most is gond nélkül evangélikus lenne.

Így megy egy ez a Bayer-féle vallásosoknál: ma a Fradinak drukkolok, de miután csapnivalóan játszottak a hétvégén, holnaptól Újpest drukker leszek. Ma liberális vagyok, holnap konzervatív.

Az esetnek persze vannak tanulságai. Nem az, amire elsőre gondolnánk, vagyis, hogy vannak, akiknél a vallás nem hit, hanem elhatározás kérdése. A tanulság az, hogyha papok vagyunk, vigyázzunk arra, mit mondunk. Ne bántsuk meg Bayert, mert ebben az esetben ő elhagyja az egyházat és akkor megnézhetjük magunkat.

Volt már ilyen Bayer Zsolttal. 1994-ben a Fideszt hagyta el az ötös számú párttagkönyv birtokosa. Akkor elsősorban a Simicska Lajos által vezérelt székházeladás miatt volt felháborodva. Annyira megmérgesedett ezen Bayer – különösen azért, mert a gyanú szerint Orbán-papa bányájába vándorolt a pénz -, hogy 1994 október 21-én ezt írta a Népszabadságba: „.. igen, én, az alapító atyák egyike dr. Simicska Lajos és Tóth Béla miatt hagytam el a pártot. Ugyanis nem szerettem őket. Nagyon nem. Dr. Simicska körül egyre több lett a fegyveres őr, s lassan kezdtünk úgy kinézni, mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón. Meg a titok is egyre több lett, s a titkok számának emelkedésével párhuzamosan sűrűsödtek a fontos arcú fószerek, akikkel nem lehetett emberi szavakat váltani nőről, kajáról, piáról.”

Aztán, ki tudja miért, Bayer, az eltévedt bárány visszatalált a nyájhoz.

Úgyhogy innen üzenjük az evangélikus egyháznak, ne adják fel, mert van még remény: egyáltalán nem kizárt, hogy Bayer egyszer megint evangélikus lesz.

Lapszem – 2018. január 19.

0

Pénteken a Máriók és a Sárák ünneplik névnapjukat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint egész nap erősen felhős vagy borult lesz az ég, délen több helyen eshet is. A legmagasabb hőmérséklet általában 3-8 fok között valószínű. 

Magyar Nemzet: Kósa Lajos édesanyja: Megvettem a fél megyét

Debreceni otthonánál kereste fel a tulajdonába került, több millió forintos támogatást kapó mátészalkai sertéstelep ügyében Kósa Lajos édesanyját a Magyar Nemzet. Id. Kósa Lajosné először hurmorral ütötte el a kérdést, azt mondta, megvette a fél megyét. Nem engedte be a Magyar Nemzet újságíróját, de kaputelefonon keresztül szóba elegyedett vele. A vállalkozásról azt mondta, arról a fia tud beszélni. „Majd megkérem, hogy nyilatkozzon a nevemben” – mondta a Magyar Nemzetnek.

Népszava: Habony-ügyvéd közpénzközelben

A kormányfő nem hivatalos tanácsadóját, Habony Árpádot is képviselte az az ügyvéd, akinek neve egyre többször bukkan fel fővárosi közbeszerzések környékén – írja a Népszava. A közbeszerzési értesítő szerint az elmúlt szűk hat évben Kovács Loránd húsznál is több, zömében a fővároshoz kötődő közbeszerzésnél volt a kiíró kapcsolattartási pontja a pályázók felé. Csak a január 3-i Közbeszerzési Értesítőben ötször szerepel, például a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (VJSZ) 60 milliós járműdiagnosztikai és a János kórház cseppfolyósoxigén tenderénél. A lap által megkeresett intézmények közül a VJSZ és a kórház is azt válaszolta, hogy Kovács közbeszerzési szaktanácsadóként, szerződés alapján került az eljárások közelébe. Ez a lap szerint már csak azért is érdekes, mert tavalyelőtt Tarlós István főpolgármester letiltott egy másik, Habony-közelinek tartott ügyvédi irodát a budapesti központi közbeszerzéses cégről.

Magyar Hírlap: Cser-Palkovics: Célunk fehívni a figyelmet a migráció veszélyeire

Mindenképpen a téma fontosságát jelzi és sikernek mondható, hogy négyszázötven település képviseltette magát, és összesen hatszáz fő vett részt a Polgármesteri összefogás a bevándorlásszervező irodákkal szemben címmel, a múlt héten rendezett konferenciánkon – mondta a Magyar Hírlapnak a találkozót szervező Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) társelnöke. Cser Palkovics András, aki egyben Székesfehérvár polgármestere is, kiemelte, hogy valamennyi településtípus képviseltette magát a kis falvaktól a kisebb városokon át a megyei jogú városokig. Elmondta azt is, hogy bár Székesfehérváron egyelőre nem tudnak a migrációt konkrétan támogató civil szervezetről, de Debrecen és Pécs esetében már bejelentették ilyen csoportok jelenlétét, és tudnak más városokról, ahol a civil szervezetek összehívása megtörtént.

Magyar Idők: Nem lehet szájkosarat tenni a papokra

Megszokták már, hogy – különösen a választások közeledtével – sokan elhallgattatnák az egyházat – mondta a Magyar Időknek Kiss-Rigó ­László szeged–csanádi püspök. Szerinte a katolikus papságnak joga, sok hívő szerint pedig egyenesen kötelessége állást foglalni közéleti kérdésekben, az pedig természetes, hogy a keresztény világnézetet elfogadó személyeket és szervezeteket támogatják ilyenkor. A püspök szerint a rendszerváltás előtti időket idézik az ilyen a kritikák, de nem igaz, hogy az pártpolitikát folytatna, ugyanakkor támogat mindenkit, legyen az magánszemély, politikus vagy társadalmi szervezet, aki, illetve ami a keresztény értékek mentén fejti ki tevékenységét. A lapnap hozzátette, hogy a rendszerváltás után még több ilyen párt létezett, mára azonban csak kettő maradt.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK