Kezdőlap Címkék Novák Katalin

Címke: Novák Katalin

Balog Zoltán a magyar Tartuffe

“Igaz, hogy tiltva van egynémely élvezet,
De alkudozni az Istennel is lehet.
Mert fontos a tudomány és a szükséglet hatása,
A lelkiismeret kellő kitágítása.
És igazolja majd legrosszabb tetteit
A cél szentsége és a buzgó tiszta hit”

Így beszél Tartuffe, a vallásos képmutatás utánozhatatlan hőse Moliére halhatatlan darabjában. Bár ő katolikus és Balog Zoltán református, de a képmutatás közös. Balog Zoltán egyengette Novák Katalin pályafutását az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol a képmutatás kötelező kűr volt hiszen Orbán Viktor épp azért hozta létre a mamut minisztériumot, hogy ki ne derüljön egyetlen “fölösleges forintot” sem kíván költeni sem az egészségügyre, sem az oktatásra sem a kultúrára sem pedig a szociális ügyekre, de ott a sport, amely jelentős költségvetésével elfedi a miniszterelnök valódi szándékát. Balog Zoltán miniszter mellett futott fel Novák Katalin, aki a családi ügyek minisztere lett.

Kettejük kapcsolatáról keringtek pletykák a minisztériumban, és ezekről tudomást szerzett nyilvánvalóan Orbán Viktor is, de a miniszterelnök ettől függetlenül államfővé tette
“a Fidesz emberi arcát.”

Balog Zoltánt utálják igazán a Fidesz vezérkarában is

Az ex miniszter a református egyházban csinált karriert, mindjárt első püspökké vált annak ellenére, hogy nem mindenben felelt meg a kritériumoknak. Orbán bizalmasának fontos feladat jutott: felszámolni a náci szimpatizáns tendenciákat a református egyházban. Ehhez a Németországban nevelkedett Balog Zoltán képmutatása tökéletesen megfelelő volt. Tanulmányait részben Tübingenben, Németország egyik leghíresebb egyetemén végezte.

Balog Zoltán aktívan lobbizott Novák Katalinnál a pedofil perben elítélt pedagógus kegyelmi kérvénye mellett. Ezért borzasztó dühösek rá a Fideszben, ahol az LMBTQ propaganda fő csapás iránynak számít azóta, hogy a gazdasági teljesítményekkel nemigen lehet dicsekedni. Egy erdélyi református püspök, Kató Béla hívta fel a figyelmet a pedofil perben elmarasztalt pedagógus ügyére, a pedagógus ugyanis Erdélyben született.

Miben bízhatott Balog Zoltán? Ugyanabban amiben Novák Katalin is: Rogán Antal információs rendszere tökéletesen zár. A rendszerben ugyanis az az igazán lényeges és fontos, ami nem jelenik meg a médiában. Ezért van parancsuralom Rogán Tóni rendszerében, de már József Attila is jelezte:

”a törvény szövedéke fölfeslik valahol.”

Balog Zoltán személyében a rendszer képmutatása nyilvánvalóvá vált, de Orbán Viktor rendszere már túlélt hasonlót: a sziklaszilárd nemzeti alkotmány megalkotója, Szájer József is pedofil ügybe keveredett Bécsben még a kilencvenes években. Pataky Etelka, akkori magyar nagykövet kimentette az előzetesből a fideszes honatyát, akit Brüsszelbe száműzött, mert ott senkit sem érdekelt, hogy Szájer József a saját nemét kedveli. Szájer írta bele az alkotmányba a melegekre nézve hátrányos részeket, majd lebukott amikor egy homoerotikus buliból úgy próbált menekülni, hogy az ereszcsatornán függeszkedve távozott. Lefülelték mire lemondott.

“Ez nem fér bele a mi értékrendünkbe”

– deklarálta Orbán Viktor. Mi nem fér bele? Az, hogy Szájer József a saját neme iránt érdeklődik vagy az, hogy lebukott? Vagy esetleg az a képmutatás, hogy Orbán Viktor, aki évtizedek óta tudott barátja hajlamairól, vele íratta meg a melegek számára hátrányos mondatokat, melyeket azután Brüsszel kifogásolt?

A képmutatás Orbán Viktor rendszerének alapja, ezt jól tudják a választópolgárok is, de amíg fizetni tudott addig rá szavaztak. Most viszont a miniszterelnöknek egy vasa sincs azon felül, amit rokonai, barátai és ügyfelei lenyúlnak.

Ingyen viszont Orbán Viktor képmutatását sem viselik el sokáig …

Bűn és bűnhődés

Mint arról nagyon sokan tudnak, a magyar köztársasági elnök lemondott. Aki tud róla, azt is tudja, miért. Skrabski Fruzsina, Novák egyik tanácsadója közzétett egy nyílt levelet a Facebookon. A levelet a Százak Tanácsa írta a miniszterelnöknek és az országgyűlés elnökének, mely levélben a Tanács Novák lemondásának el nem fogadását javasolja.

A Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület magyarországi nemzetpolitikai civilszervezet. „Célja stratégiai elemzések készítése, állásfoglalások és ajánlások megfogalmazása a nemzeti sorskérdésekről. Az egységes magyar nemzet nyelvi, kulturális, történelmi értékeinek őrzésére, érdekeinek védelmezésére vállalkozik, igyekszik a nemzet lelkiismeretévé válni.”

Novák lemondására a nemzet lelkiismerete megszólalt, és a következőket hozta legnagyobb potentátjaink tudomására:

Dr. Novák Katalin elnöki munkáját nagyra értékelő Budapesten és vidéken élő tagjaink, valamint a Kanadából, Amerikából, Erdélyből, a Felföldről és Délvidékről  üzenő nemzettársaink  azt várják tőlünk, hogy kérjük az elnök asszonyt  változtassa meg elhatározását, Önöktől pedig, hogy segítsék ezt a nemzet  nagyobb részét  megosztó helyzetet megoldani.

Dr. Zétényi Zsolt volt országgyűlési képviselő tagtársunk alanti véleményének elfogadása alkalmas lenne a helyzet tisztázására.

“ A jelen súlyos morális és politikai, a társadalmat mélyen megrendítő közjogi helyzet az ellenzéki oldalon hamis, a kormányoldalon részben téves, a kormányzati szinten sem világos tömegközlés-kommunikáció folytán azt a téveszmét ébresztette a közvéleményben, hogy gyermekek sérelmére pedofil jellegű szexuális cselekményeket elkövető személy részesült kegyelemben. Valójában az ítéletek szerint a kegyelemben részesített személy sem nem követett el pedofil szexuális cselekményeket, sem nem nyújtott azokhoz segítséget, hanem abban segített, hogy a felelősségre vont elkövető felelőssége csökkenjen, ám ebben is ártatlannak állítja magát. A téves tájékoztatás és az ebből következő tévedés jelentős felháborodást keltett, majd később a részletesebb tájékoztatás után a közvélemény megrendülését hozta magával az aránytalan következmények, lemondások miatt. A hibás tájékoztatás nagyobb társadalmi megütközést okozott, mint maga a kegyelmi aktus.

A lemondások nem voltak szükségesek, aránytalan súlyú döntések voltak. Ez a helyzet orvosolható. A felelős magyar értelmiségieknek és közszereplőknek határozott véleményüket kell demonstrálniuk.”

  • A levél szerint az ellenzéki oldalon hamis, a kormányoldalon meg téves információkkal átverték szegény magyar népet. A megfogalmazás szerint az ellenzék tudta, miről van szó, mégis azt írta, tehát gonosz, a kormányoldalnak viszont fogalma sem volt semmiről, tehát hülye. Finomabban is fogalmazhatnék, de sok értelme nincs.
  • A levél szerint „…a kegyelemben részesített személy sem nem követett el pedofil szexuális cselekményeket sem nem nyújtott azokhoz segítséget”. Valóban így van, nem ő volt az, aki letámadta a gondjaira bízott gyermekeket, sőt nem is volt ott, hogy segítsen lefogni az áldozatot, ő csak azzal, hogy el akarta tagadtatni a történteket, egy szexuális ragadozónak tette volna lehetővé, hogy továbbra is gyerekekkel „foglalkozzon”, mégpedig úgy, ahogy ő akarja. Ha az igazgatóhelyettes ténykedése sikerült volna, az igazgató valószínűleg még „bátrabb” akciókba kezd, mondhatni vérszemet kap, hiszen az előzőkből sem történt baja. A helyes megfogalmazás tehát nem a múltra vonatkozik, hanem a jövőre, és úgy hangzik, hogy gyerekek elleni szexuális bűncselekmények elősegítése. Ezért a bíróság el sem ítélte, pedig a gyerekekre nézve nagyon veszélyes helyzetet próbált meg továbbra is fenntartani.
  • A következő bűncselekmény, amiért ténylegesen el is ítélték, az a kényszerítés bűncselekménye, amely esetében különösen súlyosbító körülmény, hogy nem csak egy fizikailag és lelkileg sokkal gyengébb gyerek ellen követte el, hanem egy olyan személy ellen, aki a gondjaira volt bízva, hogy megvédje bármilyen bűncselekménnyel szemben. És ő ahelyett, hogy ezt a nála minden szempontból gyengébb, és neki száz százalékban kiszolgáltatott személyt megvédte volna, maga támadta meg.
  • A következő bűncselekmény, amit elkövetett, hogy tudott egy bűncselekményről, és nem hogy nem jelentette, hanem megpróbálta eltitkolni.
  • Az, hogy a levél szerint „ártatlannak állítja magát” csak addig érdekes, és addig fogadható el, mint az ártatlanság vélelme, amíg a bírósági ítélet meg nem születik. Minthogy viszont megszületett, akármit mond, bűnös, és amiért elítélték, az úgy történt, ahogy az indoklásban írva van. Örüljön, hogy ennyivel megúszta.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a Százak Tanácsának sem elég fejlett erkölcsi érzéke, sem elegendő esze nincs ahhoz, hogy ebbe a kérdésbe bele tudna szólni. Javasolható, hogy foglalkozzanak továbbra is a magyarság sorskérdéseivel az egyéni sorskérdések helyett, az talán jobban megy nekik. Ha pedig valakinek Novák lemondása az állásába kerül, hát istenem! A főnök szarvashibája esetén mindig ez van. El kell fogadni, és legközelebb jobb főnököt választani.

Az ügyben kiemelendő, hogy a nép nagy része még mindig „hagyományos” alapon fogja föl a gyerekkérdést, azaz ha nincs szó szexről, akkor nincs gond sem, a gyerek üthető, megalázható, kényszeríthető, rabszolgamunkára fogható, akár tömegesen is, a népi felháborodás ilyen esetekben gyakorlatilag nulla, viszont ha a szex is belekerül az ügybe, a Szaturnuszig csap a felháborodás lángja. Persze ne csodálkozzunk és ne is dühöngjünk ezen, az emberi agy érzelem/értelem térfogati eloszlásaránya attól egy cseppet sem változik.

Ha valami nem tetszik valakinek, az emberi agy megalkotójánál tessen reklamálni.

Búcsú Novák Ifigéniától

A leghatalmasabb görög király a nemzeti egység megteremtése érdekében a trójai háborúra összegyűlt csapatok előtt feláldozta lányát, a szépséges Ifigéniát. Az egymást utáló görögöket így akarta egységes nemzetté összeforrasztani Agamemnon, aki azután borzalmas véget ért miután hazatért a győztes trójai háború után. Saját neje döfte le.

Miért áldozta föl Orbán Viktor ily látványosan Novák Katalint, aki OV fülbevalót viselt, és fegyelmezett köztársasági elnökként mindent aláírt amit elétettek?

Ifigénia vére a nemzeti egység megteremtéséhez kellett, Orbán Viktornak is ezért lehetett szüksége Novák Katalin feláldozására.

Persze vannak olyan görög legendák is, hogy Agamemnon csak szimbolikusan áldozta fel lányát, akit a tauroszok közé küldött a mai Krím félszigetre. Novák Katalin is havi 4,5 milliót kap bukott köztársasági elnökként is, és az állam gondoskodik lakásáról és autójáról. Schmitt Pál nyugdíjba mehetett a bukás után, de ehhez még Novák Katalin túlságosan fiatal. Talán később kaphat egy nagyköveti posztot mondjuk Peruban, ahol Kaleta, a pedofil nagykövet lebukott. Ez már csak technikai kérdés, de az viszont politikai dráma, hogy megszilárdul-e Orbán Viktor táborának egysége Novák Katalin feláldozása után?

Bayer Zsolt újabb békemenetre mozgósít

Vajon miért érzékel Orbán válságot amikor látszólag minden rendben van hiszen politikai hatalma sziklaszilárd, az ellenzék pedig romokban? Az ellenzék olyan területen támad, amely eddig a hatalomé volt, az LMBTQ fügefalevél volt hivatva leplezni azt, hogy az uniós eurómilliárdokat azért nem kapja meg Magyarország, mert Brüsszel joggal tart attól, hogy ezt Orbán Viktor rokonai, barátai és üzletfelei lenyúlják. Az elmúlt hétéves periódus során csekély 10 milliárd euró landolt így a hatalomhű elit zsebében a 30 milliárdból, melyet Brüsszel kiutalt.

“Hét szűk esztendő következik”

Orbán Viktor egy gyenge pillanatában a 2022-es választások megnyerése után őszinte volt, és megemlítette:

“a bőség időszaka után hét szűk esztendő következik.“

Hithű választói, a kisemberek megpróbálták nem meghallani ezt, de jött az óriási infláció, amely mindenkit kijózanított: az életszínvonal csökkent annak ellenére, hogy Mészáros Lőrinc tavaly 150 milliárd forinttal lett gazdagabb, és ezzel szépen javította a statisztikát. Nagy Márton gazdasági miniszter azzal büszkélkedik, hogy legyőztük az inflációt, de azt nem teszi hozzá, hogy ez nem a gazdaság remek teljesítményének hanem a nemzetközi trendnek köszönhető, és elsősorban annak, hogy elfogyott a hazai vásárlóerő! Egy főre jutó fogyasztásban immár Bulgária is megelőzte Magyarországot, amely az utolsó helyre került az Európai Unióban.

Orbán Viktor immár nem tudja úgy megtömni a zsebét, hogy közben maradjon pénz a választópolgárok életszínvonalának emelésére is. Márpedig ez a titka a nemzeti együttműködés rendszerének: politikai siker és gazdasági kudarc.

Egy olyan országban, ahol a lakosság legkevesebb háromnegyede az európai szegénységi küszöb alatt tengődik nem könnyű nemzeti egységet létrehozni nulla forint nulla fillérből márpedig csak ennyi marad, ha a piramis csúcsán állók továbbra is csillagászati pénzeket akarnak bezsebelni.

Rogánnak mennie kell!

Ezt hangsúlyozta Magyar Péter, aki a Partizánnak nyilatkozott. Varga Judit elvált férje neje és Novák Katalin bukásáért is Rogán Antalt okolja. Célzott arra, hogy

“ebben az országban mindenkinek a cégét el lehet venni.

”Ha nincs elég pénz, akkor az éhes cápák egymás ellen fordulhatnak. Pintér Sándor a Völner-Schadl ügyet azért indította el, hogy megbuktassa Rogán Tónit. Orbán Viktor ellene döntött, de Pintér, aki messze túl van minden korhatáron, maradt a posztján. Miért? Mert túlságosan sokat tud Orbán Viktorról, és mert az USA benne bízik, a miniszterelnökben nem. Rogán Antal propaganda gépezete azért igazán hatékony, mert a hatalom valóságos működését tökéletesen titokban tartja. Ha viszont

Varga Judit elvált férjéhez hasonlóan mások is beszélni kezdenek azok közül, akik belülről ismerik a hatalmat, akkor baj van, és még inkább lesz.

A nemzeti egységet ugyanis pénz híján ideológia propagandával kellene fenntartani a hét szűk esztendő folyamán. Ez nem könnyű hadművelet. A Rákosi rendszernek is körülbelül ennyi idő jutott, hogy azután 1956-ban megbukjon pedig a propaganda terén olyan monopóliumot élvezett, melyről Rogán Antal csak álmodhat.

Politikai pedofília avagy Orbán Achilles sarka

Orbán Viktor miniszterelnök azért rántotta elő az LMBTQ tematikát keresztény és nemzeti tarsolyából, hogy elfedje azt a kínos tényt: Brüsszel azért nem utalja át az eurómilliárdokat Magyarországnak, mert attól tart, hogy Orbán Viktor rokonai, barátai és üzletfelei azt lenyúlják.

Brüsszel aggodalma egyáltalán  nem alaptalan: a Transparency International szerint az a 30 milliárd euró, melyet az Európai Unió kiutalt Magyarországnak jelentős részben Orbán Viktor rokonai, barátai és üzletfelei zsebébe jutott. A Transparency International szerint mintegy 10 milliárd euróról volt szó!

Orbán ennek elfedésére indította meg az LMBTQ kampányt, és megbízta Szájer Józsefet az alkotmány módosítására. A gránit szilárdságú magyar alkotmány szerzője, aki kiváló jogász, maga is érintett volt pedofil ügyben. A kilencvenes évek elején mint a Fidesz parlamenti képviselője részt vett olyan homoszexuális összejöveteleken Bécsben, ahol fiatalkorúak is jelen voltak. Emiatt előzetesbe is került, de Pataky Etelka akkori bécsi nagykövet kihúzta a pácból Szájer Józsefet. Orbán hálából szép karrierrel jutalmazta Pataky Etelkát, régi jó barátját pedig kiküldte Brüsszelbe, ahol a homoszexuális honatyák külön szervezetet alkotnak. Szájer egy ilyen rendezvényen bukott le a Covid pandémia idején. A belga rendőrség a járvány tilalom miatt igazoltatta a meleg parti részvevőit, előlük akart elmenekülni Szájer József az ereszcsatornába kapaszkodva. Látványos mutatványa nem sikerült, lebukott.

“Ez a mi erkölcsi rendünkbe nem fér bele”

– közölte akkor Orbán Viktor, aki évtizedek óta tudott Szájer József hajlamairól.

Nők a kirakatban

Orbán Viktor úgy próbálta emberarcúvá varázsolni a hatalmat, hogy a szebbik nemet állította csatasorba – nem a nehézsúlyú politikai harcban hanem a PR-ban. Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, a Fidesz európai listájának vezetője  voltak ennek a PR kampánynak a főszereplői, és a pedofil per elítéltjének adott kegyelem épp őket találta telibe. Az agyhalállal küszködő ellenzék pompás támadási felületet talált Orbán képmutatásának leleplezésére. A miniszterelnök úgy érzi, hogy eltalálták az Achilles sarkát: saját törvényjavaslattal akarja megakadályozni a hasonló esetek megismétlődését. Zavara akkora, hogy a Fidesz ötös számú tagkönyvének büszke tulajdonosa, Bayer Zsolt is felszólította Novák Katalint: adjon magyarázatot a kegyelmi kérvényre! Ez volt a kegyelemdöfés a köztársasági elnök asszonynak, aki értette a finom célzást és lemondott, Varga Judit pedig visszavonul a közélettől.

Orbán pucéran

Az LMBTQ kampánynak nem csak azt kellett elfednie a magyar választópolgárok elől, hogy Orbán és csapata lenyúlja az európai pénzeket milliárd eurós nagyságrendben hanem azt is, hogy mindeközben az életszínvonal a többség számára stagnál vagy csökken. Az embereket pedig sokkal inkább érdekli a megélhetésük mint az LMBTQ propaganda. Ha megszűnik az LMBTQ spanyolfal, amely elzárja az avatatlan nézők elől, hogy Orbán Viktor csapata lop, csal, hazudik, akkor a nemzeti együttműködés politikailag sikeres, de gazdaságilag annál eredménytelenebb rendszere bajba juthat. Rogán Tóni olajozott propaganda gépezete sem titkolhatja sokáig azt a búbánatos tényt, hogy Magyarország a nemzeti együttműködés rendszerének tizennegyedik évében eljutott oda, hogy az Európa Unió legszegényebb és egyben legkorruptabb államává vált. Immár Bulgária is lefőzött bennünket …

NOVÁK AKTÍV, DE ROSSZUL

Áder János aligha volt boldog attól, hogy Schmitt Pál váratlan bukása óta be kellett ugrania köztársasági elnöknek. Tízéves elnökségére feltűnő visszafogottság volt jellemző. Ha kellett, elmondott egy unalmas beszédet, ha kellett, aláírt minden törvényt, amit Orbán kétharmados többsége megszavazott, miközben a látszat fenntartása érdekében egy-egy nem túl fontos törvényt visszaküldött az Országgyűlésnek. Sem érdekesebb, sem önállóbb nem volt, mint egykor Dobi István vagy Losonczi Pál.

Novák Katalin ezzel szemben nagy ambícióval igyekszik ellátni az Orbán által neki adott feladatot. Mindenkihez igyekszik valamilyen kedves szóval szólni, és még úgy is tesz, mintha az orosz-ukrán háborúról mást mondana, mint Orbán, miközben valójában ugyanazt mondja. Ő is minden fontos dolgot aláír, mint egykor Áder, és a látszat kedvéért ő is visszaküld valamit az Országgyűlésnek, de anélkül, hogy bármi fontos dologban útjában lenne Orbán törvényalkotási gőzhengerének.

Van valami, amiben határozottan rosszabb, mint Áder volt. Amennyire vissza tudok emlékezni Áder tíz elnöki évére, ő nem folytatta Sólyom László határon túli portyázását.

Sólyom ugyanis, aki alkotmánybírósági elnökségével az alkotmányosság építőmestereként a magyarországi rendszerváltás legfontosabb személyiségei közé emelkedett, köztársasági elnökként az orbáni „nemzetpolitika” szellemében mérgezte Magyarország szomszédsági kapcsolatait.

Emlékezetes volt, amikor a Szlovákiához tartozó Komáromban akart Szent István szobrot avatni, de Szlovákia ezt nem engedte meg neki, és félúton vissza kellett fordulnia a komáromi hídról. Az is előfordult, hogy Romániában nem engedték leszállni Sólyom repülőgépét, és ezért autóval kellett elutaznia a székelyföldi rendezvényre, ahol fel kellett valamit avatnia. Ötéves elnökségét végigkísérték az ilyen ütközések a szomszéd államokkal. Pedig Sólyom a komáromi Selye János Egyetemen tartott előadásában világos különbséget tett politikai és kulturális nemzet között, csak éppen nem vonta le ebből azt a kézenfekvő következtetést, hogy államfőként, ismétlem: az állam formális fejeként semmi keresnivalója a szomszéd országok magyarlakta területein, hiszen sem a Székelyföld, se a Csallóköz nem része a magyar államnak. Ő ott csak magánember lehet, aki helyesen teszi, ha színházba megy Komáromban vagy Marosvásárhelyen, de államfőként szobrot avatnia csak a magyar állam határai között helyes. Nos, Áder az ilyesmitől tartózkodott, nem is voltak miatta diplomáciai jegyzékváltások a szomszédok és a budapesti kormány között.

Novák Katalin viszont láthatóan a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarokat is magához kívánja ölelni.

Legutóbb a csíksomlyói búcsún vett részt, és Facebook-bejegyzést is tett közzé az eseményből, hangsúlyozva a magyarok nemzeti összetartozását, a Székelyföld megmaradását. Menetrendszerűen jött is a román kifogás. Joggal: magánemberként ott imádkozik, ahol akar, de köztársasági elnökként nem lehet hivatali teendője Csíksomlyón. Erre a nem igazán jelentős gesztusára azért érkezett határozott tiltakozás Bukarestből, mert nem sokkal hivatalba lépése után, egy korábbi erdélyi kiruccanása alkalmából így határozta meg feladatát:

„Köztársasági elnökként kiemelt feladatomnak tartom az összmagyarság képviseletét, így számomra nincs különbség a tekintetben, hogy valaki határon innen vagy túl él. A magyar az magyar, s pont.”

Érthető, hogy ez ellen tiltakozott a román külügy. A magyar köztársasági elnök a magyar állam feje, őt Magyarország Országgyűlése választja, neki a magyarországi választók képviselete a dolga, semmiképpen sem képviselheti az „összmagyarságot”. Engem mint magyarországi liberális magyart éppen képviselhetne, ha akarna, de nem teszi: minden fontos dologban azt szajkózza, amit korábban Orbán minisztereként mondott, és gondol és mond ma is.

Nem lehet kétségünk: ő Orbán köztársasági elnöke ugyanúgy, ahogy Dobi István és Losonczi Pál Kádár János megbízásából (Dobi eleinte Rákosi megbízásából) volt az Elnöki Tanács elnöke.

Részt vállal Novák államfői minőségében az Orbán-kormánynak a szomszéd országokkal szemben folytatott hidegháborújából – ezt mutatja a fenti idézet Facebook-bejegyzéséből. Miután pedig ezt egyszer így leírta, minden további, a szomszéd országokban való megjelenésére ennek tükrében tekintenek a szomszéd államok.

Orbán újabb pofonja a visegrádi együttműködésnek

Január elsején ünnepelte Szlovákia megalakulásának 30-ik évfordulóját. Minden szomszédos állam vezetőit meghívták az ünnepségre. Kapott meghívót Novák Katalin magyar államfő is, aki azonban lemondta a látogatást. Vajon miért?

A magyar államfő Orbán Viktorral és nejével együtt Rómában járt, ahol imádkoztak a nemrég elhunyt nyugdíjba vonult pápa, XVI-ik Benedek ravatalánál. A református Novák Katalin vagy Orbán Viktor számára ez aligha lehetett mélységes vallási kényszer, sokkal inkább politikai szerepjátszás. Kiállás a konzervatív német pápa mellett, és megfeledkezni Szlovákia függetlenségéről.

Trianon árnya kísért

Szlovákia nem létezett a trianoni béke előtt. Csehszlovákia megalakulása épp ennek a békének volt az eredménye. Emiatt óriási a nemzeti érzékenység. Minden szomszédos állam tisztában volt ezzel- kivéve a magyar diplomáciát!

A szlovák sajtó sietett is megragadni az alkalmat, hogy bírálja a magyar kormány kétszínű politikáját.

Nyilvánvalóan nem Novák Katalin döntéséről volt szó. A Napunk című szlovákiai magyar hírportál az ügy kapcsán megírta: a két nő az államfői poszton kifejezetten jó személyes kapcsolatban áll egymással.

Ezzel együtt Novák Katalin fegyelmezett katona: Orbán Viktor intésére mond igent vagy nemet. Azzal, hogy nem ment el a szlovák függetlenségi ünnepségre, újabb pofont adott a visegrádi együttműködésnek.

Az már amúgyis nagyon rossz állapotban van hiszen már mind a három másik állam vezetői jártak Kijevben, hogy támogatásukról biztosítsák Zelenszkij elnököt az orosz agresszióval szemben. Orbán Viktor évvégi nemzetközi csúcstalálkozóján megerősítette: nem szándékozik Kijevbe látogatni.

Mi lesz az EU-ukrán csúcstalálkozón?

Február harmadikán Kijevbe utaznak az uniós tagállamok vezetői, hogy a helyszínen demonstrálják támogatásukat Ukrajnának az orosz agresszióval szemben. Vajon elmegy-e erre Orbán Viktor miniszterelnök? Ő volt az egyetlen az uniós tagállamok vezetői közül, aki újévi üzenetet kapott Putyintól. Aki barátságosan üzen ugyan, de a földgázt méregdrágán adja Magyarországnak is. Megéri a kötéltánc? Orbán Viktornak még van pár napja, hogy ezt eldöntse, de eszébe juthat Radoslaw Sikorski egykori lengyel külügyminiszter figyelmeztetése: egyszer még számon kérik rajtad, hogy egy agresszív lúzer mögé álltál!

Szégyen: a magyar államfő nem állt ki Ukrajna szuverenitása mellett

0

Közép és Kelet Európa államfői nyilatkozatban ítélték el, hogy Putyin elnök bejelentette négy ukrán kormányzóság bekebelezését. Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia  és Románia és Szlovákia államfői egységesen jelentették ki, hogy semmiképp sem fogadják el az orosz agressziót és az annektálást. Az uniós tagállamokhoz csatlakozott Észak Macedónia és Montenegro elnöke is.

Korábban hasonló kijelentést tett Tony Blinken amerikai külügyminiszter is, aki újabb jelentős összegű támogatást ígért Ukrajnának.

Miért különösen kínos a kimaradás?

Korábban Putyin olyan tervet terjesztett elő diplomáciai úton, amely Ukrajna felosztását javasolta. Eszerint Kijev központtal megmaradna egy mini Ukrajna, melynek a keleti területei Oroszországhoz, a nyugatiak pedig Lengyelországhoz kerülnének. Bukovinát Románia kapná, míg Magyarország része lenne Kárpátalja.

Putyin javaslatát minden érdekelt fél elutasította kivéve Magyarországot.

Most az aláírók között is ott szerepel mind Lengyelország, mind pedig Románia. Novák Katalin többször is elítélte az orosz agressziót Ukrajna ellen. Akkor is és most is nyilvánvalóan Orbán Viktor utasítására cselekedett. A magyar miniszterelnököt úgy látszik , hogy nem zavarja: elszigetelődik a visegrádi együttműködésben, ahol mindenki más aláírt. Orbán Viktor ehelyett arra játszik, hogy Prágában és Pozsonyban megbukik az Európa barát kormány, és visszatér Babis és Fico. Velük akar együttműködni, és természetesen az új olasz kormánnyal. A jobboldali koalíció  vezére, Giorgia Meloni  elítélte ugyan az orosz agressziót Ukrajna ellen, de két szövetségese Putyin kedvencei közé tartozik. Mind Silvio Berlusconi mind pedig Matteo Salvini igen megértő Putyin iránt. A jobboldali populisták szövetsége Vlagyimir Putyinnal régóta fennáll, és az ukrajnai háború sem gyengítette ezt meg igazán. Kérdés, hogy mit szól ehhez az Egyesült Államok hiszen Magyarország a NATO tagja. Washingtonban egyelőre csak annyit közöltek: az Ukrajna közelében levő szövetségesek jelentős támogatást kapnak fegyveres erőik hatékonyságának növelésére.

Magyarország nincs rajta a támogatott országok listáján…

Róna Péter: nemzeti megbékélés nem lesz méltányosság nélkül

Nemzeti megbékélést szorgalmazott az Országgyűlés előtt elmondott beszédében Róna Péter, az ellenzék köztársaságielnök-jelöltje. Hangsúlyozta: nemzeti megbékélés nem lesz méltányosság nélkül.

A politikus az államfőválasztást megelőzően elmondott beszédében bírálta az alaptörvényt, amely szerinte minden hatalmat az Országgyűlés kezébe ad, „ezzel kecskére bízza a káposztát”, és kijelentette: Szent István óta társadalmi megegyezés van abban, hogy mi, magyarok, a Nyugathoz kívánunk tartozni.

Rámutatott, hogy

anyagi jólétünket az európai uniós tagságunkkal tudjuk biztosítani, míg biztonságot a NATO szavatol nekünk.

Miért kellene mindezt kidobni ez orosz diktátor barátságáért? – tette fel a kérdést.

Róna Péter, miután a jelölésért hat ellenzéki pártnak mondott köszönetet, arról beszélt, hogy egy olyan véres háború zajlik a szomszédunkban, amelynek elindítójával a kormány szoros baráti kapcsolatot ápol. Felidézte, hogy a II. világháború során a német birodalom csatlósaként az ország vezetői kitartottak a pusztítás mellett akkor is, amikor mindenki más elpártolt tőlük. Szerinte a mostani tetteket is képtelenek vagyunk a nevén nevezni, szorongunk, mert tudjuk, hogy közünk van a szomszédban történtekhez.

Tényleg nem tudjuk megkülönböztetni a jót a gonosztól, az igazat a hazugságtól? – tette fel a kérdést és azt mondta: hisz benne, hogy nem ez a magyar út.

„Hiszem és bízom benne, hogy Deák Ferenc bölcsessége és kompromisszumkészsége, Göncz Árpád haza- és emberszeretete erősebb, mint korunk diktátumai”

– mondta.

Romsics Ignác történészhez hasonlóan azt kérte, hogy magyar a magyarban ne ellenséget, hanem egy másik embert lásson. A társadalmi sokféleséget a sikeres országok ismérvének nevezte, annal elnyomása pedig szerinte biztosan katasztrófához vezet.

Az államszerkezet demokratikus működése feletti őrködésről szólva azt mondta: sokat segítene, ha az alaptörvény, ami egy érvényes törvény, egyúttal megfelelne a hitelt érdemlő alkotmány általánosan elfogadott ismérveinek. Szerinte az alkotmány feladata a politikai hatalom korlátjainak kijelölése, a jelenlegi azonban minden hatalmat az Országgyűlés kezébe ad.

A bebetonozott hatalom pedig a korrupció melegágya – jelentette ki -, a megfelelő intézmények létrehozásához szükséges közmegegyezéshez pedig szerinte a nemzeti megbékélés szükséges.

„Ha nem tudunk kijönni egymással, nincs az a fék és ellensúly, ami megmentene minket”

– fogalmazott.

Erőszakos háborúk, járványok, természeti katasztrófák és gazdasági válságok idején az illiberális válasz, ha a hatalmat mindennel felhatalmazzuk, mi pedig engedelmeskedünk neki. Szerinte ez a lehető legrosszabb, mert nem az egyetértésre, hanem az egyhangúságra törekszik. A jó válasz az, hogy nem csorbítjuk azt, amit a közös megegyezés már létrehozott.

Ide sorolta, hogy a magyarok a Nyugathoz kívánnak tartozni, amelyről már Szent István óta óriási társadalmi megegyezés van. Nem Oroszország és nem Törökország a mi világunk, hanem a keresztény, felvilágosult Nyugat – hangsúlyozta.

A méltányosság és a megbékélés a demokratikus intézmények alapja, amit szerinte azzal kell kezdeni, hogy minden magyar szavazata ugyanannyit érjen. Nem lehet az, hogy a mindenkori kormánypártra leadott szavazat az ellenzékre leadott másfélszeresét éri, vagy az, hogy az egyik ember könnyen eljut szavazni, míg a másik nehezen.

„Az végképp nem lehet, hogy harminc állig felfegyverkezett kommandós betörjön egy szegényeket ápoló jótékonysági alapítvány munkahelyére”

– mondta -, ahogy az sem, hogy minden hetedik ember mély nyomorban él Magyarországon.

Úgy fogalmazott, hogy családokat tesz hajléktalanná egy korrupt karhatalom,  és  szólt a tanárokért is.
Kijelentette: a méltányosság, az igazságosság, az emberi méltóság védelem erkölcsi feladat, ami nélkül a nemzet egységének látszata csak erőszakkal biztosítható. Ezért kezet kell nyújtani egymásnak és törekedni kell a történelmi sebeink kölcsönös megértésére és gyógyítására – hangsúlyozta.

Azt mondta, amiben 1956-ban és 1989-ben bíztunk, még mindig a miénk lehet: szabad és demokratikus államként boldog, sikeres és megbecsült nemzete lehetünk az európai közösségnek.

Isten áldja a hazát, Isten áldja a magyarokat

– zárta szavait.

Utólag már nagyon szerette volna Orbán Kövért államfőnek

Gulyás Gergely kancellária miniszter arról nyilatkozott az ATV-nek, hogy Kövér nem vállalta az államfői jelölést, így kerültek szóba a női jelöltek. A huszonöt éve bezárt ipartelepen csövező Béla szerint azért nem őt jelölte Orbán, mert nem akart a „jognak asztalfőjén ülni O.V.’22 feliratú fülbevalóval. Az Ördög Ügyvédje információi szerint a „B” tervben egyaránt esélyes volt Varga Judit igazságügyi és Novák Katalin családügyi miniszter. Végülis az dönthetett Novák Katalin javára, hogy ő példás családi életet tud prezentálni míg Varga Judit házasélete zűrös.

Varga Judit az Ördög Ügyvédje szerint „a lányokat is szereti”. Mindez nyilvánvalóan támadási felület is lehetne. Éppúgy mint Kövér László esetében az a beszéd, amelyet ugyan 2020 februárjában tartott meg a titkosszolgálatok vezetői előtt, de mostanában szivárgott ki.

Kövér ráuszította a titkosszolgálatokat az ellenzékre mondván: ők jelentik a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot! Ez a putyini út: Oroszországban neveznek minden ellenzéki mozgalmat vagy újságírót azonnal külföldi ügynöknek. A „jó oroszok” ugyanis mind Putyin hívei – a rendőrállami filozófia szerint. Kövér ily módon picit nehezen testesíthetné meg a nemzeti egységet bár egyáltalán nem kizárt, hogy Orbán hozzá hasonlóan úgy gondolja, hogy „a jó magyarok” a Fideszt támogatják. Az ellenzék pedig külföldi ügynök. A kormánypárti sajtó már majdnem úgy osztogatja a CIA ügynök jelzőt mint az ötvenes évek kommunista rendőrállami lapjai.

Gulyás: elismerjük a vereséget

Bár sokan kételkednek abban, hogy Orbán Viktor hajlandó lenne elismerni a választási vereséget, és ellenzékbe vonulni, a kancellária miniszter azt mondta, hogy éppúgy mint 2002-ben vagy 2006-ban Orbán Viktor elismerné a vereséget. Csakhogy akkor még nem működött a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett korrupciós piramis. A mostani ellenzék azt ígéri, hogy első dolga lenne belépni az európai ügyészségbe. Az pedig minden bizonnyal vizsgálódni kezdene akár az Orbán család pénzügyeit illetően is. A választásokat elveszítő korrupt malajziai miniszterelnök 12 éves fegyház büntetést kapott – a vagyonelkobzás mellett. Ez a perspektíva aligha lelkesíti Orbán Viktort.

Nincs Huxit

Gulyás Gergely megerősítette: nem képzelhető el a kilépés az Európai Unióból! Ezzel Orbán Viktor is tisztában van, de szavazó tábora már jóval kevésbé. A magyar gazdaság életképtelenné válna az Európai Unión kivül már csak azért is, mert a külföldi cégek egy uniós országba hozták a pénzüket. Nemcsak a nyugatiak vélekednek így, de Oroszországnak és Kínának is csak egy olyan Magyarország érdekes, amely tagja az Európai Uniónak. Miért csatázik Orbán Viktor Brüsszellel? Ezt nem fejtette ki a kancellária miniszter. Mint ahogy azt sem, hogy mennyire politikai szemfényvesztés ez a csatározás hiszen közben Orbán nagyon is számít az uniós pénzekre. Nemcsak a helyreállítási alap 350 milliárdjára, hanem az uniós költségvetési támogatásra és a földalapú támogatásra, amely a mezőgazdasági jövedelem alapja Magyarországon. Csányi Sándor – mint az ország egyik legnagyobb agrár vállalkozója – ezért is támogathatta Karácsony Gergelyt az ellenzéki előválasztáson, mert Orbán Viktor Brüsszel ellenes politikája számára egy bizonyos határon túl elfogadhatatlan.

Gulyás és Kövér – Fidesz két arca

A kancellária miniszter az „emberarcú Fidesz” egyik látvány politikusa, aki mindig ügyel bizonyos korrektségre és főként a jogszerűségre. Mindenképp eurokonformnak akar látszani, aki példásan betartja a demokrácia játékszabályait. Csakhogy a valóság a háta mögött már nem ilyen. Olyan mint Kövér László, aki a szovjet időket idéző brutalitással támadja az ellenzéket – a titkosszolgálatok támogatásával. Egy jogállamban ilyen módszerek alkalmazása az ellenzékkel szemben elfogadhatatlan és alkotmányellenes. Ha valaki mégiscsak ezt teszi, az inkább hallgat róla. Kövér László viszont nyíltan, szinte utasította a titkosszolgálatokat arra, hogy vegyenek részt a belpolitikai csatározásokban a Fidesz oldalán. A Pegasus ügy, a Városháza botrány azt mutatja, hogy a gyakorlatban ez már régóta folyik is. Érdekes módon Gulyás Gergelynek, aki kiváló jogász, ezzel kapcsolatban nemigen voltak kételyei. Pedig egy rendőrállam itt mutatkozik meg elsősorban. Nem véletlen, hogy mindez Kövér Lászlóhoz, az egyes számú Fidesz tagkönyv tulajdonosához kötődik, aki az első Orbán kormány idején a titkosszolgálatokat felügyelte.

Miért nem Varga Judit lesz köztársasági elnök?

A titokzatos Ördög Ügyvédje, aki korábban Borkai Zsoltot is lebuktatta Győrben, tegnapelőtt azt állította bejegyzésében, hogy leszbikus kapcsolatot folytat az igazságügyi miniszter asszony, tegnap megadta annak a két nőnek is a nevét, akikkel állítólag kapcsolata volt. Az Ördög Ügyvédje szerint „Varga Judit a lányokat is szereti!”

Mindez arra mutat, hogy a szexuális élet is részesévé válik a választási kampánynak. Erre utalt már Vona Gábor, a Jobbik egykori vezére, aki szerint

„minden eddiginél nagyobb pornó kampány elé nézünk.”

Vona Gábort annak idején Orbán Viktor és a Fidesz melegnek mutatta be, hogy ezzel gyengítse a Jobbik akkori elnökének pozícióját. A durva kampány miatt annak idején Vona Gábor felesége Orbán Viktor nejéhez fordult mondván: ideje leállítani a mocskolódó kampányt!

A Fidesznek azonban semmi sem drága, ha gyengítheti vagy épp lerombolhatja ellenfeleinek presztízsét. Mindezt persze vissza is lehet kapni: Borkai Zsolt szex partija az Adrián erős felháborodást keltett a Fidesz szavazóinak körében. Mindennek ellenére – Orbán Viktor döntésére – nem léptették vissza Borkai Zsoltot, aki megnyerte a polgármester választást. Utána fegyelmezetten lemondott, és így lehetővé vált, hogy a Fidesz megőrizze Győr városát.

Kampány a melegek ellen

A gyerekvédelmi törvény foglalkozik a melegekkel is noha semmilyen összefüggés nincs a pedofília és a homoszexualitás között. Emiatt a törvényt Brüsszel erőteljesen támadja míg a Fidesz elszántan védelmezi. Sőt népszavazást tervez az országgyűlési választással egyidőben, hogy ily módon is motiválja szavazó táborát.

Képmutatás

Szájer József, a Fidesz egyik történelmi vezetője írta az új alkotmányt és ő is írta át oly módon, hogy az kizárja a meleg házasságot. Közben viszont Szájer József évtizedeken át részt vett homoszexuális rendezvényeken. Végül úgy bukott le, hogy Brüsszelben a Covid járvány tilalmi előírásait megszegve résztvett egy meleg szexpartin. A rendőrök elől az ereszcsatornán próbált menekülni, de elkapták. Lemondott és eltűnt a magyar közéletből.

Varga Judit elszántan védelmezi a gyerekvédelmi törvényt Brüsszelben. Ez Szájerhez hasonlóan képmutató magatartás, ha igaz az, amit az Ördög Ügyvédje állít, hogy „Varga Judit a lányokat is szereti”. Erről pedig Orbán Viktor is tud méghozzá régóta. Ezért nem Varga Juditot, hanem Novák Katalint jelölte államfőnek.

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!