SZERZŐI JOGOK

A fuhu.hu domain névhez tartozó valamennyi internetes oldalon (a továbbiakban együtt: „Honlap”-on) található összes tartalom a  fuhu.hu tulajdona, mint kiadó (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona és szerzői jogi védelem alatt áll. Bármely személy, aki a Honlapra látogat, bármely oldalát megnyitja, minden további jogcselekmény és feltétel nélkül tudomásul veszi és elfogadja a jelen szerzői jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A Kiadó fenntartja magának a Honlapon megjelenő minden tartalom, mint szerzői jogi mű valamennyi szerzői jogát, így különösen, de nem kizárólagosan a nyilvánosságra hozatalhoz, a szerző nevének feltüntetéséhez, a mű egységének védelméhez, a többszörözéshez, a terjesztéshez, a nyilvánossághoz közvetítéshez és továbbközvetítéshez, az átdolgozáshoz fűződő valamennyi jogot.

A Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap, vagy azon szereplő bármely tartalom egészének vagy egy részének (cikkeknek, reklámoknak, szövegnek, fényképnek, kép- és hangfelvételnek, videónak, blognak stb.) bármely módon történő felhasználása, terjesztése, másolása, hozzáférhetővé tétele, tárolása, megváltoztatása (pl. egyes részleteinek elhagyása, részelemek kiemelése), kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteit.

A Honlapról hírt, információt, értesülést átvenni kizárólag az eredeti információ módosítása nélkül, a Honlapra történő és a Honlapra mutató egyértelmű hivatkozás feltüntetésével lehetséges.

A szerzői jogok megsértése polgári jogi és büntető jogi jogkövetkezményeket von maga után.

A Kiadó a szerzői jogok sérelme esetén – egyéb igényérvényesítési lehetőségei mellett – követelheti a jogsértés abbahagyását, a jogsértéstől eltiltást, elégtétel adását, a jogsértő részéről és költségén az elégtétel megfelelő nyilvánossághoz közvetítését, az elért gazdagodás visszatérítését, kártérítést és sérelemdíjat. A szerzői jogok megsértésének egyes eseteit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény bűncselekménynek minősíti.