Kezdőlap Címkék Demeter Márta

Címke: Demeter Márta

Demeter Márta: kétmillió vagy akár három év szabadságvesztés

Ha beismeri a hivatali visszaélést, akkor kétmilliós pénzbüntetést kér az ügyészség Demeter Mártára. Az LMP-s képviselő három évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az elnézett Orbán-lány-utazás miatt.

Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – közölte a vádhatóság.

A vádirat szerint Demeter Márta tavaly szeptemberben országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat közösségi oldalán közzétette azzal a megjegyzéssel, hogy a Magyar Honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította. Amellett, hogy ez a közlés valótlan volt, Demeter Márta törvényi kötelezettségét megszegve

nem nyilvános adatokat adott ki az ügyészség szerint.

Miután az országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész indítványára az Országgyűlés felfüggesztette, az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a politikust, amely során Demeter Márta nem tett vallomást.

Az ügyészség az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően azt indítványozta, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismeri, a bíróság ítélje őt kétmillió forint összegű pénzbüntetésre. Az országgyűlési képviselő terhére rótt hivatali visszaélés bűntette három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mint azt megírtuk, Demeter Márta azt vélelmezte a képviselőként kapott adatokból, hogy Orbán Viktor egyik lányát szállították katonai gépen. Később kiderült, hogy ez az Orbán Flóra egy ciprusi küldetésen részt vevő

hivatásos katona kiskorú lánya,

aki családostul utazott haza. Ez az információ úgy került nyilvánosságra, hogy két minisztertől kérdezte meg írásban, ki engedélyezte a miniszterelnök lányának utazását.

Dr. Simon, a nemzetbiztonsági kockázat

A kérdés egyszerű: nagyobb bűn-e kikotyogni egy egyébként téves és a nemzetbiztonság szempontjából lényegtelen információt vagy betölteni a nemzetbiztonság szempontjából fontos és felettébb kényes alelnöki posztot annak a személynek, akit az ügyészség súlyos bűncselekménnyel vádolt meg? Akinek megbízhatósága emiatt kérdéses, ráadásul ezáltal zsarolhatóvá is vált.

Tegnapi, Varjú László mentelmi jogának felfüggesztése kapcsán került látókörünkbe dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. Róla tudni lehet, 2002-ben elkövetett bűncselekményei ügyében az ügyészség megvádolta volna, és bűntársait mind bűnösnek találta a bíróság. Közülük egy személyt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, a többiek felfüggesztett börtönbüntetést vagy pénzbüntetést kaptak. Az már csak hab Simon tortáján, hogy azóta is jó néhány finoman szólva kétes ügy szereplőjeként írtak róla. Sosem mellékszereplőként. Csakhogy Simon doktort védi a mentelmi joga, az országgyűlés azóta sem járult hozzá ezen jogának felfüggesztéséhez. Szóval doktor Simont az isten is védi, mármint a Fidesz istene.

Demeter Márta (LMP), a korábban MSZP-s színekben versenyző képviselőnő a honvédelmi és rendészeti bizottság alelnökeként tavaly közösségi oldalán azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy egyik lányát a honvédség repülőgépével utaztatta. Gyorsan kiderült, hogy Demeter összekeverte a miniszterelnök lányát egy Cipruson szolgáló honvéd százados Flóra nevű gyermekével. Ráadásul az, hogy ki utazott a katonai járművön, az ügyészség szerint védett adatnak minősül, ezért Demeter nemcsak az alelnöki székből és a bizottságból repült, hanem – pántlikázott ajándékként – Polt Péter legfőbb ügyész kérésére a mentelmi bizottság védettségét felfüggesztette, így aztán bíróság elé citálható ahol akár három év börtönbüntetéssel büntethető.

Nálunk a demokrácia európai fellegvárában, ahol a jognak asztalánál mind egyaránt foglalunk helyet (talán megbocsát nekem Petőfi), mindenkire egyformán vonatkoznak a törvények, és egyformán óv bennünket a keresztény szabadság mindenható istene… de talán egy kicsit még egyenlőbben, ha ez a Mindenható a Fidesz (menny)országából néz le ránk.

Szerencse gyermeke ez a Simon

Nem is akármilyen szerencse, ha valakire nem vonatkoznak a jogszabályok. A dr. Simonhoz közelállók szerint sérthetetlenségével még dicsekszik is néhanapján.

Tudniillik Fortuna kegyeltje nem csak egyszerű képviselő a Házban, de a nagy hatalmú és kiemelt fontosságú Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnökeként  feladatkörébe tartozik a törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság vezetése is. Fontos, sokszor nem nyilvános ügyeket tárgyal a bizottság.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Mint az ilyen fontos és a nemzetbiztonság szempontjából kényes döntéseket hozó bizottsági tagoknak, főleg, ha alelnöke is ennek a bizottságnak messzemenően megbízható, csak minden gyanún felül álló tagjai lehetnek.

Erről a hatályos törvény a következőképpen rendelkezik:

17. §  (2) A Honvédelmi Bizottság tagjának csak az az országgyűlési képviselő választható meg, aki tekintetében elvégezték a 19. §-ban meghatározott eljárás szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzést.

Kockázati tényező felmerülése esetén további biztonsági lépések válnak szükségessé.

Tehát elvileg és gyakorlatilag dr. Simon Miklós bizottsági tagságához nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzése kötelező volt.

Továbbmenve az egyik melléklet taxatíve felsorolja azon bűncselekményi kategóriákat, amelyek súlyos bűncselekménynek minősülnek. Ez a melléklet nevesíti a költségvetési csalást mint súlyos bűncselekményt. (Ezt a bűncselekményi kategóriát korábban jogosulatlan gazdasági előnyként nevezte a korábbi Büntető Törvénykönyv.)

Az NBT. 2. számú melléklete határozza meg azon biztonsági kérdőív szerkezetét, amelyet a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont személynek büntetőjogi felelőssége teljes tudatában ki kell kitöltenie és amelyben az alábbi kérdés szerepel:

3. Jelenleg Önnek vagy házastársának (élettársának) van-e függőben lévő büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési ügye („igen” válasz esetén – a közlekedési szabálysértések kivételével – részletezze, miért, eljáró bíróság, hatóság):

Az előzményben szereplő adatok alapján dr. Simon Miklósnak a kérdőív ezen pontjához be kellett volna írnia, hogy vele szemben függőben van büntetőeljárás.

Miért is?

  • Simon Miklós bizottsági tagságához mindenképpen szükség volt a nemzetbiztonsági ellenőrzésre.
  • Simon Miklós olyan büntetőeljárásban érintett, ahol minden vádlottat elítéltek jogerősen jogosulatlan gazdasági előny miatt.
  • Simon Miklós vonatkozásában a mentelmi joga megszűnését követően le kell folytatni a büntetőeljárást, vagyis esetében felfüggesztett büntetőeljárásról van szó.
  • Ha beírta a kérdőívbe ezen információt, akkor a nemzetbiztonsági ellenőrzés volt felületes, hiszen a bűncselekményi kategória mindenképpen a törvényben nevesített súlyos bűncselekményként értékelhető.
  • Ha nem írta be ezen információt a kérdőívbe, akkor megtévesztette a nemzetbiztonsági ellenőrzést végzőket.
  • De ha nem is írta be, a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző személyeknek erről az eljárás megszüntetéséről, illetve a jövőben – a mentelmi jog megszűnését követő – eljárás megindításáról tudniuk kell és ez az igazi nemzetbiztonsági kockázat. Ugyanis a zsarolhatóságot fel kell ismerni akkor, amikor egy személy büntetőjogi sorsa több más tanú vallomásától függ.
  • Zsarolhatósága szempontjából több, mint figyelemre méltó tény, hogy dr. Simon személyesen járt el az elsőrendű vádlott érdekében, sőt, az elsőrendű vádlott lánya lett Simon úr feleségének asszisztense az uniós források odaítélésénél Nyírbogáton.

Azaz zsarolhatósága miatt tagja sem lehetne a bizottságnak, nemhogy alelnöke.

Azt azért gyorsan hozzá kell tenni ehhez, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményét annak megrendelője nem köteles figyelembe venni. Ahogyan a Questor-botrány oldalvizén a moszkvai vízumos ügyekben derékig elmerült Kiss Szilárdot is annak ellenére nevezték ki mezőgazdasági attasénak Moszkvába, hogy kétszer is megbukott a C-típusú átvilágításon orosz titkosszolgálati kapcsolatok miatt. Ilyenkor a kinevezőé a politikai felelősség.

Ha Demeter Márta téves információja veszélyt jelenthet a nemzetbiztonságra, akkor egy bűncselekménnyel megvádol és zsarolhatóvá vált személy – ha ellene az eljárás jelenleg fel is van függesztve – sokszorosan több kockázatot és veszélyforrást jelent nemzetbiztonságunk számára, mint egy fontoskodó nőszemély.

Csakhogy nálunk a demokrácia európai fellegvárában, ahol a jognak asztalánál mind egyaránt foglalunk helyet (talán megbocsát nekem Petőfi), mindenkire egyformán vonatkoznak a törvények, és egyformán óv bennünket a keresztény szabadság mindenható istene… de talán egy kicsit még egyenlőbben, ha ez az Mindenható a Fidesz (menny)országából néz le ránk.

Kihallgatták Demeter Mártát

Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Demeter Mártát. Az LMP-s képviselő panaszt tett az állítólagos hivatali visszaélés miatti gyanúsítás ellen és nem tett vallomást.

A Központi Nyomozó Főügyészség ma reggel gyanúsítottként hallgatta ki a parlamenti képviselőt hivatali visszaélés bűntette miatt – tudatta az ügyészségi honlap. Demeter Márta nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panasszal élt.

Az ügyészség szerint megalapozott gyanú az, hogy a képviselő tavaly szeptemberben országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette azzal a megjegyzéssel, miszerint a Magyar Honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította. Amellett, hogy ez a közlés valótlan volt, Demeter Márta

törvényi kötelezettségét megszegve, közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki.

Az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését Polt Péter legfőbb ügyész július 5-én kérte ki a parlamenttől, amely ezt egy héttel később megtette.

Demeter Márta azt vélelmezte a képviselőként kapott adatokból, hogy Orbán Viktor egyik lányát szállították katonai gépen. Később kiderült, hogy ez az Orbán Flóra egy ciprusi küldetésen részt vevő

hivatásos katona kiskorú lánya,

aki családostul utazott haza. Ez az információ úgy került nyilvánosságra, hogy két minisztertől kérdezte meg írásban, ki engedélyezte a miniszterelnök lányának utazását. Ezt a kérdésfeltevést gondolja hivatali visszaélésnek az ügyészség.

LMP: a voksolás tétje a kivándorlás megállítása

Az európai parlamenti (EP-) választás egyik fontos tétje az elmúlt években nagyon felerősödött kivándorlás megállítása Magyarországról – jelentette ki Demeter Márta, az ellenzéki párt társelnöke szerdán Nyíregyházán.

A politikus a sajtótájékoztatón elmondta, ennek kezelésére az LMP hárompontos cselekvési tervet dolgozott ki, amelynek első és legfontosabb eleme az uniós források szinten tartása. Megválasztásuk esetén a párt képviselői azt szeretnék elérni, hogy ne csökkenjenek a Magyarországnak szánt támogatások, és ezek abszolút transzparens módon – a “korrupt kormányzatok” megkerülésével – az emberekhez kerüljenek – mondta.

Az uniós pénzeknek nem a multinacionális cégek vagy a kormányzati körök zsebében van a helyük, az LMP ezeket a forrásokat a helyben munkalehetőségeket teremtő hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozásokhoz irányítaná – hangsúlyozta Demeter Márta. Azt szeretnék – folytatta – , hogy a fiatalok helyben tudják megalapítani saját vállalkozásukat, kapjanak támogatást az innovációra, valamint saját gyártású termékekkel jelenjenek meg a magyarországi, illetve a külföldi piacokon.

Az LMP társelnöke felhívta a figyelmet arra is, kezelni kell az országban kialakult bérválságot, erre megoldás lehet a tagállamok nemzetgazdaságainak teljesítőképességével arányos közös európai minimálbér bevezetése. Vélekedése szerint az Orbán-kormány elmulasztotta az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás egyes részeinek és a szociális ellátásnak a rendszerváltás óta halogatott reformját, így a kivándorlás és a bérkérdés mellett a nagy ellátórendszerek működési problémáit is meg kell oldani.

Újra kell építeni Magyarországot, ebben pedig az LMP számít az országot kényszerűségből elhagyó szakemberek munkájára – közölte Demeter Márta.

Keresztes László Lóránt, az ellenzéki párt másik társelnöke arról beszélt, hogy a kivándorlás a kormány minden állítása ellenére nem csökken, a statisztikák szerint mára minden hatodik anyaországi magyar gyermek külföldön születik, a visszatérők valóban növekvő számát pedig még mindig sok ezerrel meghaladja az elvándorlóké.

Éves szinten nagyjából 25 ezren mennek el az országból megélhetési okokból, velük szemben elhanyagolható a visszatelepülők létszáma – szögezte le Keresztes László Lóránt. Az LMP társelnöke megjegyezte, Magyarországról kifejezetten a legjobban képzett munkaerő megy el, a magyar diplomások nyolc százaléka él és dolgozik külföldön.

“Látható, hogy egy nemzeti tragédiáról van szó, amelynek felszámolása érdekében óriási szemléletváltozásra van szükség a hazai gazdaság- és társadalompolitikában” – mondta az ellenzéki politikus.

LMP: a tűzoltók napja alkalmából

A mai nap a tűzoltók napja Magyarországon, valamint Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének ünnepe. Az LMP azonnali és érdemi béremelést sürget a tűzoltók esetében, ezért nyújtotta be ismét a közszolgálati illetményalap 60.000 Ft-ra történő emeléséről szóló javaslatát. 

Az LMP politikai közössége köszönetét fejezi ki a magyar tűzoltóknak: elhivatottságuk és munkájuk példaértékű Európában, legyenek önkéntesek vagy akár hivatásosak. Azt is meg kell állapítanunk azonban, hogy a Fidesz kormányzásának kilenc éve alatt sikerült oda süllyedni, hogy ma már tűzoltóság sincs, csak katasztrófavédelem, és a látványos inkompetencia, meg a kényszeres központosítási akarat miatt rendszeresen emberéletek kerülnek veszélybe.

További béremelés lenne szükséges a tűzoltóságnál is, mivel egyre kevesebben választják ezt a pályát, ezt hangsúlyozzák a szakmai-érdekképviseleti szervezetek több hónapja, több éve. A 2015-ben elindított rendvédelmi életpálya-modellből két dolog hiányzik: az életpálya és a modell. Az LMP javaslatai szerint nem elég a többlépcsős béremelés öt év leforgása alatt: azonnali és érdemi bérfejlesztésre van szükség.

Demeter Márta,
az LMP társelnöke

Bréking (fék)nyúz, 2018. december 5. – Tudósítás a másik valóságból

0

A 888 megírta, hogy a baloldal pont 14 éve a magyarok ellen hergeli a magyarokat. A Magyar Idők talált és megfejtett egy videót a közösségi médián, amiből számukra kiderült: csak politikai haszonszerzés volt a Soros-egyetem melletti tüntetés. Demeter Mártáról meg az derült ki, hogy veszélyes Magyarországra

A baloldal a magyarok ellen hergeli a magyarokat

2004. december 5-én új szintre süllyedt a magyarországi baloldal: azért kampányoltak, hogy ne kapjanak magyar állampolgárságot a határon túli magyarok.

December 5-e egy nagyon csúnya szégyenfolt a magyar történelemben. Számos csapás érte már ezt a népet, voltak ennél durvábbak bőven. Azonban ezen a napon a csonka-magyarországiak egy jelentős része egyszerűen leköpte és megalázta a gúnyhatáron túlra szakadt testvéreit. (888: 14 éve hergeli a magyarokat a magyarok ellen a baloldal)

Csak politikai haszonszerzés volt a Soros-egyetem melletti tüntetés

A CEU többmilliós tandíja mérsékelhető, ha az ember aktivista, például antifasiszta szervezet tagja, mert akkor ösztöndíjat kap – minderről a Momentum tagja, Krómer Patrik beszélt egy videóban. Az aktivista szavai szerint a „TASZ meg ezek” sokat segítettek nekik, hogy ne kapjanak szabálysértési büntetéseket, az aktivista szerint a sorosista jogvédőknek köszönhetően nem kellett sohasem ilyen büntetést fizetnie.

A videó­ban elhangzik: Patrik szélsőbaloldali nézeteket vall, a Momentum tagja, s ezt büszkén vállalja. Azt is elmesélte, hogy a XVI. kerületi momentumos jelöltnek a DK beállt segíteni, de ezt is elrontották.

Mint mondta: ezeknél a „civil” szervezeteknél rendszeres a lehúzás, egymás átverése, sokan a saját pecsenyéjüket sütögetik. Szavai szerint rengetegen politikai haszonszerzés miatt álltak a CEU mellé, ő maga azonban sosem fogadott el pénzt azért, mert részt vett a demonstráción. (Magyar Idők: a Soros-párti aktivista szerint haszonszerzésből tüntetnek)

Demeter Márta veszélyes Magyarországra

Szávay István öblös zsidózása, illetve Gyurka bá részleges csapatkivonásai (CEU-költözés) közepette elsikkadt egy nüansznyinak tűnő, ám valójában jelentékeny hír. Demeter Márta nem csupán hazudott Orbán Viktor leányának sosemvolt ciprusi repülőútjáról, hanem – mint azt az adatvédelmi hatóság most lezárult vizsgálata megerősítette – titkos katonai adatokat hozott nyilvánosságra a miniszterelnök és családja bemószerolására. Önök szerint, aki ilyen nyegle lazasággal szellőztet meg titkos hadászati adatokat, az hány másodperc alatt játszana át ilyeneket ellenérdekelt titkosszolgálatoknak?

Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság vezetője közleményben tudatta: a Demeter Márta által nyilvánosságra hozott információk kétséget kizáróan titkosak voltak, és vizsgálata szerint ezzel a politikus is tökéletesen tisztában volt. Demeter Márta ellen egyébként már eljárás indult, így hamarosan a bíróság előtt is duzzoghat, meg orbánflórázhat egy sort. (PestiSrácok.hu: Demeter Mártának már papírja is van róla, hogy veszélyes Magyarországra)

Bréking nyúz, 2018. november 7. – Tudósítás a másik valóságból

0

A 888 feltételezi, hogy Demeter Márta valamilyen megbízást teljesít, hiszen az apja jobbikos. Az amerikai időközi választás jobboldali sikert hozott Amerikában: megbukott Soros kísérlete. A Fidesz Helsinkiben is győzött. 

Demeter Mártának már az apja is gyanús

Az álhírgyártó Demeter Márta családi és politikai kapcsolatrendszeréről szóló legfrissebb hírek alaposan átírhatják az ellenzéki pártok működésére vonatkozó eddigi elképzeléseinket. A teljes ismeretlenségből érkező MSZP-s, aztán független, aztán LMP-s parlamenti képviselő édesapja már 2011 óta a Jobbikban politizál.

…talán nem túlzás Demeter Mártával összefüggésben azt feltételezni, hogy a fiatal politikusnő talán nem is a saját maga kedvéért politizál, hanem sokkal inkább valamilyen megbízást teljesít. (888: Demeter Márta a magyar politika nagyon sötét lova)

Soros György jelöltjei több helyen csúfosan leszerepeltek

Bár Soros György és szövetségesei mindent elkövettek, hogy súlyos vereséget mérjenek az elnökre, az amerikai választók jelentős része, úgy tűnik, nem kért a tőzsdespekuláns jelöltjeiből.

A hivatalban lévő elnök pártja legutóbb 2002-ben szerepelt ilyen jól a félidős voksoláson. A mostani eredmények alapján Trumpnak minden esélye megvan arra, hogy 2020-ban újrázzon. Az elnök mostani sikerében nagy szerepet játszott bevándorlásellenes álláspontja. (Origo: Jobboldali siker Amerikában: megbukott Soros kísérlete)

Szó sem lehet liberális demokráciáról

Minden liberális és ellenzéki törölje le az arcáról a krokodilkönnyeket, hiába kajánkodtak és álmodoztak, a Fidesz javaslatára Helsinkiben kikerült az Európai Néppárt határozati javaslatából a liberális demokrácia kifejezés, ehelyett a kereszténydemokrácia értékeit vési kőbe a dokumentum – nyilatkozta a PestiSrácok.hu-nak Helsinkiben Deutsch Tamás, az Európai Parlament fideszes képviselője. A politikus fontosnak nevezte, hogy a jelentés elmozdult a kereszténydemokrácia értékei felé, az Európai Néppárton belül ezt egy kereszténydemokrata fordulatnak nevezte. “Teljes lelki nyugalommal támogatjuk a határozati javaslatot” – egyértelműsítette Deutsch Tamás.

Weber kereszténydemokrata politikus, míg ellenlábasa, a finn Alexander Stubb szélsőliberális. Nem is kérdés, hogy Webert támogatjuk – mondta Deutsch Tamás. (PestiSrácok.hu: A Fidesz javaslatára kikerült a néppárti határozatból a liberális demokrácia kifejezés)

Demeter Márta LMP tag lesz!

Demeter Márta két héten belül tagja lehet az LMP-nek! – tájékoztatta a Független Hírügynökséget  a párt új elnökségi titkára. Kanász-Nagy Máté el tudja képzelni, hogy az LMP kőbányai szervezetének két tagja Demeter Márta képviselő párttagságát szocialista múltja, és az öko pártban befutott gyors karrierje miatt torpedózta meg. Emlékezetes, hogy Demeter Márta az LMP segítő tagja, s népszerűsége ellenére fél éve vár a pártagságára.

Kanász-Nagy Máté felhívta figyelmünket arra is, hogy a sokat kritizált alapszabály szerint Demeter Márta tagságáról a párt elnöksége is dönthet, s jövő heti felvétele aligha lehet kétséges, hisz a tagság közelmúltban már többször is elismerte Demeter politikai teljesítményét, ezért  az LMP frakcióvezető-helyettesévé is megválasztotta. Mindez erkölcsi alapot ad a pártvezetésnek arra, hogy már a jövő pénteki vezetőségi ülésen döntsenek Demeter Márta párttagságáról. Előtte viszont zárt ajtók mögött meghallgatják az ellenvéleményeket megfogalmazó kőbányai ellenszavazókat, de a döntést végül a párt elnöksége mondja majd ki.

Arra a kérdésre, hogy a tagfelvétel miért olyan bonyolult az LMP-ben, párt elnökségi titkára egyértelműen a többlépcsős felvételi rendet okolta, illetve azt, hogy a választási kampányban a pártvezetés ezzel az üggyel nem tudott foglalkozni. Kanász-Nagy Máté egyébként annak a Sallai R. Benedeknek a pozícióját vette át, aki titkárként akadályozni tudta, hogy az LMP a választáson esélyes pártok javára visszalépjen, majd az erről szóló vitán bántalmazta a párt társelnökét, Hadházy Ákost. Az új elnökségi titkár politikai befolyása Sallai távozása után is megmaradt, s ezért Kanász-Nagy biztosra veszi, hogy előterjesztése alapján felveszik Demeter Mártát.

A párt más befolyásos szereplői nem kívánták kommentálni Demeter Márta tagfelvételi kudarcát. Ungár Péter mindössze annyit jegyzett meg, hogy pártjában sajnos a tagfelvétel ennyire bonyolult műfaj, majd a sajtóosztály megkeresését javasolta. Egy magát megnevezni nem akaró, de a párt érdekében tevékenykedő személy azt nyilatkozta, hogy az LMP legjobb úton van afelé, hogy tönkretegye önmagát. A Fidesz kétharmadát elősegítő bélyeget már így is viseli a párt, s a sokat és sikeresen dolgozó Hadházyt sem tudták a vezetésben tartani.

Azt a felvetést, hogy a párt ellenfelei a szervezet sorai közé épülve bomlasztják a pártot, esetleg a rombolásában a Fidesz keze nyomát is fel lehet fedezni – Kanász-Nagy Máté a leghatározottabban cáfolta. Nem tagadta, hogy sok ellenfele van az LMP-nek, emiatt több támadás is éri a pártot, elsősorban a viszonylagosan kedvező választási eredmények miatt. Azonban ma aligha van olyan politikai szervezet Magyarországon, amelynek alapszabálya úgy akadályozza a párt működését, mint azt az LMP évek óta érvényben lévő rendtartása. Amin a következő egy évben mindenképpen változtatni akarnak, ha addig még lesz LMP nevű párt.

Demeter Márta: Fideszes korrupciós ügyeket leplez a magyar titkosszolgálat

Az LMP-s képviselő az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét kérdezte Kósa Lajosról. Azt a választ kapta, hogy semmit nem vettek észre.

Demeter Márta közleményében azt írja, írásban kérdezte az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét Kósa Lajos 1300 milliárdos, „súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő” ügyével kapcsolatban.

Azt kérdezte, hogy az AH „felderítette-e az eseményt, amely felveti Magyarország gazdaságbiztonságának befolyásolását, pénzmosás gyanúját vagy akár külföldi titkosszolgálati tevékenységet?” Arra is kíváncsi volt, hogy hogyan történhetett meg, hogy a nemzetbiztonsági átvilágításon átesett Kósa Lajos olyan helyzetbe került, ami

„felvetheti a külföldi befolyásolás gyanúját”.

Demeter Márta szerint a válasz „egyértelművé teszi, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok mára kizárólag egyetlen tevékenységet végeznek, a fideszesek korrupciós ügyeit fedezik”. Ugyanis azt írták neki, hogy az AH

semmit nem vett észre Kósa ügyével kapcsolatban, sem az átvilágítása, sem a védelme során.

Demeter Márta szerint mindez „nyilván rendkívül hihető”, miközben Kósa Lajos rendszeresen járt a csengeri családhoz.

Azt írja: „Akár erről van szó vagy akár arról, hogy nagyon is tudták, mi a helyzet Kósa Lajos körül, de nem léptek fel az ügyben, az mindenesetre világos, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok

képtelenek ellátni a feladatukat,

kizárólag Orbán Viktor és köreinek üzleti ügyeit intézik és fedezik.”

Pharaon szelleme kísért a védett tanú ügyben?

0

Vajon a Fidesz azért volt annyira hallgatag a Pharaon-ügy kapcsán, mert tudták, hogyha az FBI nyomozást indít, akkor fény derülhet a nemzetközi bűnözői csoportok és az Orbán-klán kapcsolatára? – tette fel a kérdést Demeter Márta, a Lehet Más a Politika (LMP) országgyűlési képviselője.

Demeter az elmúlt két évben sokszor érdeklődött a magyar kormányszervektől, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és Interpol által szintén körözött, szaúdi Ghaith Pharaonnal hogyan és milyen szintű kapcsolatokat tartottak fenn a magyar kormány tagjai, többek közt Orbán Viktor miniszterelnök is. Az sem tartja véletlennek, hogy eddig soha nem kapott semmilyen értelmes választ arra a kérdésére, hogy vizsgálták-e a magyar hatóságok a szaúdi üzletembert és cégeit pénzmosási szempontból?

A képviselő elsősorban a pénzmosással és a korrupcióval kapcsolatos ötletek átadására gyanakodott, amelyhez Pharaont “professzori” szinten értett. A vízum kiadását, a szaúdi üzletember beutazását és magyarországi tartózkodását teljesen titokban tartották. Miután  kirobbant a botrány, akkor az egészet az amúgy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Zaid Naffa jordán tisztszeletbeli konzul nyakába varrták, aki tevékenyen hozzájárult Pharaon magyarországi beutazásához.

Az FBI-nak most az a gyanúja, hogy az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel. 

– vélte Demeter.

Mint ahogy a Magyar Nemzet cikkében olvasható, az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet a Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. Az elmúlt években 3-4 milliárd euró, vagyis durván 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikai nyomozó szervek gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.

Érdekességként még megemlíthető, hogy Magyarországon pár nappal ezelőtt a Pharon-ügy ismét a figyelem középpontjába került. Ennek oka, hogy a 2017-ben elhunyt Ghaith fia és örököse Laith pert indított a József Attila utca és József nádor tér sarkán található egykori Postabank-székház tulajdonjoga miatt.

Az alperes pedig a Pharaon-Kappa Kft., amelyet a Pharaon-Omega Kft. vásárolt meg Tiborcz István BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaságától,

valamint Adnan Polat – Orbán Viktor jóbarátjának – Hollandiában bejegyzett cégétől, a HBRE International Investments B. V.-től.

Karácsony: ez elsöpörheti a kormányt
Eddig is sejtették, hogy az uniós források jelentős része fideszes politikusok magánvagyonát gazdagítja, de a Magyar Nemzetben ma megjelent cikkben megfogalmazott vád az eddigi legsúlyosabb az Orbán-kormány ellen – szögezte le Karácsony Gergely. Az MSZP-PM közös miniszterelnök-jelöltje egy szakmai fórumont hozzátette: ha ezeket a vádakat dokumentumokkal is alá lehet támasztani, , akkor ez az ügy el fogja söpörni a kormányt.

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!