Kezdőlap Címkék Magyar Önvédelmi Mozgalom

Címke: Magyar Önvédelmi Mozgalom

Vonulás vagy oszlatás? – Déli kávé Szele Tamással

Jó erős kávét kérek, kisasszony, álljon meg benne a kiskanál, ma koncentrálnunk kell, ugyanis fejlemények vannak. Egész érdekes fejlemények, és a magyar szélsőjobb mélyebb bugyraiba kell elvezetnem búvárhajónkat – vagy ki tudja, hova, ugyanis a Mi Hazánk május 21-i vonulása elmarad. Vagy nem marad el, de akkor baj lesz belőle.

Vagy ki tudja.

A múlt héten ott maradtunk el, hogy újra egyenruhás, félkatonai szervezetek készültek masírozni az ország utcáin. Készültek bizony, „erődemonstráció” is lett volna május 21-én, este hétkor, Törökszentmiklóson. A menetelést a Mi Hazánk hirdette meg, Toroczkai László elnök hirdette ki személyesen egy sajtótájékoztatón – most viszont az a nagy kérdés, mit fog kihirdetni és hol.

A demonstrációt – ez is érdekes – a Mi Hazánk, a MIÉP és a Független Kisgazdapárt színeiben hirdette meg Toroczkai, ugyanakkor azonban más helyen, melyet idézni is fogunk, világossá teszi, hogy a Betyársereg szervezésében de legalábbis segédletével tartják. A bejelentésre elég sok és érdekes reakció érkezett.

Az természetes, hogy lett sajtóvisszhangja, azért is hirdették meg nyilvános sajtótájékoztatón és nem a sarki Zöld Takonyhoz címzett becsületsüllyesztő közönsége előtt, azért ezt valószínűleg a szervezők is így szerették volna.

Azonban egyszer csak megjelent a semmiből a Magyarországi Nemzetiségek Pártja is, és elnökük, Kiss Norbert videó-üzenetben figyelmeztette Toroczkait, valamint híveit: csak a helységnév-tábláig engedik meg számukra az erődemonstrációt.

Ha beljebb nyomulnának a településre, baj lesz, de nagy. Az üzenet hangvétele ép lelkű, de nem túl iskolázott emberre vall, olyanra, akinek a szó nem kenyere: ettől még lehet, sőt van is igaza abban, hogy semmiféle szervezetek ne masírozgassanak Magyarország utcáin elrettentő céllal.

Csakhogy a Magyarországi Nemzetiségek Pártjáról nem tudunk semmit. Ez egy olyan szervezet, aminek még az elnökét is csak az üzenetből ismerjük, semmiféle oldaluk, honlapjuk, digitális lábnyomuk nincs, mintha a semmiből jöttek volna – egy hírt kivéve, ami arról tudósít, hogy idén március 21-én nyilvántartásba vették őket az EP-választásra. A valóban indulók között már nem szerepelnek, valószínűleg nem kaptak elég ajánlást, aláírást.

És összesen ennyit lehet róluk tudni.

Vagy vannak, vagy nincsenek.

De nehezen hinném, hogy széles néptömegek állnának mögöttük.

Azonban a videóüzenetük nagyon jól jött Toroczkainak, aki megosztotta azt a saját oldalán, egészen pontosan 163 ezer megtekintést elérve – hát persze, egy szélsőjobboldali pártnak mindig jól jön, ha nemzetiségek, kisebbségek fenyegetik. Bár ez mondjuk nem nevezhető nagyon komoly vagy veszélyes fenyegetésnek, de reklámértéke mindenképpen volt: aki eddig nem tudott a vonulásról, de szélsőjobboldali, az ebből tudomást szerzett a rendezvényről.

Toroczkai nem csak megosztotta a videót, de saját kommentárjával is ellátta: lássuk!

„Valami cigány párt, csoportosulás vezetője fenyegetett meg engem a csatolt videóban, sőt mindannyiunkat azzal, hogy útblokáddal fogják megakadályozni a törökszentmiklósi, törvényesen bejelentett felvonulásunkat.

Szerinte „pénzes kutyák fognak a Toroczkai háta mögött állni”. Ez súlyos tévedés. Tisztességes, bátor magyarok fognak ott állni, akik rendet akarnak a hazánkban. Testvérszervezetünk vezetőjével, Zsolt barátommal szervezzük a demonstrációnkat, Zsolttal, akivel két évtizedes baráti, bajtársi kötelék köt össze minket. A mögötte álló mozgalom és a mögöttem álló párt hazájukért önzetlenül dolgozó, egyenes gerincű magyarokból áll. Mindenki a népéért, a családjáért, egy jobb jövőért fog cselekedni, ahogy azt eddig is tettük.
Senki sem pénzért jön, ahogy Eger várának védői sem pénzért védték meg a hazát. Túl azon, hogy ez a cigányvezető a csatolt videójában bűncselekményt követett el (217. § Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint választási gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett: 3 év), engem a legkevésbé sem érdekel, ha az utunkba akar állni.

Mi május 21-én ott leszünk, senki, semmivel sem tud minket eltántorítani, és erre buzdítunk minden magyart széles e világon. Sőt, nem csak azon a napon, hanem ettől kezdve ott is maradunk Törökszentmiklóson, ameddig nem lesz rend, ameddig nem élhetnek ott biztonságban az emberek, s ha kell, ha hívnak, majd megyünk más városba is.

A mi népünk Hunyadi János és Mátyás, Szilágyi Mihály, Dobó István, Rákóczi Ferenc, az 56-osok népe. Ezt sokan elfelejtik mostanában, de majd mi teszünk róla, hogy megtudják.”

Mondom én, kiváló alkalom volt ez a harci kürtök megfújására – valóságos kis programbeszédet írt a pártelnök kommentárként. De azért elgaloppírozta magát. Azt írja ugyanis: „Mi május 21-én ott leszünk, senki, semmivel sem tud minket eltántorítani, és erre buzdítunk minden magyart széles e világon.”

Senki?

Semmivel?

Fogadjunk?

Ne fogadjunk, mert úriember vagyok, biztosra nem fogadok: de mint kiderült, van az az erő és hatalom, ami igenis képes eltántorítani akár még Toroczkait és embereit is.

Ezt Magyar Rendőrségnek hívják.

Ugyanis tegnap látott nyilvánosságot a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság határozata az ügyben. Nyilvános irat, magam is a police.hu-n olvastam. Ez azt írja:

„A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Hatóság) Árgyelán János székesfehérvári lakos (a továbbiakban: Ügyfél) által 2019. május hó 10. napján bejelentett Törökszentmiklós város belterületén 2019. május 21-én 19:00 órától 22:00 óráig, Törökszentmiklós Pánthy Endre út 31 szám elől – Pánthy Endre út – Kossuth Lajos út – Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal útvonalon vonulás, majd a Törökszentmiklós Kossuth út 135/a szám / Polgármesteri Hivatal / előtt megtartandó gyűlés vonatkozásában az alábbi határozatot hozza.

A gyülekezési hatósági jogkörében eljárva a Hatóság a gyűlés bejelentésben megadott helyszínen és időpontban történő megtartását megtiltja.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azt a közléstől számított 3 (három) napon belül a határozatot hozó rendőri szervnél benyújtott és a Fővárosi Törvényszéknek címzett keresettel közigazgatási pert indítva támadhatja meg. A perben a jogi képviselet kötelező.”

És ezzel elvben vége is az ügynek.

Azért teljesen vége nincs, az indoklást érdemes elolvasni, akármilyen hosszú, ugyanis rájöhetünk belőle, hogy a mi rendőreink nem lopják a napot és alaposan ismerik azokat a törvényeket, amiket be kell tartassanak velünk.

„A rendőrség a gyülekezési törvény 13. és 14. paragrafusára hivatkozva tiltotta meg a felvonulást, miután a párt részéről a szervezők nem óhajtottak elállni a demonstráció meneteléses részétől (statikus tüntetést engedélyezett volna a hatóság), eszerint

„az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak vagy szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az … (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható. „

„A közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg”

„Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a felhívás, illetve a gyűlés – az alkalmazott technikai eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, emberi méltóságának, a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására.”

Ezeken felül, többek között hivatkozik a döntés egy, az Alkotmánybíróság által megalkotott tilalomra, amit „foglyul ejtett közönség tilalma” néven lehet ismerni. Ennek értelmében senki nem kényszeríthető egy őt érintő vélemény végighallgatására, különösen nem az őt gyalázó, megfélemlítő üzenetekhez való asszisztálásra.” (Mérce)

Mármost ez világos beszéd: a rendőrség ezt a vonulást betiltotta.

Kérdés, hogy megtartják-e?

Ugyanis az világosan látható, hogy a vonulás célja pillanatnyilag nem a törökszentmiklósi bűnözés visszaszorítása, hanem ez a rendezvény mintegy seregszemleként szolgálna a Mi Hazánk Mozgalon saját „védelmi gárdájának” június elsején, Szegeden tartandó zászlóbontása előtt. Itt tudnák felmérni, hány tagra, résztvevőre számíthatnak, mekkora a mobilizálható létszám. Épp ezért nem lehetetlen, hogy mégis lesz ebből vonulás, tiltsa akár százszor is a rendőrség.

Annál is inkább, mert tévesen írtuk a múlt héten, hogy nem volt ilyesmi Magyarországon évek óta. A Népszava tanúsága szerint idén februárban igenis volt ilyen megmozdulás a fóti romatelepen, melyet a Magyar Önvédelmi Mozgalom tartott, és a rendőrség – nem talált benne semmi kivetnivalót.

Egyszóval: tiltás ide, tiltás oda, vannak olyan erők, melyek mozgolódni látszanak a mélyben.

Egy biztos: ha lesz vonulás, a történtek után a rendőrség nem engedheti meg magának, hogy oszlatás ne legyen.

És azzal is eléri célját a provokáció.

Nehéz idők jönnek, annyi mondhatok.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK