Hangsúly az önkormányzatokon, a szociális területen, a zöld gazdaságon, a jogállami reparáción. Nagyarányú béremelés és kiadásnövekedés oktatásban-egészségügyben, luxus- és vagyonadó, konzervatív progresszív jövedelemadózás. Ez az LMP és a Gémesi-féle Új Kezdet programja.

Az LMP és a Gémesi György vezette Új Kezdet közös választási programja viszonylag sokat ígér, de az elképzelések jó része jövőorientált zöld gondolatok köré csoportosul. Fokozatos áttérés a megújuló energiára, belsőégésű motorú autók forgalomba helyezésének tilalma 2030-tól, az ország „végigszigetelése”. Helyi közösségek, közte önkormányzatok korábbi jogainak visszaállítása. A társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentése jogi és adóintézkedésekkel. Több kulcsos szja, vegyítve a szocdem progresszivitást a konzervatív felső mértékkel. Csak néhány kulcspont a Lányi András szerkesztette csomagból.

A fontosabb elképzelések súlyponti elemei, s azok főbb pontjai

A jogállam helyreállítása

 • a végrehajtó hatalom túlkapásainak megakadályozására vissza a fékek és ellensúlyok rendszerével
 • az Alkotmánybíróság eredeti hatáskörének helyreállítása
 • újra kétfordulós és arányos választási rendszer
 • a korábbi népszavazási szabályok, kiterjesztve a költségvetést és nemzetközi szerződést érintő területekre
 • korrupciós főügyészség

Külpolitika, nemzetpolitika

 • nyugati orientáció az EU-val és a NATO-val a középpontban
 • térségi kapcsolatok hangsúlyos kezelése
 • honvédség korszerűsítése, a kiadások GDP-arányosan 2 százalékra emelése
 • önálló nemzetpolitikai fejezet határokon kívül élő magyarok jogainak erősítésével, kiemelten a nyelvi jogokkal
 • a magyar nemzet egy, a nemzetrészek önállóak
 • támogatni az egyes szomszédos országok magyar kisebbségeinek autonómiáját
 • a nyelvi jogok érvényesülése a nemzetek létének alapja
 • a saját oktatási rendszer minden nemzetiség elidegeníthetetlen joga

Területfejlesztés, önkormányzatok

 • az egész ország érdeke helyreállítani a vidék népességmegtartó erejét
 • a vidékfejlesztés meghatározó szereplőivé a helyi közösségeket: a területi önkormányzatiság újragondolása
 • mobilitási garancia a vidékieknek: közlekedésfejlesztés
 • ésszerű megoldást Budapest és az agglomerációs települések viszonyának rendezésére
 • orvosolni a fejlesztési források elosztásának visszásságait
 • újjászervezni a rendőrséget: a helyi közbiztonság önkormányzatok alá rendelése

Oktatás

 • az oktatásügy részesedését a költségvetésben 20 százalékra emelni (ez mintegy ötszörözés)
 • véget vetni a közoktatás központosítására tett abszurd és kártékony kísérleteknek
 • helyreállítani az oktató-nevelő munka szabadságát, a diákoknak visszaadni a tanulás örömét: óraszámcsökkentés, az oktatásnak a kor kihívásaihoz igazítása, állami tankönyv-monopólium megszüntetése, tanárok kötelező óraszáma maximum heti 20 óra
 • az iskola egy-egy település életében a legfontosabb közösség-szervező erő, sorsáról a végső döntés a helyi társadalmat illeti
 • jelentősen emelni a köz- és felsőoktatásban dolgozók fizetését
 • az egyetemi képzés ingyenességének kiterjesztése a második és harmadik diplomára, valamint a doktori képzésekre

Kultúra

 • nem fecsérelnék a kultúra pénzét felesleges építkezésekre
 • a Magyar Művészeti Akadémia kiváltságainak eltörlése
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal visszaállítása

Egészségügy

 • önálló egészségügyi minisztérium
 • azonnali, az ágazat egészét érintő béremelés: 50 százalékkal emelnék az egészségügyben foglalkoztatottak bérét, amit négy éven keresztül az országos átlagot garantáltan meghaladó jövedelem-emelkedés követ
 • a társadalombiztosítás önállóságának helyreállítása
 • az egységes társadalombiztosítási rendszeren belül differenciált szolgáltatásokat: magánszolgáltatások bővülésének elfogadása
 • az egész ellátórendszer átgondolása az alapszintre támaszkodva
 • nem hagyni magukra a tartós és gyógyíthatatlan betegeket: a hozzátartozók általi ápolás elismerése foglalkoztatási jogviszonyként, és a minimálbér színvonalára emelt ápolási díj bevezetése

Társadalompolitika

 • többkulcsos adórendszer, a minimálbér adómentes, az átlagbér két és félszereséig csökkentve a jövedelemadót, szakítani az olcsó munkaerő vonzerejére építő, elhibázott gazdasági szemlélettel, a közszférában a bértábla minimálbérhez kötése
 • munkanélküliségi segély helyett társadalmi beilleszkedési jövedelem
 • aktív lakáspolitika: szociális lakásügynökségek felállításával segíteni az üresen álló lakások bérbeadását, új albérleti szabályozás, amely egyszerűsíti az adózást, ugyanakkor megfelelő garanciákat nyújt bérlőnek és bérbeadónak egyaránt
 • a családpolitikában az esélyegyenlőség elve: kiemelt támogatás a különösen nagy terheket viselő családoknak, köztük az egyszülősöknek, a tartós betegséggel és fogyatékkal élő gyermekek szüleinek, a családi pótlék emelése; a családtámogatás fontos eszköze az adókedvezmény, ösztönözni az otthon is végezhető részmunkák körének bővítését, a 24 órás otthonápolás minimálbéres munkaviszonykénti elismerése
 • 28 500 forintról 50 000 forintra emelni az öregségi nyugdíjminimumot, az éves emelés alapja a nyugdíjas-infláció

Gazdaság

 • az állam feladata a közszolgáltatások biztosítása és a közjó képviselete, nem a jövedelemtermelés: csökkenteni az állam gazdasági szerepét
 • általános béremelés progresszív jövedelemadóval: a minimálbérig adómentes a jövedelem, ez után pedig progresszívan emelkedik a terhelés; ehhez társul a munkavállalói járulékok csökkentése is, ezzel a minimálbér nettó értéke 30 százalékkal nőne, az átlagbéré pedig 20 százalékkal, de még annak kétszeresénél is érezhető reálérték-növekedés lenne; az adóteher csak a minimálbér hétszeresét elérő havi jövedelem felett (ez jövőre 966 ezer forint) növekedne
 • munka- és környezetbarát, egyszerűbb adózás: a munkajövedelmek terhelése csökken, a tőke és a környezethasználat hozzájárulása nő
 • egységes jövedelemadó, ami minden jövedelemre, származzon az munkából, vállalkozásból vagy egyébből, ugyanazt a (progresszív) terhelést érvényesíti

A fedezet az intézkedésekhez

 • ismét két kulcsos társasági adó: az alsó, kedvezményes sáv csak a kisvállalkozásoknak
 • a kedvezmények nagy részének, például a sportcélú tao eltörlése, csakúgy, mint a multiknak adott bőkezű adókedvezményeké és támogatásoké
 • a vagyonadózás területén luxusadó és nagybirtokadó
 • visszavenni a baráti oligarcháknak adott kedvezményeket, így emelkedne például a játékadó
 • a környezethasználat fokozottabb terhelése a termékdíjak, a bányajáradék, a környezethasználati díj és más zöld adók emelésével
 • emelni az MNB kötelező befizetéseit, amire az alapítványok felszámolása után jelentős fedezete lesz
 • automatikus vagyonosodási vizsgálat
 • megalomán kormányzati beruházások leállítása: Paks II, Liget Budapest projekt, Belgrád-Budapest vasút, kormányhivatalok Várba költöztetése, stadionprogram, Ludovika Campus stb
 • általános offshore-talanítás
 • tartósan kedvező viszonyokat a hazai kis- és közepes vállalkozások számára
 • a fejlesztési forrásoknak a jövőképes ágazatok felé terelése
 • körkörös gazdaság megteremtése: a gazdaság anyagáramai zárttá váljanak, azaz minden hulladék, minden melléktermék újra bekerüljön a gazdaság vérkeringésébe

Mezőgazdaság

 • a vidékfejlesztés fedezete elsősorban a nagyobb hozzáadott értéket előállító agrárgazdaság fejlesztésével
 • az előző korszak bűnös földbirtok-politikájának revíziója: a milliárdos pártklientúrák kezén felhalmozódott óriásbirtokok felszámolása jogi és támogatáspolitikai eszközökkel
 • ösztönözni a különféle szövetkezési formák és nonprofit fejlesztési együttműködések megerősödését

Környezetvédelem

 • középpontban a klímaváltozás elleni harc
 • vízkészlet, föld, erdők, ásványkincsek a nemzeti vagyon elidegeníthetetlen részei
 • új szemléletet a hulladékgazdálkodásban: arányos teherviseléssel (szemétdíj) ösztönözni a megelőzést, termék- és betétdíjas rendszer minél több területen

Közlekedés, telekommunikáció

 • közösségi közlekedéssel mobilitási garancia: a hálózatban országos integrált ütemes menetrend, a gerincvonalakon és a jelentősebb ráhordó szakaszokon lehetőleg óránkénti közlekedés, a szórványterületeken a ritka és lassú nagybuszos ellátás helyett kisebb járműveket
 • presztízsberuházások, mutyik helyett ésszerű hálózatfejlesztést, a meglevő infrastruktúra karbantartása
 • ésszerű, környezetbarát fejlesztéseket az árufuvarozásban: növelni a vasút versenyképességét az áruszállításban, a vasúti és folyami kombinált szállítás fejlesztése
 • önvezető járművek elterjesztése
 • 2030-tól ne lehessen belső égésű motorokat forgalomba állítani
 • az autózást támogató torz rendszerek igazságossá tétele, kiemelt támogatás a kerékpáros közlekedésnek
 • Ügyfélkapu plusz: univerzális kapcsolattartási infrastruktúra nem csak az állam számára, az állami és önkormányzati szervek kapcsolattartását egymással és az ügyfelekkel teljes egészében az internetre terelni, ahol a nagy állami adatbázisok (földhivatal, gépjárművek) ingyenesen hozzáférhetők, a kormányzati gerinchálózat minden településre jusson el

Energiapolitika

 • optimális, korszerű energiamix: megújuló források fokozatos térnyerése, 2030-ra 50 százalékos részarány
 • Paks II helyett megújuló energiára és energiahatékonyságra alapozni a fejlesztést
 • a lakóépületek energiahatékonyságának nagymértékű javítása, célul tűzve ki az átlagosan 85 százalékos energiafogyasztás-csökkentést
 • napelemet minden tetőre
 • egyszerű és átlátható támogatási rendszert a lakossági energetikai beruházások számára
 • passzívház-program

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..