Kezdőlap Címkék Internet

Címke: internet

Az internetes SZER olyan lesz, mint a régi?

A napokban keresett meg a Facebook-on a hamarosan induló internetes web-oldal, mely az egykori Szabad Európa Rádiót (SZER) akarja pótolni, vagy „életre kelteni”. A megkeresés igen sajátos volt, egy V. Tibor nevű felhasználó jelezte, hogy ezentúl „követ”. Ennyi. Hála az internetnek hamar kiderült, hogy Tibor lesz a budapesti iroda vezetője, az igazgató.

Írásaimban már többször jeleztem, hogy véleményem szerint ez a kezdeményezés nem fog sikerülni, mert a SZER a hidegháború szüleménye, aminek befejezése 1993-ban a Rádió megszűnését is jelentette. Kis háttér infó, mely napjaink amerikai politikájára is jellemző, különösen a most tapasztalható „árokásásra”, ahogy a két domináns párt (demokrata és republikánus) az idei választási kampányát végzi. 1992 nyarán a második időszakát kitöltő és leköszönő republikánus George Bush sr. elnök sajtótitkárságán keresztül figyelmeztette utódját (bárki legyen is az), hogy a Szabad Európa Rádió és Szabadság Rádiót (RFE/RL) nem szabad megszüntetni, mert a kommunizmus (az egypártrendszer) nem szűnik meg egyik napról a másikra. Legalább még tíz évig működtetni kell ezeket a soknyelvű adókat, hogy az egykori rabnemzetek átállását segítsék a demokráciára (és a kapitalizmusra). Az 1993. február 20-án beiktatott új elnök, a demokrata párti Bill Clinton egyfajta gesztusként, mondván „Kelet-Európa népei felszabadultak”, még ugyanaz év őszén elsők között szüntette meg a magyar osztályt, azaz a magyar nyelvű adást. Megjegyzem a SZER továbbműködését Budapest sem támogatta, a müncheni munkatársak csoportos átvételéről a magyar kormány hallani sem akart. Amikor ez szóba került, Antall miniszterelnök is ellenezte a SZER Magyarországra telepítését, mondván: nincs szükség egy kritikus („szadeszes”) adóra, azaz az árokásás a „két (ellenséges) oldal”-ban való gondolkodás az első perctől ott volt a hazai közgondolkodásban.

Mára ez csak felerősödött. Igaz, nem jött vissza az a diktatúra, amit az idősebb generáció 1989 előtt saját bőrén megtapasztalt, viszont az ideológia, ma is él és virul, amit akkoriban „pártosság”-nak hívtak. Ma is a nemzet (azelőtt „munkásság és parasztság”) vezető ereje a Fidesz nevű párt, és annak első embere, amit és akit kívülről és belülről állandóan támadnak a „nemzetellenesek”.

A mai nomenklatúra rájött a kapitalizmus „ízére”: az állami pénzeket („az adófizetők pénzét”) csak párthű emberek, ill. azok cégei kaphatják. Ez annyira meg van szervezve, hogy szinte lehetetlen az összefonódásokból kibogozni, kimutatni, amit máskülönben klasszikusan korrupciónak neveznek.

A most induló magyar nyelvű Szabad Európa arra vállalkozott, hogy segíti a korrupció elleni harcot. Az interneten (Facebook-on) fellelhető hozzászólásokból, politológusi „elemzések”-ből a Szabad Európa ilyen irányú tevékenységéről, feladatáról szó sincs! A mai „ifjúságnak” fogalma sincs a múltról, de a jelen is egész más irányba tart. Lásd az index.hu körüli „csatározásokat”. Hihetetlen a sárdobálás, mindenki másban látja a hibát, no meg minden mögött a Fideszt és Orbán Viktort sejtik, látják. Ennyi tulajdonost, vezérigazgatót, főszerkesztőt, „lap és média-tulajdonost” még nem láttam, ami az index.hu körül és kapcsán az internet világában felbukkant. Nem irigyelem a SZER magyar igazgatóját, akinek feladata egy pártatlan csapat felállítása. Elképzelésem és tapasztalatom szerint ennek a web-oldalnak nem szabadna belemélyednie a hazai belpolitikába. Ugyanúgy kéne működnie, mint ahogy azt 40 évig tette a SZER: a nyugati értékek bemutatása és megismertetése a hazai közönséggel. Ez volt a Rádió valódi értéke, a szavahihetőség.

A helyzet annyiban változott a hidegháborús időkhöz képest, hogy ma már nincs Vasfüggöny, bárki bárhova utazhat, bármikor elhagyhatja az országot, és bármikor visszatérhet! Ez a valódi vívmány, az alapvető emberi jogok biztosítása. Ami problémás, az a hatalom megszerzése és megtartása. Ekörül zajlanak a csatározások, de ameddig nem tudják, nem ismerik a lehetőségeket, hogy máshol mit és hogyan csinálnak, addig évekig, mi több évtizedekig nem lesz jelentős változás.

Eleve trükkös az induló web-oldal bemutatkozó reklámja. Rendesen a régi beidegződésre próbál hatni.

Akkor is a köznyelv csak „Szabad Európának” hívta ezt az amerikai rádióállomást. Most, úgy látszik rájöttek, hogy ez NEM rádió, ezt rövidhullámon nem lehet hallgatni, sőt az interneten sem lehet fogni, hallgatni, mint rádiót. Ez valami egészen más, amit úgyszintén az Egyesült Államok üzemeltet. Ez egy online multimédiás szolgáltatás, mely híreket, cikkeket, audio podcastokat és videós tartalmakkal látja el az internettel rendelkező lakosságot.

Ez viszont sokkal behatároltabb lehetőséget biztosít, mint a hidegháborús idők, amikor a zavarással lehetett megnehezíttetni a vételt, a hozzáférést. Ezért voltak akkoriban az ismétlések (általában négy alkalommal). Manapság sokkal egyszerűbb az adás (web-oldal) „elhallgattatása”: pl. a szolgáltató kiveszi a csomagból, vagy néhány napig „pihentetni”, mondván leégett az átjátszó állomás. Arról nem is beszélve, hogy vannak olyan térségek, ahol eleve nincs „térerő”, azaz nincs internet hozzáférés, nem lehet „befogni”. Ráadásul számítógéppel nem rendelkező szegényebb néprétegek eleve elesnek ettől a tájékozódási lehetőségtől.

Ugyancsak félrevezető (egyenesen nem igaz!), hogy „újra Magyarországon”, hiszen a SZER sohasem volt Magyarországon, mint már a fentiekben jeleztem. Sőt, épp az volt a nagy előnye “kintről” (Nyugatról) volt “rálátása” az eseményekre, és hittek neki. Sokan voltunk, akik ellenezték a “hazaköltözést”, mert félő volt, hogy a magyarországi munkatársakkal “felhígul” az addigi (“nyugati”) szemlélet.

Nem ismerem a SZER jelenlegi (prágai) működését. A „mi időnkben”, a müncheni központban volt a vezetés (is). Mindennap reggel 08:00-kor volt az „amerikai értekezlet”. Erre általában a nyelvi osztályok vezetői, igazgatói vettek részt, ahol megkapták az ”eligazítást”. Mik a nap főbb hírei, mikről kell (feltétlenül) beszámolni a műsorokban. Ugyanakkor az egyes nyelvi osztályok vezetői is beszámoltak mi történt az éjszaka folyamán a célországban. Ezeket a híreket is be lehetett (kellett) építeni a műsorokba. A magyar osztály állandó műsora volt a „Cross Report” (Figyelő), azaz beszámoló a szocialista országokban történtekről, amikről a pártállam mélyen hallgatott. Elvégre alapszabály, központi utasítás volt, hogy csak jót mondunk a testvéri országokról. Az ott történt áremelés, sztrájk, áruhiány, stb. szóba nem jöhetett a hazai hírekben.

Az internetes hozzászólások alapján úgy érzem, valamiféle nosztalgia rádiónak képzelik el sokan. Korosztályom (a háború után születtek) főleg a zene miatt (Cseke) emlékeznek oly nagy szeretettel a Szabad Európára. Ki kell ábrándítanom az egykori hallgatókat, ez nem lesz AZ! Hogy milyen lesz, hamarosan megtudjuk.

Ajándék helyett ultimátum – Déli kávé Szele Tamással

Feketén kérem a kávét, pincér, nem vagyok túl derűs. Úgy tűnik, vége annak a kevés, online sajtószabadságnak is, ami eddig ellappangott a különböző politikai rendszerek rései között: a jelek szerint Mark Zuckerberg feladta a kísérleteket az internet szabályozására, és a nemzeti kormányok kezébe teszi le a világháló cenzúrázásának a jogát.

Tessék?

Legalábbis a kormánymédia így értelmezi a Facebook-alapító szombaton, a Washington Postban megjelent nyílt levelét. A 888 szalagcímben ünnepel: „Zuckerberg levélben kéri a világ vezetőit, hogy cenzúrázzák az internetet”. A magyar kormánypolitikusoknak – sőt, tegyük hozzá nyugodtan, minden kormányon lévő politikusnak világszerte – szombat óta nedves álmaik vannak és az örök hatalom, a társadalom teljes ellenőrzése lebeg a szemük előtt.

Kérem, amit félre lehet érteni, félre is fogják, főleg, hogy ennyi szándék és igény mutatkozik rá: nem kétlem, hogy ez a Zuckerberg-féle nyílt levél rengeteg konfliktus forrása lesz még.

Csakhogy Márkus mester nem azt írta, amit félreérteni méltóztatik. De először is tisztázzuk a fogalmakat.

Először is, az online platformok, így a Facebook viszonylagos cenzúramentessége egyáltalán nem valami idealista, emberbaráti okból létezik. Ennek kőkemény üzleti okai vannak: minél több megszólalást korlátozunk, annál kisebb a forgalmunk. Azonban a riasztó, agresszív, szélsőséges megszólalások teljes érintett csoportokat tarthatnak távol a közösségi oldalaktól, így azok sem engedélyezhetőek. Szóval ne tessenek mindenféle elveket számon kérni, itt pénzről van szó: meg kell találni azt az egyensúlyt, ami már biztosítja a maximális forgalmat, de még vállalható és nem riaszt el tömegeket.

A forgalom-optimalizálás terelte a világsajtó legnagyobb részét is az online felületekre, főleg a Facebookra: észszerűnek tűnt az ilyen irányú terjeszkedés mindkét fél számára, és a világ jelentős részén amúgy is olyan kellemetlen politikai viszonyok uralkodnak, hogy a nyomtatott ellenzéki vagy független sajtó megjelenése enyhén szólva is lehetetlen volna.

Igen ám, de a nagy forgalom magával hozta a Facebook által nem várt problémákat is: elsősorban a politikai radikalizmus és a manipulációt szolgáló álhírek előretörését. Sőt: álhírekkel már két komoly döntést is sikerült befolyásolni, a Brexitet és az amerikai elnökválasztásokat. Zuckerberg ennek a felelősségét nem kedveli: azonban az alapvető gond az, hogy hírek elemzését, minősítését semmiféle algoritmus nem képes elvégezni, így aztán vagy hatalmas létszámú moderátor-csapatot kellene alkalmazni, vagy teljesen száműzni minden hírt a közösségi oldalról. Mindkettőre történt kísérlet, egyik módszer sem vált be.

Nos, nagyjából vázoltuk a hátteret, most lássuk magát a hírt, – és kérem, figyeljünk minden szóra.

„Az internet törvényi szabályozására és ellenőrzésére kérte a kormányokat Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi oldal alapítója és vezetője a The Washington Post szombati számában megjelent nyílt levelében.

A 35 éves Zuckerberg szerint a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy felelősséggel járó feladat ahhoz, hogy ezt egyedül a Facebook végezze el.

Zuckerberg, aki jelenleg a Facebook 28,2 százalékának tulajdonosa, nemcsak a kártékony tartalmakat kívánná törvényi úton ellenőrizni. Emellett további három területen tartja fontosnak, hogy a különböző kormányok törvényi szabályozást vezessenek be: a választások biztonságossága és tisztességessége, a magánélet sérthetetlensége és az adathordozhatóság terén.

“A törvényhozók gyakran mondogatják nekem, hogy túlságosan nagy a hatalmunk a szólásszabadság befolyásolásában, és ebben egyet is értek velük” – fogalmazott a nyílt levélben. Hozzáfűzte, hogy a vállalat létrehozott egy önálló testületet, amelynél a felhasználók előterjeszthetik panaszaikat és vitathatják a közösségi portál vezetőinek és működtetőinek egy-egy tartalom törlésére vonatkozó döntéseit.

A milliárdos vállalkozó megfogalmazott egy sor olyan szabályt is, amelyet szerinte valamennyi tech cégnek be kellene tartania, mert ha ezeket valamennyi internetes portálon tiszteletben tartják, akkor jóval könnyebbé válik az egyébként rendkívül gyorsan terjedő káros tartalmak kiszűrése.

Zuckerberg szerint az új szabályokat valamennyi közösségi oldalnak el kell fogadnia, a szabályok betartását pedig külső testületre, vagy szervezetre kell bízni. Javasolta, hogy valamennyi nagy tech vállalat háromhavonta hozzon nyilvánosságra úgynevezett átláthatósági jelentést, csatolva hozzá pénzügyi jelentést is. Az erőteljesebb törvények szerinte világszerte védelmet nyújtanának a választások tisztaságának biztosításához, már csak azért is, mert a portálok által betartott szabályok lehetővé tennék a politikai szereplők azonosítását is.

Zuckerberg olyan törvényeket sürgetett, amelyek nemcsak politikusokra és választásokra lennének érvényesek, hanem “megosztó témákra” is. A törvényeket szerinte nem csupán választási és kampányidőszakokban kell alkalmazni, hanem ezeken kívül is, a politikai kampányok idején pedig új és széles körben érvényes szabályok szerint kell ellenőrizni a közösségi média adatainak felhasználását.

A Facebook-vezető hangsúlyozta: “közös globális keretekre” van szükség, világszerte azonos – és nem egyes országokban lényegileg eltérő – törvényeket kell hozni.”

Már hallom a politikusok kéjes nyögéseit: a választások biztonságossága és tisztességessége, a magánélet sérthetetlensége és az adathordozhatóság… Igen, körülbelül ez az a három dolog, amit soha, semmilyen körülmények között nem lenne szabad rájuk bízni, most pedig mégis a kezükbe kerülhet.

Dehogy kerülhet, tessék megnyugodni. Azt maguk csak hiszik, mert nem tudnak olvasni, megakadtak az első jól hangzó mondatnál és most élvezik az ötletet. Másról van itt szó, kérem, nem a Facebook „nemzeti” alapú feldarabolásáról és annak a „nemzeti” kormányok kezébe adásáról, persze ingyen, mert úgy még jobban tetszenének szeretni. Volt erre javaslat, hogyne, körbe is röhögték annak idején.

Tessék picit odafigyelni: Zuckerberg nem a Facebookról beszél, hanem az egész internetről! És a kontrollt nem a nemzeti kormányok kezébe kívánja átadni – nem evett meszet – hanem egy önálló és független külső cégre bízná, erős kontrollal és elszámolási kötelezettséggel.

De akkor minek fordul a „nemzeti” kormányokhoz?

Azért, mert ez a felügyeleti cég csak akkor működhetne hatékonyan, ha a törvényi hátterét az egész világon biztosítanák. Ehhez pedig nem mindenféle, lokálisan eltérő törvényi háttérre van szükség, hanem egy globálisan elfogadott, az egész világon érvényes jogi keretrendszerre.

Zuckerberg nem átadni kívánja a közösségi oldalt a politikusoknak, hanem közreműködésre szólítja fel őket – ha még egyáltalán akarják, hogy legyenek közösségi felületek és általában véve internet. Csak ezt politikuskáink szándékosan félreértik, mert félre akarják érteni.

Kicsit olyan lenne ez a világméretű törvényi keretrendszer, mint a vasúti nyomtáv. Az sem mindenhol egyforma, de a világ legnagyobb részén mégis az, és így biztosítható a zökkenőmentes kereskedelem, személyforgalom. Mikor az első német vasútvonalat építették Nürnberg és Fürth között, ez még nem volt ennyire nyilvánvaló a helyi méltóságok számára, így nagy vita alakult ki azon, milyen keskeny illetve széles legyen a vágány. Érvelt, kiabált a sok nagyúr, míg meg nem szólalt az angol gépész (mert a mozdonyt Stephensontól rendelték volt).

– Uraim, én skót vagyok, engem nem érdekel a német nemzeti büszkeség sem így, sem úgy. Azonban jelezném: akár keskenyebb lesz a nyomtáv a mozdonyénál, akár szélesebb, azon vonat nem fog járni.

És lőn, a vita eldőlt.

Hát így állnak most a politikusaink is Zuckerberggel: nem hozhatnak nemzetállamonként eltérő törvényeket, akárhogyan is szeretnék, tehát ha működő internetet akarnak, és kell akarjanak, mert anélkül halottak ők is, el kell fogadják, amit majd diktál.

És ezek a bolondok azt hiszik, ajándékot kaptak…

Nem ajándék az, urak.

Ultimátum!

Sok internetes tartalom fog eltűnni

Megszavazta az Európai Parlament (EP) a szerzői jogi szabályozás módosítását, amely sokak szerint veszélyezteti az internet szabadságát. Az új szabály a szerzői jogokat védi, de sok jelenleg ingyenes tartalom fog eltűnni a hálóról.

Az EP által most elfogadott megoldás némi kompromisszum a korábbi verzióhoz képest, de még így is szétszavaztak nem csak a pártcsaládok (frakciók), hanem a nemzeti delegációk is.

A német-francia-tengely mentén kiforgott végső változatból nem vették ki a kifogásolt cikkelyt, ami ellen tüntetések voltak az „internet halálát” emlegetve.

Pénz jár a szerzőknek

Az elfogadott irányelv – amelyet még jóvá kell hagynia az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak is, és ezután két év lesz az új szabályok átültetésére a nemzeti jogokba – alapvető célja a jelenleg akár ingyenesen felhasznált tartalmak szerzőinek védelme.

Azt akarják elérni, hogy az internetes vállalatok a jelenleginél

többet fizessenek (sőt, egyáltalán fizessenek) a felhasznált tartalmak után

az ezeket előállítóknak és a hírszolgáltatóknak. A kisebb platformokra és a startup cégekre enyhébb előírások vonatkoznak, mint például a YouTube-ra vagy a Google-ra

A 2001-es irányelv helyébe lépő szabály nem mondja meg, hogyan kell a jogsértő tartalmakat eltávolítani, csak azt tiltja meg, hogy az internetes felületeken legyenek illegális, szerzői jogi védelem alá eső tartalmak. A jogtulajdonosok pert indíthatnak, ha ezt észlelik.

Vannak enyhítések

A Wikipediához hasonló, nem kereskedelmi célú oldalak pedig automatikusan kívül esnek a szabályzáson.

Kikerült a végső változatból az az előírás, amely szerint az internetes felületek működtetőinek előzetesen szűrniük kell a náluk lévő tartalmakat aszerint, hogy melyik sérti a szerzői jogot, s ezeket aztán törölniük kell. A bírálók szerint azonban a fenntartóknak

nem lesz más lehetőségük, mint hogy valamilyen algoritmussal válogassák ki

a kifogásolt tartalmakat.

Változás lesz abban is, hogy az újságcikk-részletek megosztását kivették a szabályból. Tehát hírrészletek megosztása továbbra se lesz törvénytelen, de a megállapodás – készítői szerint – garantálja, hogy a hírgyűjtő oldalak ne élhessenek vissza ezzel az engedménnyel.

Szintén enyhült a tervezet abban, hogy

nem pusztulnak ki a szarkasztikus, parodisztikus tartalmak.

Vagyis a gif-ek és mémek, amelyek jellemzően szerzői jogi védelmet élvező képi, írásos, zenei tartalmakra épülnek. (Gondoljunk a Bukás című német sikerfilmre, amelynek a Hitler-bunkerbeli egyik jelenetsorát felhasználva egy sor feliratos gyilkos paródia készült a hazai belpolitikai jelenségekre reagálva.)

A szabályok megkönnyítik, hogy a kutatók a védett anyagokat is elérhessék szöveg- és adatbányászat céljából. Az oktatás vagy illusztráció során felhasznált tartalmakra se vonatkoznak a korlátozások.

Axel Voss európai parlamenti jelentéstevő szerint a módosítás kiegyensúlyozott, nem fog cenzúrához vagy az „internet halálához” vezetni. Az újságírók és az alkotók tisztességtelen díjazása azzal jár, hogy egyre kevesebben hajlandók ilyen munkát végezni, ami kevesebb minőségi tartalmat eredményez – mondta.

Arról is beszámolt, hogy

soha nem látott intenzitású lobbitevékenységet tapasztaltak

mindkét oldal részéről, valamint félretájékoztatással, a fiatalok kihasználásával vádolta a Google-hoz és a Facebookhoz hasonló digitális óriásvállalatokat.

Népszerű tartalmak tűnhetnek el

Az EP zöld frakciója szerint azonban az egyezmény fenyegetés a kis kiadók, a szerzők és a felhasználók számára, azzal a veszéllyel jár, hogy

a ma ismert internet a technológiai és médiaóriások kezébe kerül.

Szerintük a szűrés során nem lesznek képesek különbséget tenni a szerzői jogok valódi megsértése és például a törvényeknek megfelelő paródiák között, még a legfejlettebb szoftverek is rendszeresen blokkolhatnak jogszerű tartalmakat.

Súlyosan érinti a jogszabály – már ha a további elfogadások megtörténnek – például az olyan népszerű felületeket, mint például a YouTube. Az itt ma található és ingyenesen hozzáférhető filmek, zenék szerzői számára a jövőben

a csatornának jogdíjat kell fizetnie,

ami bizonyára hatással lesz a felhasználók szabadságára is.

A Google egyik szóvivője szerint a szabályozás jobb az eredeti verziónál, de így is jogbizonytalansághoz fog vezetni, s árt Európa kreatív és digitális gazdaságának.

Olcsó és gyors internetet az egész Földön – műholdakról

0

Orosz Szojuz-hordozórakétával, a francia guyanai Kourouból sikeresen fellőtték az Airbus repülőgépgyártó és a OneWeb első hat műholdját abból a hozzávetőleg 650 darabos hálózatból, amellyel a brit telekommunikációs vállalkozás olcsó internet- és telefonszolgáltatást akar biztosítani világszerte.

Hűtőszekrény méretű műholdakból lőnének fel 650-et

A OneWeb az tervezi, hogy mintegy 650 kicsi, 150 kilogrammot nem meghaladó műholdból álló, a Föld felszínétől csupán 1200 kilométerre keringő hálózatot alakít ki a világűrben. A projekt célja, hogy 2021-ig globális internethozzáférést biztosítson a nap 24 órájában. Az internetsebesség eléri a földi üvegszálas hálózatét, a műholdhálózat átviteli sebessége meghaladja az egy terabit per másodpercet.

A hűtőszekrény méretű műholdakat az Airbus és a OneWeb közös vállalata, a franciaországi Toulouse-ban működő OneWeb Satellites építette.

A BBC szerint a műholdak legfontosabb feladata a hálózati internetkapcsolatok továbbításához szükséges frekvenciák biztosítása. Ha az első hat műhold a várakozásoknak megfelelően teljesít, a OneWeb még az idén megkezdi a többi műhold sorozatgyártását. A globális internet lefedettséghez 648 eszközre van szükség, de a végső szám akár a kétezret is elérheti.

Ez azt jelenti, hogy idővel minden hónapban Szojuz-rakéták indulhatnak útnak akár 36 műholddal a fedélzetükön.

Az első hat műhold fellövése

A sorozatgyártást a floridai Kennedy Űrközpontban 85 millió dollárból létesítendő gyárban tervezik, és heti 15 műholdat készítenének. Egy műhold ára 1 millió dollár, ami a OneWeb vezetése szerint forradalmi, mivel általában nagyjából 50 millió dollárba kerül egy műhold elkészítése, ráadásul hónapokig tart.

Másoknak már beletört a bicskájuk

A BBC rámutatott, hogy ha csak a műholdhálózat felállításához és működtetéséhez szükséges földi létesítmények költségeit veszik figyelembe, a projekt összköltsége meghaladja a 3 milliárd dollárt. Több műholdas kommunikációval foglalkozó cég (például a Globalstar), amelyek korábban ugyancsak műholdhálózat kiépítésére törekedtek, túl nagy fába vágták a fejszéjüket és csődbe mentek.

A OneWeb projektjébe mások mellett a Qualcomm chipkészítő, a Coca-Cola, a Virgin Group, valamint a LeoSat Enterprises, a Telesat és a Hughes Network Systems távközlési cégek is becsatlakoztak. (Euronews, MTI)

Brutális hackertámadás érte a Facebookot

0

50 millió felhasználó adataihoz fértek hozzá a támadók. Ez a legnagyobb adatlopás a cég történetében.

A Facebook közleménye szerint kedden vették észre, hogy egy, a rendszerben lévő hibát kihasználva fértek hozzá a hackerek a felhasználók személyes adataihoz.

A profilokon ugyanis van egy „Megtekintés mint” funkció, amellyel mindenki megnézheti, hogy más felhasználók mit látnak az ő profiljából.

Itt találtak a támadók egy biztonsági rést.

A Facebook szerint a hibát azóta kijavították. Emiatt viszont a rendszer több mint 90 millió felhasználót kijelentkeztetett, azokat, akik használták a Megtekintés mint funkciót – az érintettek különböző készülékein (mobilon, táblagépen) „a munkamenet ideje lejárt” felirat jelent meg.

Azt nem lehet tudni, hogy milyen adatokat szereztek meg a hackerek, és mennyire éltek vissza velük.

A támadásnak magyar érintettjei is lehetnek,

hiszen sok magyar felhasználót is kijelentkeztetett a Facebook. Akiknek az adataihoz hozzáfértek, azokat egy üzenetben értesítik.

A támadásról Mark Zuckerberg is kiadott egy közleményt:

I want to update you on an important security issue we've identified. We patched the issue last night and are taking…

Közzétette: Mark Zuckerberg – 2018. szeptember 28., péntek

Akarjuk az ingyen wifit, de félünk tőle

0

Az okos kommunikációs eszközöket használó magyarok fele keresi az ingyen wifi-szolgáltatásokat, mégis alig bíznak a rendszerek biztonságában. 22 százalékuknak ez egyáltalán nem létkérdés.

A PushAir wifi-használati szokásokat felmérő kutatásából kiderül, hogy a magyarok 45 százalékának szálláshely, kávézó vagy étterem választása során fontos szempont az elérhető ingyenes wifi-szolgáltatás megléte, míg 22 százalékuknak ez egyáltalán nem létkérdés. Ugyanakkor a válaszadók 36 százaléka egyáltalán nem tartja biztonságosnak az ilyen jellegű internetet.

Habár a magyar okosmobilkommunikációs-eszközöket használók fontosnak vallják az ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat meglétét – bevallásuk szerint minden második ember gyakran használja ezt a lehetőséget –, mégsem tartják biztonságosnak a szolgáltatást. Alig 13 százalékuk bízik ezeknek biztonságosságában, míg

100-ból 36 kitöltő egyáltalán nem tartja biztonságosnak az ingyenes wifi-szolgáltatásokat.

„A legnagyobb kockázatnak a felhasználók a különböző felületekre megadott bejelentkezési adataik és a felhasználói szokások kiszivárgását tartják, ettől közel háromnegyedük tart” – mutat rá Zsadányi István, a PushAir magyar startup ügyvezetője. Hozzátette: a modern ingyenes wifi-szolgáltatás jellemzően sokkal biztonságosabb, mint az otthoni vezeték nélküli internetelérés, hiszen a szolgáltatást nyújtók a legmodernebb titkosítási és biztonsági megoldásokat alkalmazzák az adatok védelmére, éppen a felhasználói élmény minél teljesebb kiszolgálására.

Lapszem – 2018. május 12.

0

Ma a Pongrácok ünneplik a névnapjukat. A hétvége ezúttal kellemes időt hoz: sok lesz  napsütés, szórványosan fordulhat csak elő zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Lapszemlénk következik.

 

Népszava – Lasszóval fogják a tartalékosokat 

Önkéntes tartalékos századokat hoznának létre az ország valamennyi járásában, de alig találnak jelentkezőket. A honvédség már az iskolákban is népszerűsíti a honvédelmi táborokat – olvasható a lap riportjában, amely beszámol arról, hogy az ország valamennyi járásában, területi elven önkéntes tartalékos századok megalakítását szervezik. A lap példákat is hoz:

Heves megyéből mindössze 23 tartalékos tette le az esküt a tavaly októberben Szentendrén rendezett központi ünnepségen.

Igaz, ennek a megyének emblematikus önkéntese is akadt, Pajtók Gábor kormánymegbízott. Esete nem egyedi, miután Simicskó István 2016-ban, akkori honvédelmi miniszterként egy nyilvános eseményen megkérte őket erre. Ám a lap által megkeresett kaposvári és a siófoki járásban féltucat, 250 és 1000 fő közötti települése polgármesterét kérdeztük meg, de egyik helyen sem tudtak önkéntes tartalékosok jelentkezéséről beszámolni.

A 18 és 65 év közötti, büntetlen előéletű, egészségügyi és pszichikai szempontból is alkalmasnak talált magyar állampolgárok kiképzése évente 120 órát vehet igénybe, a képzés idejére tiszteletdíjat, amellett, hogy szerződéskötéskor bruttó 31 215 forint üti a markukat, azért pedig hogy „rendelkezésre állnak”, évente bruttó 127 500 forintot kapnak, amikor pedig szolgálatot teljesítenek, külön alapilletményre jogosultak. A honvédelmi törvény értelmében 3 szerződött éven belül maximum 6 hónapra hívhatók be szolgálatra. – Legalábbis békeidőben – teszi hozzá az egyik toborzó iroda munkatársa, aki hivatalos adatokat nem mond, s a létszámról sem nyilatkozik.

Magyar Idők – Meghódították az idősek és szépkorúak a netet

Újabb programmal bővül az idősügyi infokommunikációs program: a szépkorúak számára mostantól elérhetővé válik a bűnmegelőzési Skype-konferencia és a demenciát csökkentő infokommunikációs játék nagy része is – tájékoztatta a lapot Jeneiné Rubovszky Csilla, a programért felelős miniszteri biztos. Az idősek saját otthonukban, saját internet-hozzáféréssel használják a világhálót, és már több Facebook-csoportot is az érdeklődési körüknek megfelelően hoztak létre. Így az új támogató szolgálatnak már biztosan van ötezer lelkes tagja.

Az idősügyi programhoz az idén százezer idős csatlakozik majd. 89 diszpécserközpont jött létre, ahol összesen több mint ezer közfoglalkoztatott segíti a mindennapi kommunikációjukat és biztonságukat.

Az internetes elérés mellett április elején életmentő állapotmérő karpereceket is juttattak számukra: a bankkártya méretű eszköz orvosi segítség nélkül, néhány perc alatt képes felmérni a szív- és érrendszeri állapotunkat.

Magyar Hírlap – Sorsdöntő választás: szakadhat a Jobbik

A Jobbik ma tartja kongresszusát, amelyen új vezetőket választanak a küldöttek. A tét nem kevesebb, mint a párt jövője – írja a lap, amely szerint a párt csúfosan megégette magát a választáson, emiatt lemondott Vona Gábor. A megüresedett pártvezetői székért hatalmi harc indult a néppárti és a radikális szárny között. Utóbbi képviseletében Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere már a választás másnapján bejelentkezett a posztra. Nem sokkal később Vona megnevezte jelöltjeit: Sneider Tamást és Gyöngyösi Mártont látta volna szívesen a párt élén egy duális irányítási szisztémában. A két héttel ezelőtti kongresszus azonban az elnök-elnökhelyettes rendszer mellett döntött, Toroczkai mellett pedig Dúró Dóra lett a jelölt a helyettesi posztra. A másik szárny jelöltjei közül Sneider maradt a vezető, Gyöngyösi a helyettesi poszton. Toroczkaiék néppárti keretek között vinnék tovább a radikális politikát, Sneiderék korrekcióval vinnék tovább Vona Gábor örökségét. Bár Sneider Tamás közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „a Jobbik egységét semmi sem veszélyeztetheti”,

nem lehetetlen, hogy a jobboldali párt kettészakad a mai kongresszust követő hetekben

– írja a lap, kifejtve: ha Toroczkaiék nyernek – az ásotthalmi polgármester habitusát, nézeteit ismerve – bizonyára radikálisabb útra lép a párt. Ha pedig marad a jelenlegi kurzus a Jobbik élén, vélhetően a másik szárny, azaz Toroczkaiék nem hagyják annyiban a további „cukisodást”.

A tolvej

0

Meglódult a Facebook-közösség fantáziája, miután az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) jelentése szerint kiderült, hogy egykori cége, az Elios számtalan szabálytalanságnak volt részese, és még a szervezett csalás gyanúja is fölmerült. Miután Tiborcz István nem más, mint Orbán Viktor miniszterelnök veje, érthető, ha beindult az internet népe. Nemcsak azt mutatták meg, hogy mennyire gazdag és leleményes a magyar nyelv, de azt is, hogy él még a pesti (én nem pesti) humor.

Az alábbiakban Nemzet Vejével kapcsolatos internetes szövegekből válogattunk. Nem dicsekvésként említjük, de nem hallgathatjuk az olvasók elől, hogy e távolról sem teljes összeállításban a mi agymenéseink is benne vannak.

Vejétől bűzlik a hal.

Testnevelési óra: vejkörzés indulj!

Orbán Viktort vejbe lőtték.

Vejébe szállt a dicsőség!

Orbán a vejével játszik.

Vejvadász cég.

A legtöbb dolog vejben dől el.

Ez a Polt nem egy vejszámolóművész!

Polt Péter a legvőbb ügyész.

Mondj igazat: beverik a vejed!

Ne szólj szám, nem fáj vejem.

Vején találtad a szöget.

Vej vagy írás!

Vejkvóta.

Az istenek a vejükre estek.

Majd fölveszi a vejvédő sisakját.

Alkalom szüli a tolvejt!

Vej vej mellett haladtak az ország szétlopásában.

Vejvesztve menekült.

A végén még teljesen elveszíti a vejét.

Porhüvej.

Csak a vejét, hogy meg ne sántuljon!

Nem esett a veje lágyára, hogy vejjel menjen a falnak!

Egyelőre nincs hová lehajtsa a vejét.

Az egész országban vejetlenség uralkodik!

Előbb-utóbb csak bekötik a vejét!

Majd főhet a veje.

Akinek vej van a vején, ne menjen a napra!

Vej, vagy írás!

Vejem, vagy nélkülem!

Vejezzétek már be!

Ha Önöknek is vannak hasonlóan szellemes, vagy a fentieknél még szellemesebb nyelvi újításai, küldjék el a FüHü címére!

Kis magyar tüntetéstan – 2. Simicska vonja vissza, hogy Orbán geci!

Előző cikkünkben a 2010 és 2014 közötti időszak jelentősebb tüntetéseit tekintettük át, most, a második részben az azt követő évek nagyobb demonstrációit vesszük sorra.

2014. október 26-án az internetadó ellen tüntettek Budapesten és az ország több nagyvárosában. Ez volt az eddigi legnagyobb tömeget megmozgató ellenzéki demonstráció, közel 200 ezren vonultak az utcára.

A magasba emelt, világító mobiltelefonok látványa a nemzetközi médiába is bekerült. 28-án újabb hatalmas tüntetést szerveztek a netadó ellen, amelyet 31-én újabb vonulás követett.

Nagyon sok fiatal volt a tömegben, olyan emberek, akiket korábban a politika nem, vagy csak kevéssé tudott megszólítani.

Ettől meghátrált a kormány, és a tüntetést korábban „nettó büdösbogarak provokációjának” nevező Deutsch Tamást bízták meg azzal, hogy dolgozza ki az olcsó és széles körben elérhető internet koncepcióját.

1015. februárjában Merkel és Putyin látogatása kapcsán voltak tüntetések. Merkel érkezése előtt Orbán politikája ellen és az EU mellett demonstráltak, Putyin látogatásakor pedig a Keleti pályaudvartól a Nyugatihoz vonuló tömeg a magyar kormány oroszbarát politikája miatt tiltakozott.

2016. februárjában interjút adott a Magyar Nemzetnek a Fidesz-kormány korábbi felsőoktatási államtitkára, Klinghammer István. A többi között ezt mondta: „Olyan pedagógusokra van szükség, akik okosak, erkölcsösek, és ezeket adják át a diákoknak. Ezért vagyok pipa, ha a tévében nézem, hogy borotválatlan, kockás inges tanári kar grasszál.”

A nem túl szerencsés, pökhendi megnyilatkozás felbőszítette az amúgy is feszült helyzetben dolgozó tanárokat. Az internetet és a nem kormánypárti sajtót ellepték a kockás inges tanári karokról készült fotók,

volt olyan iskola, ahol nemcsak a tantestület, de a diákok többsége is kockás ingben ment iskolába.

A kormány magatartása, az, hogy nem akartak tárgyalni a pedagógusokkal, visszafelé sült el. Új nevekkel ismerkedett az ország: Pilcz Olivér Miskolcról, és Pukli István Budapestről – korábban senki sem ismerte őket, de néhány nap múlva már az ő nevüktől volt hangos az ország. Az általuk (is) fémjelzett Tanítanék mozgalom rövid idő alatt – igaz, csak rövid időre – nagy ismertségre és népszerűségre tett szert.

2016. február 13-án a rossz idő ellenére teljesen megtelt a Kossuth tér, és a környező utcákban is álltak az emberek. Amikor eleredt az eső, előkerültek az esernyők, amely utóbb szimbólumává vált a tanárok tüntetésének.

Az esernyős tüntetésen felszólalt Sándor Mária, a fekete ruhás nővér, aki akkor vált ismertté, amikor a televízió kamerája előtt egyszerű, ám nagyon hatásos szavakkal írta le az egészségügyben dolgozók, elsősorban az ápolók áldatlan helyzetét. Sándor Mária a tanárok esernyős tüntetésének végén öt perc csöndet kért a megjelentektől. Válasz volt ez a csönd Lázár János arrogáns kijelentésére, arra, hogy nem balhézni kell, hanem tárgyalni.

Csöndben állt a több tízezer ember a Kossuth téren.

Sok tízezer színes esernyő tette teljessé a képet, szimbolikusan is megmutatva, hogy Magyarország nem olyan, mint amilyennek a hatalom urai látni és láttatni szeretnék.

Hogy hiába akarják egyenruhába bújtatni, s egyen-gondolatok mögé zárni, Magyarország színes és sokszínű, sokféle ember és gondolat hazája.

Megrendítő volt ez az öt perc Magyarország számára, filmrendező sem kívánhat magának ennél tökéletesebb képet.

Aztán egy évvel később, 2017. februárjában Sándor Mária bejelentette, hogy kilép a közéletből. Innentől kezdve már csak élni szeretne. Ha lehet, Magyarországon, bár, mint mondta, ez nem lesz könnyű. Állást nem kap, hiába kevés az ápoló a kórházakban, amikor megtudják, hogy kicsoda, vissza sem hívják.

A 168 órában kiábrándultan nyilatkozott erről: „Nem vagyok alkalmas vezetőnek. Mindenkinek hiszek, aztán rájövök, mások csak saját céljaikra akarnak felhasználni. Azt hittem, az emberek jók. Rájöttem, nem azok. A legtöbben önzők, épp a nyomor miatt, amiben élnek: az állandó nélkülözés, az állandó igazságtalanságok miatt. Csalódtak bennem, csalódtam bennük.”

Akár szimbóluma is lehet az „elzúgott” magyarországi forradalmaknak az egyik legígéretesebben induló, nem pártokhoz kötődő ember, Sándor Mária tündöklése és bukása. A fekete ruhás nővér persze nem tűnt el teljesen, mint ígérte, ha tud, ma is segít a jobb egészségügyért küzdő mozgalmaknak, de az első vonalból hátrább lépett.

És a végére maradt – mert időrendben is ez volt az eddigi utolsó -, egy különös tüntetés. Nem egészen egy évvel ezelőtt, 2017. áprilisában a Kétfarkú Kutyapárt szervezett, ahogyan ők mondták, békemenetet Budapesten. S bár a kétfarkúak „csupán” egy viccpárt, a szép tavaszi időben sok ezren vonultak az utcára. Egyfajta tavaszköszöntő volt ez a felvonulás, s annak a jele, hogy feléledt az egy ideje halottnak látszó, híresnek mondott pesti (magyar) humor, számtalan szellemes tábla, felirat volt látható és olvasható a menetben.

Voltak persze, akik fanyalogtak. Hogy rendben van, jól éreztük magunkat, de ettől nem változik semmi, Orbán és társai maradnak a hatalomban, mi pedig továbbra is ebben a diktatúrába hajló rendszerben fogunk élni. Lehet, hogy a fanyalgóknak volt igazuk. De akik ott voltak a kétfarkúak tüntetésén, legalább erre a néhány órára abba az illúzióba ringathatták magukat, hogy egy másik, a kintinél emberszabásúbb világban élnek. Olyanban, amelyik csak az övék, és amelyhez a hatalmasságoknak semmi közük. Akkor, nem egészen egy évvel ezelőtt, ez volt az üzenete ennek a két órának. Hogy ki lehet lépni a hatalom világából, és ha csak kis időre is, olyanok lehetünk, amilyenek lenni szeretnénk: vidámak, boldogok és szabadok.

A Kis magyar tüntetéstan első része itt olvasható.

Február 6: a biztonságos internet napja

0

A Biztonságos Internet Napot (Safer Internet Day – SID) az Európai Unió Safer Internet Program akciótervének keretein belül ma már a világon közel 130 országban – köztük az Európai Unió mind a 28 tagállamában –, minden év februárjának második keddjén, ugyanazon a napon rendezik meg.

Az utóbbi években a „biztonságosabb” helyett a „jobb” internet létrehozására került a hangsúly. Ezért idén a SID közös felelősségünkre fókuszál: mindannyiunk dolga, hogy az internetet egy jobb hellyé tegyük a magunk és egymás, de különösen a fiatalok számára. Mi több, felhívja a figyelmet, hogy

tiszteljük egymást a digitális világban is.

Ezért is lett 2018-ban a SID szlogenje: “Alkoss, csatlakozz, tiszteld a másikat: A jobb internet veled kezdődik!”

A Biztonságos Internet Nap hazai programjai

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az Európai Unió Safer Internet Programjának (SIP) hazai konzorciumvezetője figyelemfelkeltő eseményt szervez erre a napra a Microsoft Magyarország székházában, amelyen szakemberek, döntéshozók, pedagógusok, gyerekek, a sajtó, illetve a téma iránt érdeklődők vesznek részt. A rendezők hazai intézményeket, gyermekvédelmi szakembereket, játékszakértőket, webes biztonsági szakembereket, ezen kívül távközlési cégeket, internetszolgáltatókat, non-profit szervezeteket, multinacionális cégek képviselőit is várnak az eseményre.

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2018-as Biztonságos Internet Nap alkalmából versenyt is hirdetett hazai általános iskolások és középiskolások számára, digitális történetmesélésre és szépirodalmi írásművek elkészítésére. Mivel a kortárs segítségnyújtás, egymás tanítása és a tanácsadás is egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban, a gyerekek pályaműveikben megfogalmazhatták, miképp teszik, vagy tudnák jobbá tenni az internetet.

A Biztonságos Internet Nap hazai programjáról a www.saferinternet.hu oldalon található bővebb információ.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK