Kezdőlap Keresés

darwin - keresési eredmények

Ha nem elégedett az eredménnyel, próbáljon másik keresést

A Darwin Nap apropóján

Charles Darwin 210 éve született. Ezt az eseményt ünnepeljük a Darwin Napon minden február 12-én. Darwin fő műve, a Fajok eredete, kereken 160 éve jelent meg. A tudomány forradalmi változások sorozatán ment keresztül az eltelt bő másfél évszázad alatt, az evolúció eszméje mégsem nyert általános társadalmi elfogadtatást, sőt, a világ számos helyén szigorúan büntetik ezt az „eretnek elképzelést”. A tudományos gondolkodás nemzetközi helyzete sem áll sokkal jobban.

Az evolúció eszméje megelőzte Darwin művét, hiszen Lamarck már évtizedekkel korábban a szerzett sajátságok generációkon átívelő öröklődéséről beszélt. Noha ez az elképzelés nem bizonyult helyesnek, mégis a fajok változatlanságát kérdőjelezte meg (megjegyzem, a modern genetika bizonyos sajátságok lamarcki módon való öröklését tárta fel a közelmúltban). Darwin az öröklődő változékonyságot tekintette a természetes szelekció forrásának. Thomas Malthus népesedési elmélete ihlette arra a gondolatra, hogy a fajok több utódot hoznak létre, mint amennyit a környezet eltartani képes, ezért bizonyos egyedeknek szükségszerűen el kell pusztulniuk. Darwin szerint a túlélési esély az öröklött sajátságok függvénye, a fittebbek nagyobb sansszal vészelik át a környezeti viszontagságokat, jutnak hozzá a szűkös forrásokhoz és hoznak létre utódokat, mint a kevésbé fittek. Kevesen ismerik, de Darwinnak volt egy másik elmélete is, melyet „Az ember származása és a nemi kiválasztás” című könyvében vezetett be. Ebben a műben a szexuális szelekció mechanizmusát ismerteti, melynek lényege, hogy a szelekció forrása a nemek másik nem egyes sajátságai iránti preferenciája is lehet. Így jött létre pl. a pávakakas díszes tollkoronája, mely a természetes szelekció szemüvegén nézve igencsak hátrányos jelleg.

Jóllehet, az evolúciós gondolat nem volt újdonság, Darwin első műve tette azt világszerte vita tárgyává. Érdekes módon a korabeli angol értelmiség könnyebben elfogadta, hogy a majomtól származunk, mint, hogy a véletlen által létrehozott változatok versenyeznek egymással a túlélésért és a szaporodásért. A történelem nem igazolta e szkepticizmust, Darwin elmélete mára a tudomány egyik legszilárdabb tényévé vált.

Meglepő módon, az evolúciós eszme még a nyugati világban sem általánosan elfogadott. Az Egyesült Államokban óriási tömegek vélik úgy, hogy az evolúció egy hamis elmélet, nem léteztek sem dinók, sem ősemberek, hiszen a Föld mindössze 6000 éves. Az európai kreacionizmus kevésbé dogmatikus, még az egyházi hierarchia csúcsán is elfogadják, hogy a fajok változnak az évmilliók során, csak persze irányítottan. Az isteni beavatkozás mikéntjét illetően változnak az álláspontok. Néhány elvakult filozófust leszámítva, lényegében senki sem hisz a deizmusban, mely szerint Isten megteremtette a világot a működéshez szükséges törvényekkel együtt, majd magára hagyta azt, hiszen egy csupán szemlélődő Teremtőhöz hiába imádkoznánk segítségért, vagy esedeznénk bűneink megbocsátásáért. A széles néptömegek egy napi szinten beavatkozó Mindenhatóban hisznek, s nem firtatják a kérdés tudományos aspektusait.

A kutatók, lévén gondolkodó emberek, szembesülnek saját nézeteikkel is, ezért a közülük hittel rendelkezők rendszerint racionális magyarázatokkal rendelkeznek a témát illetően. Ők általában a tudományterületük által vizsgált objektumok komplexitását hozzák fel okként hitük eredetét illetően, mondván, azok csak úgy spontán nem jöhettek létre, teremtésre volt ehhez szükség. Az a tény, hogy elképzelésük precízen illeszkedik saját kultúrkörük elfogadott eszméinek kereteibe, nem jelenik meg ellentmondásként elméjükben. A tudomány embere nem tagadhatja a tényeket, így az evolúciót sem, ezért pótlólagos feltevésekkel él: a legmegengedőbb elképzelés szerint az evolúció az előemberig a természet saját törvényei szerint haladt, majd egy adott pillanatban az Úr a majomlétű faj agyába helyezte az emberi tudatot. A tudat nem jöhetett létre az evolúció útján, ez ugyanis egy „isteni termék” – vélik a tudomány hívő képviselői.

Sokan ünneplik az evolúciós eszme kreacionizmus részéről való annektálását. Vegyük azonban észre, hogy a „teremtett evolúció tana” szembe megy a darwini elvvel, mely a folyamatok spontán menetén alapul. A kreacionizmus pusztán azért öltötte magára Darwin köpenyét, hogy ködösítse valódi mivoltát a tudomány előtt.

Február 12-ét a Tudományos gondolkodás világnapjának is nevezik

Miért éppen az evolúció elmélet, és nem például a newtoni mechanika, vagy Einstein relativitás elmélete szolgált rá eme elismerésre? Azért, mert a darwini teória fontos társadalmi relevanciával rendelkezik. Érdekes módon, laikus tömegek alakítanak ki szilárd véleményt a világ és az élet keletkezésének és működésének kérdéseiben mindenfajta előképzettség nélkül. A tudomány emberei erős társadalmi nyomást érzékelnek, hogy különös tisztelettel viseltessenek e nézeteket illetően. Mivel autonóm személyiségek nem presszió hatására alakítják ki véleményüket, tudattalanul, saját véleményként asszimiláljuk a tudománytalan elképzelések iránti feltétlen toleranciát.

Jelenleg a tudományos és technológiai forradalom kellős középen élünk. A tudomány már ma jelentősen könnyebbé, biztonságosabbá és érdekesebbé tette az életünket, a közeljövő pedig még nagyobb reményeket ébreszt. Az emberek jelentős része mégis ambivalens módon viszonyul a tudományhoz: miközben élvezik a műszaki/digitális technológiák újdonságait, szkeptikusak, sőt ellenségesek a modern biológia és orvostudomány főbb vívmányaival kapcsolatban, példaként említve a GMO-kat, a gyógyszeripar termékeit, az őssejttechnológiát, a géntechnológiát, és a védőoltásokat. A tudomány és a modern gyógyászat, valamint e területek művelőinek társadalmi megbecsültségét pedig világszerte átható erózió marja, mindeközben az áltudomány üli egyre fényűzőbb torát. Mindezek fő oka, hogy a tudomány egyre bonyolultabbá válik, s egyre kevesebben veszik a fáradtságot még az elemi üzenetek megértésére is. Nagyon sokan alapvető téveszmék fogságában élnek, ami kihat az egyén személyes és társadalmi létére egyaránt. Fontos kérdés, hogy az irracionalizmus jelenkori popularitása egy elbutulási folyamat eredménye, vagy csupán az internet által biztosított megnyilvánulási lehetőségek erősítik a korábban is létező ostobaság hangját.

A tudományos gondolkodás nem egy misztikus dolog. Az ekként gondolkodók tisztelik a tényeket, kritikus szemlélettel nézik a fontos problémákat, és észszerű érvekkel élnek. A logikus gondolkodás persze bizonyos szintű tudást is feltételez. Az oktatási rendszer feladata lenne, hogy biztosítsa e tudást, s azt a készséget, hogy képesek legyünk felülemelkedni ösztönös, érdekek által vezérelt, önigazoló attitűdjeinken, s végre az értelem nyelvén tudjunk egymáshoz szólni. Szemben az irracionalizmus pazarló, gyűlölködő és konspirációkkal terhelt világával, az értelem képes észszerűen működő társadalmakat építeni és közben boldoggá tenni az egyént.

…és bezárták a Lipótmezőt!

Ilyen drámai napokon nem árt egy kis pihetetőnek szánt kommentet olvasni. Az úr nem először örvendeztet meg némiképpen értelmezhetetlen, de mindenképpen antiszemita, rasszista  irományaival. Kedves Pálos Trend  mielőtt orvoshoz fordulnál közöljük véleményed. ” A hír igaz, a vélemény szabad.”

SZÍNT VALL E A HITVÁNY ORDAS-FARKAS ÉS A HAZAI LÉLEKTIPRÓ SZABADKŐMŰVES BRANCS…- AKIK SZÁNDÉKOSAN FÉLREVEZETTÉK/TIK A MAGYAR EMBEREKET❓❗️
VAJON 2020-ban 30 ÉVVEL A STÚDIÓSZÍNHÁZ ÓCSKA PRODUKCIÓJA UTÁN…- MÁR GYŐZHET AZ IGAZSÁG A ZSIDÓ HAZUGSÁGOK FELETT❓❗️
FARKAS BERTALAN A LELKET ÖLŐ ÁTVERÉS MIATT IDÜLT ALKOHOLISTÁVÁ ÉRETT (CION-KOMMUNISTA KÉM-ÜGYNÖK!!!) SOHASEM JÁRT AZ ún. VILÁGŰRBEN‼️‼️‼️‍⚖️‍⚖️
IDÉN LESZ 40 ÉVES A SZOVJETEK ORBITÁLIS ŰRSZÍNHÁZA AZ ÖN ÉS KÖZ- VESZÉLYESEN ISZÁKOS, FARKAS BERTALAN BEVONÁSÁVAL!!!
SZÉGYEN ÉS GYALÁZAT, HOGY AZ ELSŐ MAGYAR (DRÓTKÖTÉLEN LÓGÓ LOGO!!!- lásd a képen!!!) ŰRHAJÓSNAK HAZUDOTT SZÉLHÁMOS MÉG MINDIG NEM MONDTA EL AZ IGAZSÁGOT A MAGYAR EMBEREKNEK ÉS A VILÁG HISZÉKENY DARWIN „MAJMAINAK”!!!
MINT TUDJUK AZ ún. ŰR CSAK AZ ISTENTELEN EMBEREK KÉT FÜLE KÖZÖTT LÉTEZIK!!!
ÁLLÍTÓLAG ÉPPEN EBBEN A(Z)ŰRBEN KÖRÖZÖTT (JÁRT?!) A MAGYARORSZÁGI GYULAHÁZÁN NAPVILÁGOT LÁTOTT, SEKÉLYES KÉPESSÉGŰ OROSZLÁN (1949. augusztus 2.) AKIT A KORABELI SZOVJET HAZUGSÁGGYÁR ELSŐ MAGYAR ŰRHAJÓSKÉNT ÜLTETETT BELE A KÖZTUDATBA ÉS A HITETLEN EMBEREK „AGYÁBA”!!!
Az ún. Szojuz–36 és Szojuz–35 kommunista INTERKOZMOSZ agymosó programban szerepet játszó vadászpilótánk persze soha nem került távolabb önmagától, lelkiismeretétől és a FÖLDANYÁTÓL, mint abban a 8 NAPBAN!!!…- amikor is a SZOVJET PROPAGANDA GÉPEZET eljátszatta vele, hogy a Föld körül keringenek!!!
Az űrutazásnak hazudott stúdió felvétel és „világraszóló” imitáció (CION-KOMMUNISTA ERŐFITOGTATÁS!!!) 1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor kezdődött, a Szojuz–36 űrhajóval.
Az űrhajósok (ügynök űr-ripacsok!) a szerkezet leszállóegységében tartózkodtak, ugyanis az „űrhajó” első és utolsó része a visszatérés során az űrben leválik és megsemmisül.
„A számadatokat tekintve tíz perc alatt emelkedtek fel 240 kilométer magasra, a start előtt pedig 320 tonna üzemanyagra volt szükség.
A pályamagasságot 350 kilométerre növelték: a Szaljut–6 űrállomás ezen a magasságon repült.
Az űrlaboratóriumon nyolc napot töltött el a magyar és a szovjet űrhajós, a már előzőleg ott tartózkodó két szovjet kozmonauta társaságában.”
…és most szemlézzük is rögvest az akkori és mai (MÉG MINDIG AKTÍV „ŰRZŰRHAJÓST”!!!) cion-kommunista kém, FARKAS BERTALAN nyilatkozatát:
– A Föld csodálatos látvány volt az űrből. Emlékszem, az egyik pillanatban még a Csendes-óceánt, Japánt, Kínát és az akkori Szovjetunió keleti partjait szemlélhettem felülről, fél órával később pedig már Amerika nyugati partjai felett repültünk.
– Naponta tizenhat napfelkeltét és tizenhat naplementét láttam, a Földet pedig másfél óra alatt kerültük meg – meséli a ma is szolgálatban lévő, reneszánszát élő kommunista ügynök (ISTEN-GYILKOS és SZEMLÉLET-TERRORISTA!!!)!!!
Persze az emberben mindezek után felmerül a kérdés az egyéb biológiai szükségletek elvégzésével kapcsolatban is.
Mint a megátalkodott hazudozó Farkas Bertalan (védve a cion-kommunista ámítás mundérját!) mondja, ehhez egy speciális mosdót használtak, amelyben a huzat segítségével egy konténerben gyűjtötték a végterméket. Ezt végül a legénység lőtte ki az űrbe úgy, hogy aztán a „csomag” egy másik pályára állt, fokozatosan vesztett a magasságából, bekerült az atmoszférába és megsemmisült. De senki ne aggódjon – teszi hozzá gyorsan, nevetve a rekláműrhajós –, nem kell attól tartani, hogy ez a tartalom bárkinek a fejére hullik majd.
Nem mellesleg az űrhajózás igen veszélyes küldetés: ötven-ötven százalék a túlélés esélye egészen addig, amíg az űrhajó a Földön nem landol. Mindenesetre a Szojuz–35 űrhajó – a legénységgel együtt – sikeresen ért földet 1980. június 3-án, mellyel Magyarország az ENSZ által deklarált nemzetek közül a hetedik volt, amely űrhajóst küldött az ún. „univerzumba.”
„Szerintem szakértők számára minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a magát az első magyar űrhajósnak kiadó Farkas Bertalan a hidegháború idején csak a szovjet katonai hírszerzés, a CRU-nak az űrhajózással kapcsolatos dezinformációkra kiképzett egyik ügynöke volt.
Amikor a hazatérése után két hónappal erre a magyar illetékesek rájöttek, Magyarországon még szocializmus volt.
Ezért nem leplezhették le a szovjetek ügynökét. Kb. hat hónappal később kihelyezték őt az USÁ-ba, a New York-i magyar ENSZ misszióra.
Idült alkoholistaként elkövetett botrányai miatt azonban hamarosan onnan is kirúgták.
Akkor egy ideig az egyik repülőtéren úgynevezett légi marsallként szolgált, aki a magyar pilóták és a helyi hatóságok között közvetített, ha éppen arra volt szükség.
Időközben azonban az újabb és újabb alkoholista botrányai miatt a családja is szakított vele.
Az USA illetékes szervei pedig kiutasították az országból!!!
Akkor munkát keresve bejárta a világot, de persze eszébe sem jutott, hogy visszatérjen az akkor még létező szocialista Magyarországra, vagy a Szovjetunióba.
Végül Kínában kötött ki.
Néhány évvel ezelőtt pedig onnan tért haza.
Itthon pedig az illetékeseknek eszébe sem jutott, hogy mielőtt újra hőst csinálnak belőle, az „űrhajózáshoz valóban értő szakértőkkel” is kikérdeztessék.
Mindezért Farkas Bertalan tovább tudja terjeszteni az egyik szovjet filmstúdióban készített reklámfilmjeit.
Aki egy kicsit is ért az „űrhajózással” kapcsolatos űrdinamikai, egészségügyi és más törvényszerűségekhez, az-az állítólagos űrhajózása során készített fényképek és „dokumentumfilmek” alapján azonnal láthatja, hogy Farkas Bertalan még sohasem járt a világűrben, de még csak a sztratoszféráig sem jutott el!!!
Ezt többek közt a következők bizonyítják.
1. A földi gravitációhoz szokott emberi test idegeivel és izmaival, sem beszélni, sem enni, sem inni, sem mosolyogni nem lehet. Ha valaki mindezt megpróbálná, az azonnal a kínok kínjai közepette megfulladna.
2. Akkoriban, amikor állítása szerint űrhajósként a világűrben járt, még nem voltak a rádióadásokat közvetítő műholdak. Tehát még ha ott járt volna, akkor sem beszélgethetett rádión keresztül a földi szovjet űrhajózási központtal.
3. Végül, de nem utolsó sorban, enyhén szólva vérlázító, hogy a szülőfalujában közpénzből már múzeumot rendeztek be, amelyben őt, mint az űrhajózás magyar hősét népszerűsítik.
Ráadásul, még a külgazdasági és külügyminiszter nem kevés pénzért űrhajózási tanácsadójaként foglalkoztatja.
Mindez az én magánvéleményem. Azzal csupán arra szeretnék figyelmeztetni, hogy Farkas Bertalan közszereplői csalásai előbb vagy utóbb le fognak lepleződni. Az pedig nem vet majd jó fényt Magyarországra.”
PERSZE (HÁLA A JÓISTENNEK!!!) A MA INDIGÓ ÉS KRISTÁLY GENERÁCIÓINAK ÉS A GONDOLKODÓ EMBEREKNEK EZEN DILETTÁNS ÉS ŐRÜLT BESZÁMOLÓK NEHEZEN HEVERHETŐK KI RÖHÖGÉS NÉLKÜL, FÖLDÖN FETRENGVE; – MÍG AZ EXTRÉM HAZUGSÁGOK NETOVÁBBJAI RÉVÉN EGYBŐL ESZÜNKBE TÓDULHATNAK A NÜRNBERGI PEREK FIZETETT AGYHALOTTJAINAK IRGALMATLANUL GONOSZ ÉS FÉKTELENÜL BETEG TANÚVALLOMÁSAI IS!!!
HŰEN IGAZOLVA, HOGY FARKAS BERTALAN ŰRMISSZIÓJA SEM VOLT EGYÉB, MINT 1 SZOKÁSOS 9/11-es FENEVAD (SATAN-i!!!) FÉLE FÉLREVEZETÉS, MEGTÉVESZTÉS, ISTENTAGADÁS!!!
AZ ÉPPEN „HETVENKEDŐ” FARKAS BERTALANNAK PEDIG AZT ÜZENEM, HOGY ADDIG KÖNNYÍTSEN LELKIISMERETÉN; – AMÍG HOZZÁTARTOZÓI, SZESZTESTVÉREI SZÍVBŐL SZERETIK ÉS NEMZETÉNEK TAGJAI…- MÉG A „MEGNEMTÖRTÉNTEK” ISMERETÉBEN IS…- ÉRDEKLŐDÉST MUTATNAK FELÉJE!!!
FIGYELEM‼️‼️‼️ ÉBREDÉSHEZ ÉS/VAGY MEGVILÁGOSODÁSHOZ:

Áldott karácsonyt

2012. novemberében keveredtem haza Afrikából. Amikor leszállt a gép, depressziós téli táj képe tárult elém a sok szín után. Téli cuccom nem volt, így vacogtam. A fákra néztem, sehol egy levél, egy banán, egy akármi, amit a természet kínál. Egykori lakásomba vánszorogtam, ahonnan rövid úton utcára tettek. Mit keresel itt? Menj vissza a kurváidhoz Afrikába! Elmondhatom, hogy már jóval a nagy népvándorlás előtt migráns lettem…

Fáztam. Menedéket, befogadást kerestem. Telefonálgattam, de csak negatív választ kaptam. Éppen elutazunk, jaj, most pont nem jó, phuuu, felújítunk stb. Maradt a Deák és Batthyány tér. Akkor még nem tudtam, hogy hetekig beragadok ebbe az állapotba. Nem az önsajnáltatás íratja velem ezeket a sorokat, inkább azt szeretném érzékeltetni, mi játszódik le az emberben, amikor ilyen helyzetbe kerül. Először is kerül minden ismerős, főleg rokoni tekintetet, kapcsolatot. Miért? Mert szégyelli az állapotát. Hiába utólag a kérdések, miért nem hívtál, miért nem jöttél? Akit hívni akartam úgyis hívtam, de negatív választ kaptam, innen már felfogható, hogy egy más kasztba sorolódtam, tehát nem a visszakapaszkodás, hanem az adott kasztba, annak hierarchiájába beilleszkedés a cél. Hogy miért? Mert az ember állat és hierarchiában él, akár akarjuk, akár nem. Ha lecsúszunk egy jó helyről, akkor még a nyomorultak sorában is az utolsó helyre kerülünk.

Miután hosszas veszekedés után sikerült helyet szorítanom magamnak az aluljáróban, elkezdtem a ki vagyok én sztorit a többi csöves előtt. Tudjátok ki vagyok és? Voltam ez, meg az, diplomata és vezérigazgató stb. Az egyik sorstársam megszólalt: hagyd abba! Itt minden második ember vezérigazgató volt. Abbahagytam. Kezdtem beérni a kicsivel. Ez nem az életben, hanem a létben maradást célozta. Egy nagy utazótáska volt nálam, ebben volt minden ruhám. Amit tudtam magamra öltöttem. A táskán ültem éjjel, nappal, hogy el ne vegyék mindenemet, ami maradt. Ezt cipeltem magammal mindenhova.

Közben elkezdődött az átalakulásom. Fizikai és lelki. Kiszőrösödtem, kezdtem bűzleni, de ezt csak mások érezték, a hajlatokban a bőr begyulladt, viszketett, áporodott lettem. Fáztam, de inkább arra vártam, hogy fagyjak meg, vagy legyek túl ezen az egészen. Már nem kommunikáltam, inkább a gondolatok terében éltem. Eszembe sem jutott emberi kapcsolatokat kialakítani. Olyan lettem, mint egy háziasítás előtti állat, aki kerüli az embert. Visszailleszkedni? Hova? Hiszen idegenné vált az a világ! Minden, amit kínál, csak egy újabb banánhéj, amin újabb csúszás vár! Hajléktalan szálló? Hogy még azt a keveset is elvegyék, amim van? Hiszen ők nem bajtársak, hanem konkurencia! Az életért küzdő versenytársak! Egy holtponton túl innen nincs visszaút. Legalábbis saját erőből nincs.

Egy napon, karácsony előtt egy ismerős arc szólított meg a Batthyány téren. Zoli volt. Ő ott volt elnök, ahol én vezérigazgató annak idején. Te vagy az? Én, mondtam. Amíg én élek, te utcán nem lehetsz, mondta. Házába vitt és helyet adott. Akkor még nem kommunikáltam emberként, fel sem fogtam mi történik velem.

Három dolgot kérek tőled, Balázs, mondta. Nekem te ne adj vissza semmit. Ha majd egyszer módodban áll, add vissza mindezt a rászorulóknak. A másik, hogy bocsáss meg nekem! Miiiiiii, kérdeztem? Miért kellene megbocsájtanom? Azért, mondta Zoli, mert általában azok szoktak velem legjobban kiszúrni, akiken segítek, ezért már most kérem bocsánatodat. Igen, bólintottam. Így már értem. És mi a harmadik? Most eszel, iszol, kipihened magad és nekiállsz megírni az életedet és gondolataidat. Amúgy meg itt a karácsony, csatlakozz hozzánk.

Két napig aludtam. Amikor felébredtem és láttam, hogy nem álmodtam csupán mindezt, nekiálltam írni. Azóta is ezt teszem.

Hát ilyen egy hajléktalan sors, amit én itt csak hetekig éltem meg. Akiket az utcán látunk, évekig, sőt évtizedekig élnek kivetettségben, többségük ott is hal meg. Igaz, Afrikában is éltem így, de ott más. Ott mindenki hajléktalan. A civilizált Európában mindez sokkal embertelenebb. Elnézem a sok majmot a Facebookon. Kocsi, jó cuccok, felhazudott életszituációk. Áhhhh! Darwin visszafelé is működik, higgyétek el. Az ember nem azon a szinten van, ahol magát mutogatja. Igaz ez egyénre és társadalomra egyaránt. Kirakat emberek között és kirakat társadalmakban élünk, ahol minden illúzió. Csak magunk vagyunk valóság, ami körbevesz, az hazugságözön. Köszönöm Istennek, hogy végül valós emberekkel hozott össze. Kívánom nektek ugyanezt. Áldott karácsonyt mindenkinek.

Mihálffy Balázs

Lapszem – 2018. február 1.

0

140 évvel ezelőtt a mai napon született Hajós Alfréd úszó, labdarúgó, építész. Az 1896-os athéni olimpián szerezte Magyarország első és második olimpiai aranyérmét gyorsúszásban 100 és 1200 méteren. Labdarúgásban két­szeres magyar bajnok, és egyszeres válogatott volt. Az 1924-es szellemi olimpián ezüstérmet nyert. A debreceni Aranybika Szálló, valamint a margitszigeti Nemzeti Sportuszoda az ő műve, ez utóbbi a nevét is viseli. Ma van Ignác, Kincső, Brigitta nevenapja. Ma túlnyomóan felhős idő lesz. A legmagasabb hőmérséklet 12 fok.

Népszava

Szegény Orbán
Hiába voltak a környezetében elképesztő gazdasági sikerek, és hiába szárnyal – a kormánypárti kommunikáció szerint – a magyar gazdaság, Orbán Viktor ezt csak irigykedve figyelheti. Vagyonbevallása szerint ugyanis egy év alatt mindössze 251 ezer forinttal tudta növelni megtakarításait, így 742 ezer forint helyett már 993 ezer forintja van. Havasi Bertalan közlése szerint a vagyonnyilatkozat “teljes és hiteles, aki mást állít, hazudik”. A legtöbben azonban szkeptikusan fogadják a képviselők bevallásait, a bennük lévő hibáknak ugyanis nincs semmilyen következménye. A család többi tagjára vonatkozó vagyonnyilatkozatok ráadásul nem nyilvánosak, így a választók legfeljebb bepillanthatnak a politikusok vagyoni helyzetébe. Az képviselők mindenesetre a határidőket betartották, mindenki leadta időben a nyilatkozatát.

Magyar Nemzet

Támadás érte Vona Gábor Facebook-oldalát
Szerda 17 óra után egy összehangolt akció keretében több ezer külföldi álprofil kezdte hirtelen követni Vona Gábor oldalát – írta közleményében a Jobbik.
A támadás során rövid időn belül több ezer új külföldi követője lett az oldalnak, melyek egytől egyig kelet-ázsiai álprofilok voltak. Az oldal néhány óra alatt érte volna el így az ötszázezer rajongót. A manipulációs kísérletet a Jobbik munkatársai elhárították, az álprofilokat fokozatosan távolítják el az oldalról.

Magyar Hírlap

Darwin madárkái
(—) Aztán, amin Darwin ugyancsak eltűnődhetne, az a menedékkérők nemi hovatartozása. Az eddigi sajnálatos erőszakos cselekedetek fényében biztonsággal kijelenthető, hogy a migránsok egészséges szexualitással és kellő libidóval rendelkeznek. A legutóbbi uniós döntés értelmében azonban nem lehetne vizsgálni nemi identitásukat, a felvilágosult arab világ hetven országában ugyanis büntetéssel sújtják a homoszexualitást. Sokan pedig erre hivatkozva kérnek menekültkérelmet, ami megint csak evolúciós ugrásnak tekinthető ekkora tömegben és ilyen rövid idő alatt. Líbiában most pél­dául egymillióan állnak indulásra készen. Persze, ez a fejlődési irány zsákutca, hiszen itt a plusz és plusz összeadása és összeszorzása is negatív eredményt ad majd, az ilyen kapcsolatokból nem születik se uniós, se semmilyen állampolgár. És filozofálhatnánk azon is, mi lesz akkor, ha a bevándorlók, mondjuk Berlinben, visszazökkennek az eredeti kerékvágásba – akkor eléneklik majd nekik a régi Ricse-slágert, hogy „aki hazudik az csal, aki hazudik az lop”. És hogy ez csúnya dolog?

Magyar Idők

Gyurcsány, a reinkarnáció
Gyurcsány legújabban azzal kampányol, hogy a) a határon túliak ne szavazzanak és ne kapjanak állampolgárságot; b) ukránok ezrei kapnak 300 ezres nyugdíjat a „Zorbántól”, hogy így lefizetve erre a kormányra szavazzanak.

Igazából nincsen ebben semmi újdonság. Ez a fajta már feltűnt a Tanácsköztársaság idején, majd annak bukása után, amikor a maihoz hasonló, ájultan hülye nyugati közvélemény előtt bizonygatták vérgőzös cikkekben, miszerint „minden erkölcsös, a tisztaságra valamit adó ember befogja az orrát, ha a magyar nevet hallja” – miképpen ezt Kunfi Zsigmond írta a bécsi emigrációban.

A magyar oktatást kritizálja egy német portál

0

Magyarországon, Lengyelországban és Törökországban az iskolai tanagyag egyre inkább a hazafias és a vallási nevelés felé tendál, míg a különböző nézetek ütköztetése kevesebb hangsúlyt kap – írják.

A Deutsche Welle összeállításában szó van arról, hogy Magyarországon az iskolákban nemzetvédelmi programot javasolt Orbán Viktor miniszterelnök. Azt írják, hogy ennek következtében a magyar iskolában ismét úgy menetelhetnek majd a diákok, mint a kommunizmus idején.

Radó Péter oktatás kutató a lapnak azt mondta, hogy a magyar iskolák már ma is jobban hasonlítanak barakkokra, mint a nyugati értelemben vett tanítási intézményekre. Szerinte nemzeti és vallásos nevelés folyik, és ennek kapcsán kritizálta a szabad tankönyvválasztás visszaszorítását is.

Egy német oktatási kutató, Christiane Brandauer szerint ha

“egy nézetrendszert abszolút igazságként tüntetünk fel, akkor ez a fiatalok indoktrinációjához vezet.”

Brandauer kárhoztatja azt a gyakorlatot, melyet egyre inkább meg lehet figyelni a magyar, a lengyel és a török tankönyvekben: egyfajta nemzeti és vallásos ideológia mindent átfogó befolyását, amely akadályozza a modern világ megértését.

Harmadik osztályos diákok állnak sorban tankönyveikért a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Angol-Német Kéttannyelvû Iskolában 
MTI Fotó: Balázs Attila

Törökországban például az új iskolai tanagyagban kevésbé hangsúlyosan jelenik meg Darwin evolúciós elmélete, miközben a kreacionizmus a 80-as évek óta jelen van az oktatásban. Az evolúciós elmélet háttérbe szorítását azzal magyarázták, hogy túl bonyolult és ellentmondásos. A tanagyagban kevesebb szó van Kemal Atatürk modernizációs reformjairól, viszont annál több a török birodalom régi dicsőségéről és Mohamed próféta szigorú törvénykönyvéről. A kormány viszont ezt nem tartja aggályosnak, mert indoklásuk szerint sok országban sokféle oktatási modell működik, és a török oktatás most a korábbinál kevésbé követi a nyugati irányzatokat.

A múlt átértékelése a lengyel tankönyveken is érződik a DW szerint. A lengyeleket mint egységes nemzetet ábrázolják, melyet állandóan más elnyomó nemzetek fenyegetnek (németek, oroszok). Az orosz tankönyvekben pedig a sztálini elnyomás legrosszabb részeit kihagyják, és a diktatúrát az adott korban szükségesként jelenítik meg. Sztálin a nácikat legyőző hősként jelenik meg. Magyarországgal kapcsolatban azt emeli ki a cikk ebben a tekintetben, hogy kulturális homogénnek állítják be a történelemkönyvek, szembeállítva a volt gyarmattartó országokkal.

A lap azt is kiemeli, hogy egy új történelemkönyvben Orbán migránsokról szóló beszédét idézik.

Lengyelországban is bekerült a migrációs válság a tankönyvekbe: az egyik órán arról is tanulhatnak a diákok, hogy a bevándorlásnak jó és rossz hatásai vannak. Az Ukrajnából érkező keresztény munkavállalók például hasznosak munkaerőpiaci szempontból, de a más kultúrkörből érkezők konfliktusokat okozhatnak.

Jacek Staniszewski tanár és oktatás kutató szerint éppúgy indoktrináció folyik ma Lengyelországban, mint a kommunista időkben. A különbség csak annyi, hogy ma keresztény és nemzeti a hivatalos ideológia, amely meghatározza a tankönyvek tartalmát. Staniszewski abban bízik, ha a kommunistáknak nem sikerült az indoktriánció, akkor a mostani kormánynak sem sikerül majd.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK