Kezdőlap Címkék Holocaust

Címke: holocaust

Muszlimok a holokausztról

0

A magyarországi holokauszt áldozatainak emléknapjára. 1944. április 16-án több százezer magyar zsidó honfitársunkat szállították el haláltáborokba. „Bűnük” annyi volt csupán, hogy más volt a vallásuk. A megdöbbentő tény, hogy akik elszállíttatták ezeket az ártatlan embereket, szintén a „honfitársaink” voltak.

Ezzel nagyon nehéz szembenézni, és felfogni. A lemészárolt emberek magyaroknak vallották magukat, és nem gondolták, hogy egyszer a saját nemzetük fog össze ellenük. A hatalom propaganda gépezete megbolondította a közvéleményt. Hazug jelzőkkel, hamis állításokkal, és titkos összeesküvésekkel vádolták meg ezeket a szerencsétlen embereket. Vallásukról, és világnézetükről hazudtak a tömegnek, közülük sokan, sok mindent elhittek. A hitükről fabrikált hazugságokat bíróságokon kellett tisztázniuk. De az agymosott tömeg már elítélte őket, és támogatták a deportálásukat, ostobán azt gondolva, hogy ezzel a hazájukat védik. Végignézték, ahogy elviszik a sarki fűszerest, akitől nap mint nap vásároltak, mert elhitték a róla alkotott propagandát.

Ez a gonoszság a Sátántól ered, és aki nem lát benne semmi kivetni valót az már a Sátán befolyása alatt áll. Neki az a célja, hogy az emberek gyűlöljék, és meggyilkolják egymást.

A nagyon régi időkben volt egy nép, aminek egy része megtért az egyistenhitre. A hitetlen király élve elégette őket egy hatalmas tűzzel belobbantott gödörben, mert megváltoztatták a hitüket, és megtagadták a hamis istenek imádatát. Allah a „Tűzkatlan népének” nevezi őket, és így beszél róluk a Koránban:

4. Legyilkoltatott a Tűzkatlan népe.
5. A tüzelővel táplált tűz [népe].
6. Amikor [a tűzkatlan] mellé leültek, [hogy lássák őket meghalni].
7. Ők tanúi voltak annak, amit a hívőkkel tettek!
8. És nem találtak bennük más hibát, csak azt, hogy hittek Allahban, a Mindenhatóban, a dicséret Birtokosában.
Korán [85:4-8]

Mi volt „Tűzkatlan népének” a bűne? Hogy egyistenhívők lettek. Tehát mások, mint a többi honfitársuk.

Végignézte a nép, és vezetőség, ahogy sorba behajították őket a lángokba? Végig. Ahogy végignézték azt is, amikor elvitték a szomszédot a haláltáborba, mert zsidó volt.

Ma hasonló folyik a muszlimokkal szemben. Megbabonázták a tömeget, hogy gyűlöljék az muszlimokat, csupán azért mert más a hitük? Igen.

Hazug állításokat találnak ki az Iszlámra, amit sorban tisztázniuk kell a muszlimoknak? Igen.

Összeesküvéseket gyártanak arról, hogy a muszlimok „iszlamizálni” akarják Európát? Igen.

Általánosítanak a muszlimokkal kapcsolatban? Igen

Mikor az új-zélandi terrorista lemészárolt 50 muszlimot, akik Új-Zéland nemzetéhez tartoztak, sokan örültek ennek Magyarországon? Igen, sokan. Vajon akik ennek örültek, ők végignézték volna a Tűzkatlan népének a pusztulását?

Az igazi muszlimok elítélik a Holokausztot, és minden hasonló tettet

Nem csak, hogy elítélik, de a Korán egyenesen felszólít ezeknek a tetteknek a megakadályozására.

„Azok, akiket jogtalanul kiűztek az otthonukból, csak azért, mert azt mondták: „A mi Urunk Allah!”. És ha Allah nem tartaná vissza a népeket, egyiket a másik által, akkor bizony lerombolták volna a kolostorokat, templomokat, zsinagógákat és mecseteket, amelyekben sokat említik Allah nevét. És bizony, Allah megsegíti azokat, akik segítik az Ő ügyét. Bizony, Allah Erős, Mindenható.”
Korán [22:40]

Tehát Allah felszólítja a hívő muszlimokat, hogy legyenek az a nép, akik visszatartják azokat, akik elűznek másokat, és lerombolják az imahelyeket.

Ezért azok az emberek, akik az Iszlám nevében követnek el gonosz tetteket, a Korán szellemiségével ellentétesen cselekesznek. A muszlimok elhatárolódnak tőlük, és nem tartják őket az Iszlámhoz tartozónak.

Sajnos a propaganda szándékosan velük azonosít minden muszlimot, és általánosít. A Koránban sehol nincs egyetlen sor sem, ami az ártatlanok legyilkolására szólítana fel.

A muszlimok úgy gondolják, hogy aki magyarnak vallja magát, az magyar, függetlenül attól, hogy mi a világnézete. Egy magyar lehet #keresztény#zsidó#muszlim#ateista#buddhista#hindu#krisnás, vagy más. Ahogy a Magyarországot hazájának tekintő cigány, vagy más etnikumból származó személy is magyar, és a vegyes házasságból született gyerekek is magyarok.

A muszlimok úgy gondolják, hogy ami összeköt minket, az a közös hon. Az mindannyiunk érdeke, hogy tiszteljük egymást, közösen építsük a hazánkat, és összefogjunk a szélsőségesek ellen.

Tegyünk közösen az ellen, hogy 1944. április 16. ne történhessen meg többé senkivel!

“Ó emberiség! Bizony férfiből és nőből teremtettünk benneteket, majd népekké és törzsekké tettünk, hogy megismerhessétek egymást. Bizony, a legnemesebbek Allah előtt azok közületek, akik a legistenfélőbbek. Bizony, Allah mindent Tudó, mindent Ismerő.”
Korán [49:13]

Bordás József

(Ez egy magyar muszlim elgondolkodtató írása – a szerk.)

Megválaszolandó kérdések

0

Márki-Zay Péternek néhány kérdést nem ártana tisztázni, ha a demokrácia élharcosává akar válni. Ezért fel is teszek neki pár nagyon fontos kérdést, remélem eljut hozzá és válaszol ezekre.

Kedves Péter!

– Elfogadhatónak tartod e, hogy egy párthoz közeli média, kategorikusan és rendszeresen orkoknak, genetikai selejteknek nevezzen magyar állampolgárokat a származásuk kapcsán?
– Elfogadhatónak tartod e az Unió és Izrael zászlajának elégetését?
– Elfogadhatónak tartod e, hogy azt a Horthy Miklóst, akinek lelkén több százezer magyar halála szárad, bárki is a történelmünk pozitív szereplőjének tartsa?
– Elfogadhatónak tartod a Holocaust borzalmának tagadását, vagy akárcsak relativizálását?
– Elfogadhatónak tartod, hogy bárki is listát akarjon készíteni akár a zsidókról, akár az izraeli-magyar kettős állampolgárokról?
– Elfogadhatónak tartod, akár mint keresztény ember, hogy a cigány származású emberek gyerekvállalását valaki negatívnak értékelje, azok „túlszaporodásáról” beszéljen?
– Elfogadhatónak tartod, hogy bárki embereket a származásuk okán kasztrálásra javasoljon?
– Elfogadhatónak tartod, hogy a cigány családoktól el kéne venni a gyerekeiket és azokat bent lakásos iskolába kényszeríteni?
– Elfogadhatónak tartod, hogy bárki illegális félkatonai szervezeteket hozzon létre, vagy azokat támogassa?
– Elfogadhatónak tartod, hogy Izrael, a térség egyetlen demokratikus államával szemben, terrorista államokat támogasson bárki is?
– Elfogadhatónak tartod, hogy a zsidó áldozatok emlékét meggyalázva, a Duna-parti cipőkbe köpjön valaki?
– Elfogadhatónak tartod, hogy valaki megüssön egy másik embert, annak származása miatt, majd ezek után egy párt megtartja tagjai sorában?
– Elfogadhatónak tartod, hogy egy párt támogasson egy demokratikus, erőszakmentes, engedélyezett demonstráció megzavarását, mint amik rendszeresen történnek a Pride esetében?
– Elfogadhatónak tartod, hogy gyalázzanak embereket azért, mert saját választásuktól függetlenül melegnek születtek?
– Elfogadhatónak tartod, hogy egy pártot olyan személy vezessen, aki ellen etnikai bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági ítélet van és soha nem kért bocsánatot az elkövetett borzalomért?
– Elfogadhatónak tartod, hogy a határok nem sérthetetlenek és helyesled a határ revíziós soviniszta elvárásokat, célokat?
– Elfogadhatónak tartod, hogy valaki náci karlendítéssel szórakoztassa a társait egy esküvőn? Ez szerinted vicces?
– Elfogadhatónak tartod, az érpataki modellként elhíresült gazemberséget?
– Elfogadhatónak tartod, hogy bárkit munkatáborba lehessen záratni?
– Elfogadod, hogy vissza kéne állítani a halálos ítélet intézményét?
– Elfogadhatónak tartod, hogy valaki azt állítsa, Magyarország kormánya a jó oldalon állt a II. VH idején? Hősöknek vagy áldozatoknak tekinted a Donnál elesett magyarokat?
– Elfogadhatónak tartod, hogy valaki cigány bűnözésről beszéljen és azt az érzetet keltse, hogy a cigányok származásuk alapján potenciális bűnözők és munkakerülők?
– Elfogadhatónak tartod, hogy antiszemita nézetek mellett kiálló emberek legyenek egy párt listavezetői?
– Hihetőnek tartod, hogy egy párt, amelyik összetartó ereje a rasszizmus, antiszemitizmus, homofóbia, xenofóbia volt, hirtelen megváltozzon, egyik reggel úgy keljen fel, hogy ezek elmúltak már nála, de eszébe sem jut bocsánatot kérni a mocskos dolgai miatt?

Még rengeteg, ehhez hasonló fontos kérdésem lenne, és a válaszok nagyon nagyban befolyásolják nyilván a hozzád való viszonyulásomat, de a válaszaid lehet téged is arra kényszeríthetnek, hogy a nézeteiden, a szövetségi viszonyaidon változtassál. Persze ha ezen kérdések közül van amire igennel válaszolsz, akkor nincs okod változtatni semmin, csak akkor ne akarj demokratának látszani és számomra vállalhatatlan lesz a személyed. Öntsünk akkor együtt ha lehet, tiszta vizet a pohárba!

Rózsa Mihály

Elmarad a kitüntetés

0

Mégsem tüntetik ki a lengyel írónőt, aki szerint a zsidók vígan éltek a varsói gettóban. Ewa Kurowska-t egy befolyásos jobboldali emigráns szervezet Lengyelország New York- i főkonzulátusán tervezte kitüntetni.

Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök tanácsadója közölte: ugyan nem állami kitüntetésről volt szó, de a félreértések elkerülése érdekében nem engedélyezik a kitüntetési ceremónia megtartását a hivatalos lengyel külképviseleten.

Korábban sokan bírálták külföldön Lengyelország új holokauszt törvényét. Mateusz Morawiecki tavaly Münchenben éppen Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő jelenlétében próbálta meg védelmébe venni a törvényt, amely hároméves börtönnel bünteti azt, aki lengyel haláltáborokról beszél vagy ír. Azt állította, hogy nemcsak a németek, hanem mások – a lengyelek mellett a zsidók is – felelősök a holokausztért. Ez óriási felháborodást keltett Izraelben. Jelenleg egy izraeli-lengyel vegyesbizottság próbálja meg elsimítani az ellentéteket.

Tavaly Netanjahu budapesti látogatásán találkozott a visegrádi vezetőkkel, akik ígéretet tettek arra, hogy határozottan fellépnek az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben. A varsói parlament ezt követően fogadta el a holokauszt törvényt.

„Helyes, hogy a józan ész győzött és Ewa Kurowska nem kap kitüntetést a New Yorki főkonzulátuson”

– hangsúlyozta  Matthew Tyrmond, egy másik kitüntetett. A szélsőjobboldali Breitbart rádió rendszeres szereplője közölte: sokan nem kívánnak egy teremben tartózkodni Ewa Kurowska-val. Hozzátette, hogy ő is ezek közé tartozik.

A varsói gettóban többszázezer zsidót zsúfoltak össze rémes körülmények között. Sokan közülük éhen haltak. Miután a nácik megkezdték a gettó lakóinak elszállítását Auschwitzba, kitört a felkelés, melyet az SS vérbefojtott. A varsói gettó lakóinak csak elenyésző kisebbsége élte túl a holokausztot.

A főrabbi is megszólalt a lengyel-izraeli vitában

0

A lengyel főrabbi arra kéri Izrael vezetőit, hogy ne bojkottálják az országot a holokauszt-törvény miatt.

A Háárec szerint Izraelben szaporodnak azok a felhívások, melyek Lengyelország bojkottjára szólítanak fel azt követően, hogy a varsói parlament olyan holokauszt-törvényt fogadott el, amely relativizálja a lengyelek felelősségét, például bünteti, ha valaki a „lengyel haláltáborok” kifejezést használja.

Mateusz Mazowiecki lengyel miniszterelnök még rontott is a helyzeten azzal, hogy Münchenben egy sajtóértekezleten arról beszélt, hogy nemcsak a németek a felelősek a holokausztért, hanem voltak ott orosz, ukrán, lengyel és zsidó tettesek is.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vérlázítónak nevezte ezt a kijelentést,

de nem hívta vissza Izrael lengyelországi nagykövetét. A lengyel külügyminiszter-helyettes igyekezett tompítani a feszültséget, mondván, senkit nem fognak majd perbe a törvény alapján, legfeljebb helyreigazításra kötelezik.

Lengyelország többmilliós zsidó közösségét a holokauszt gyakorlatilag megsemmisítette, akik túlélték a tömeggyilkosságot, jórészt emigráltak. Ma csak néhány ezer zsidó él Lengyelországban. Ők természetesen aggodalommal figyelik az antiszemita megnyilvánulásokat, amelyek a harmincas-negyvenes évekre emlékeztetik őket. Attól azonban

még jobban félnek, hogy Izrael és Lengyelország között elmérgesedik a viszony.

Ha Izrael bojkottálni kezdi Lengyelországot, akkor ezzel pontosan a kívánttal ellentétes hatást ér el, mondta Michael Schudrich lengyelországi főrabbi. Szerinte a Lengyelországban élő zsidó közösség érdeke a párbeszéd.

Holocaust törvény: A lengyel állam senkit sem perel be

0

Ezt közölte Bartosz Ciehocki külügyminiszter-helyettes. Korábban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is bírálta a kétértelmű lengyel holocaust törvényt. Ez ugyanis hároméves börtönbüntetést is lehetővé tesz annak, aki azt állítja: lengyelek is részt vettek a népirtásban a második világháború idején.

Most a lengyel külügyminiszter-helyettes azt közölte, hogy a lengyel állam nem indít majd pereket a törvény alapján. Ha viszont azt látja, hogy indokolatlanul keverik bele a lengyeleket a zsidók kiirtásába, melyet a nácik követtek el, akkor helyreigazítást fog követelni – mondta Bartosz Ciehocki.

Külügyminiszter-helyettesként ő annak az izraeli-lengyel vegyes bizottságnak a varsói vezetője, mely azért jött létre, hogy tisztázza a törvény körül kialakult ellentéteket. Ezt a bizottságot Netanjahu izraeli és Mazowiecki lengyel miniszterelnök megállapodása alapján hozták létre, de eddig még egyszer sem ülésezett.

Izraelben az eset miatt horogkeresztekkel mázolták be Lengyelország nagykövetségének falát. Az ellenzék azt követeli Netanjahutól, hogy tiltakozásul hívja vissza Izrael nagykövetét Varsóból. Ő viszont továbbra is jó kapcsolatokra törekszik Lengyelországgal.

Antiszemitizmus Lengyelországban?

0

Befagyasztja az elkobzott zsidó javak visszaadásáról szóló törvényt Lengyelország, amely az egyetlen olyan állam, mely 73 évvel a második világháború lezárulta után még nem rendezte a holocaust idején elkobzott zsidó javak visszaadásának az ügyét. A II. Világháború előtt az akkori Lengyelország területén élt a világ legnagyobb zsidó közössége, amelynek tagjaiból csak nagyon kevesen maradtak életben.

 

A zsidó javak visszaadására vonatkozó törvényjavaslat tavaly októberben készült el, s széleskörű nemzetközi bírálatot váltott ki, mert korlátozta azoknak a zsidóknak a körét, akik valamiféle kárpótlásra számíthatnak. Előírta ugyanis, hogy csakis azok számíthatnak erre, akik lengyel állampolgárok voltak, illetve akiknek az utódai ma is Lengyelországban élnek. A holocaustot túlélő lengyel zsidóság döntő többsége azonban kivándorolt. A többi között így került az Egyesült Államokba a Kushner család is: Jared Kushner pedig Donald Trump elnök vejeként jelenleg a Fehér Ház elsőszámú közel-keleti tanácsadója. Így nem csoda, hogy Trump is tiltakozott a törvénytervezet ellen. Azután jött a botrány a holocaust törvény miatt, és így most jegelik a törvényt a zsidók javainak visszaadásáról Lengyelországban.

Ráadásul a kétértelmű holocaust törvény után rögtön jött a kóser vágás tilalma – figelmeztet a Yedioth Ahronoth című lap internetes oldala. Az állatok jólétével foglalkozó új lengyel törvénytervezet egy alpontja kizárja a kóser vágást, mivel az állatkínzásnak minősülhet. Ezért pedig akár négyéves börtönbüntetést indítványoz.

Mindez nemcsak erkölcsi problémákat vet fel Izraelben, de piaci aggodalmakat is. A kóser hús jelentős része ugyanis Lengyelországból érkezik Izraelbe. A kereskedők ilyen módon tudják lenyomni az árakat.

Ha nem jön kóser hús Lengyelországból, akkor elkerülhetetlen az áremelkedése a kóser hús piacán – figyelmeztet az izraeli lap.

Amely arra is rámutat: más államok zsidó közösségei is Lengyelországtól vettek eddig kóser húst.

A törvényjavaslat megtiltja a kóser vágást, ezért Izrael államnak tiltakoznia kell – követeli Menachem Margolin rabbi. Az Európai Zsidó Szövetség (European Jewish Association) vezetője Netanjahu miniszterelnökhöz fordult. Kérdés, hogy Izrael lép-e az ügyben, és ha igen, lesz-e foganatja.

A kétértelmű holocaust törvény esetében Netanjahu felhívta lengyel kollégáját telefonon, de semmilyen változást nem tudott elérni.

A törvényt elfogadták és hatályba is lépett, miután aláírta a köztársasági elnök.

Netanjahu tavaly Budapesten találkozott a négy visegrádi állam vezetőivel, akik szentül megígérték: elszántan küzdenek minden antiszemita megnyilvánulás ellen. Azután jött a Soros kampány erősödése Magyarországon, Lengyelországban a kétértelmű holocaust törvény és most a kóser vágás tilalma.

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!