Muszlimok a holokausztról

0
1983
A zsidó és a muszlim nem ellenség
A zsidó és a muszlim nem ellenség

A magyarországi holokauszt áldozatainak emléknapjára. 1944. április 16-án több százezer magyar zsidó honfitársunkat szállították el haláltáborokba. “Bűnük” annyi volt csupán, hogy más volt a vallásuk. A megdöbbentő tény, hogy akik elszállíttatták ezeket az ártatlan embereket, szintén a “honfitársaink” voltak.

Ezzel nagyon nehéz szembenézni, és felfogni. A lemészárolt emberek magyaroknak vallották magukat, és nem gondolták, hogy egyszer a saját nemzetük fog össze ellenük. A hatalom propaganda gépezete megbolondította a közvéleményt. Hazug jelzőkkel, hamis állításokkal, és titkos összeesküvésekkel vádolták meg ezeket a szerencsétlen embereket. Vallásukról, és világnézetükről hazudtak a tömegnek, közülük sokan, sok mindent elhittek. A hitükről fabrikált hazugságokat bíróságokon kellett tisztázniuk. De az agymosott tömeg már elítélte őket, és támogatták a deportálásukat, ostobán azt gondolva, hogy ezzel a hazájukat védik. Végignézték, ahogy elviszik a sarki fűszerest, akitől nap mint nap vásároltak, mert elhitték a róla alkotott propagandát.

Ez a gonoszság a Sátántól ered, és aki nem lát benne semmi kivetni valót az már a Sátán befolyása alatt áll. Neki az a célja, hogy az emberek gyűlöljék, és meggyilkolják egymást.

A nagyon régi időkben volt egy nép, aminek egy része megtért az egyistenhitre. A hitetlen király élve elégette őket egy hatalmas tűzzel belobbantott gödörben, mert megváltoztatták a hitüket, és megtagadták a hamis istenek imádatát. Allah a “Tűzkatlan népének” nevezi őket, és így beszél róluk a Koránban:

4. Legyilkoltatott a Tűzkatlan népe.
5. A tüzelővel táplált tűz [népe].
6. Amikor [a tűzkatlan] mellé leültek, [hogy lássák őket meghalni].
7. Ők tanúi voltak annak, amit a hívőkkel tettek!
8. És nem találtak bennük más hibát, csak azt, hogy hittek Allahban, a Mindenhatóban, a dicséret Birtokosában.
Korán [85:4-8]

Mi volt “Tűzkatlan népének” a bűne? Hogy egyistenhívők lettek. Tehát mások, mint a többi honfitársuk.

Végignézte a nép, és vezetőség, ahogy sorba behajították őket a lángokba? Végig. Ahogy végignézték azt is, amikor elvitték a szomszédot a haláltáborba, mert zsidó volt.

Ma hasonló folyik a muszlimokkal szemben. Megbabonázták a tömeget, hogy gyűlöljék az muszlimokat, csupán azért mert más a hitük? Igen.

Hazug állításokat találnak ki az Iszlámra, amit sorban tisztázniuk kell a muszlimoknak? Igen.

Összeesküvéseket gyártanak arról, hogy a muszlimok “iszlamizálni” akarják Európát? Igen.

Általánosítanak a muszlimokkal kapcsolatban? Igen

Mikor az új-zélandi terrorista lemészárolt 50 muszlimot, akik Új-Zéland nemzetéhez tartoztak, sokan örültek ennek Magyarországon? Igen, sokan. Vajon akik ennek örültek, ők végignézték volna a Tűzkatlan népének a pusztulását?

Az igazi muszlimok elítélik a Holokausztot, és minden hasonló tettet

Nem csak, hogy elítélik, de a Korán egyenesen felszólít ezeknek a tetteknek a megakadályozására.

“Azok, akiket jogtalanul kiűztek az otthonukból, csak azért, mert azt mondták: „A mi Urunk Allah!”. És ha Allah nem tartaná vissza a népeket, egyiket a másik által, akkor bizony lerombolták volna a kolostorokat, templomokat, zsinagógákat és mecseteket, amelyekben sokat említik Allah nevét. És bizony, Allah megsegíti azokat, akik segítik az Ő ügyét. Bizony, Allah Erős, Mindenható.”
Korán [22:40]

Tehát Allah felszólítja a hívő muszlimokat, hogy legyenek az a nép, akik visszatartják azokat, akik elűznek másokat, és lerombolják az imahelyeket.

Ezért azok az emberek, akik az Iszlám nevében követnek el gonosz tetteket, a Korán szellemiségével ellentétesen cselekesznek. A muszlimok elhatárolódnak tőlük, és nem tartják őket az Iszlámhoz tartozónak.

Sajnos a propaganda szándékosan velük azonosít minden muszlimot, és általánosít. A Koránban sehol nincs egyetlen sor sem, ami az ártatlanok legyilkolására szólítana fel.

A muszlimok úgy gondolják, hogy aki magyarnak vallja magát, az magyar, függetlenül attól, hogy mi a világnézete. Egy magyar lehet #keresztény#zsidó#muszlim#ateista#buddhista#hindu#krisnás, vagy más. Ahogy a Magyarországot hazájának tekintő cigány, vagy más etnikumból származó személy is magyar, és a vegyes házasságból született gyerekek is magyarok.

A muszlimok úgy gondolják, hogy ami összeköt minket, az a közös hon. Az mindannyiunk érdeke, hogy tiszteljük egymást, közösen építsük a hazánkat, és összefogjunk a szélsőségesek ellen.

Tegyünk közösen az ellen, hogy 1944. április 16. ne történhessen meg többé senkivel!

“Ó emberiség! Bizony férfiből és nőből teremtettünk benneteket, majd népekké és törzsekké tettünk, hogy megismerhessétek egymást. Bizony, a legnemesebbek Allah előtt azok közületek, akik a legistenfélőbbek. Bizony, Allah mindent Tudó, mindent Ismerő.”
Korán [49:13]

Bordás József

(Ez egy magyar muszlim elgondolkodtató írása – a szerk.)

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .