Kezdőlap Címkék Balogh Zoltán

Címke: Balogh Zoltán

Balog Zoltán a magyar Tartuffe

“Igaz, hogy tiltva van egynémely élvezet,
De alkudozni az Istennel is lehet.
Mert fontos a tudomány és a szükséglet hatása,
A lelkiismeret kellő kitágítása.
És igazolja majd legrosszabb tetteit
A cél szentsége és a buzgó tiszta hit”

Így beszél Tartuffe, a vallásos képmutatás utánozhatatlan hőse Moliére halhatatlan darabjában. Bár ő katolikus és Balog Zoltán református, de a képmutatás közös. Balog Zoltán egyengette Novák Katalin pályafutását az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol a képmutatás kötelező kűr volt hiszen Orbán Viktor épp azért hozta létre a mamut minisztériumot, hogy ki ne derüljön egyetlen “fölösleges forintot” sem kíván költeni sem az egészségügyre, sem az oktatásra sem a kultúrára sem pedig a szociális ügyekre, de ott a sport, amely jelentős költségvetésével elfedi a miniszterelnök valódi szándékát. Balog Zoltán miniszter mellett futott fel Novák Katalin, aki a családi ügyek minisztere lett.

Kettejük kapcsolatáról keringtek pletykák a minisztériumban, és ezekről tudomást szerzett nyilvánvalóan Orbán Viktor is, de a miniszterelnök ettől függetlenül államfővé tette
“a Fidesz emberi arcát.”

Balog Zoltánt utálják igazán a Fidesz vezérkarában is

Az ex miniszter a református egyházban csinált karriert, mindjárt első püspökké vált annak ellenére, hogy nem mindenben felelt meg a kritériumoknak. Orbán bizalmasának fontos feladat jutott: felszámolni a náci szimpatizáns tendenciákat a református egyházban. Ehhez a Németországban nevelkedett Balog Zoltán képmutatása tökéletesen megfelelő volt. Tanulmányait részben Tübingenben, Németország egyik leghíresebb egyetemén végezte.

Balog Zoltán aktívan lobbizott Novák Katalinnál a pedofil perben elítélt pedagógus kegyelmi kérvénye mellett. Ezért borzasztó dühösek rá a Fideszben, ahol az LMBTQ propaganda fő csapás iránynak számít azóta, hogy a gazdasági teljesítményekkel nemigen lehet dicsekedni. Egy erdélyi református püspök, Kató Béla hívta fel a figyelmet a pedofil perben elmarasztalt pedagógus ügyére, a pedagógus ugyanis Erdélyben született.

Miben bízhatott Balog Zoltán? Ugyanabban amiben Novák Katalin is: Rogán Antal információs rendszere tökéletesen zár. A rendszerben ugyanis az az igazán lényeges és fontos, ami nem jelenik meg a médiában. Ezért van parancsuralom Rogán Tóni rendszerében, de már József Attila is jelezte:

”a törvény szövedéke fölfeslik valahol.”

Balog Zoltán személyében a rendszer képmutatása nyilvánvalóvá vált, de Orbán Viktor rendszere már túlélt hasonlót: a sziklaszilárd nemzeti alkotmány megalkotója, Szájer József is pedofil ügybe keveredett Bécsben még a kilencvenes években. Pataky Etelka, akkori magyar nagykövet kimentette az előzetesből a fideszes honatyát, akit Brüsszelbe száműzött, mert ott senkit sem érdekelt, hogy Szájer József a saját nemét kedveli. Szájer írta bele az alkotmányba a melegekre nézve hátrányos részeket, majd lebukott amikor egy homoerotikus buliból úgy próbált menekülni, hogy az ereszcsatornán függeszkedve távozott. Lefülelték mire lemondott.

“Ez nem fér bele a mi értékrendünkbe”

– deklarálta Orbán Viktor. Mi nem fér bele? Az, hogy Szájer József a saját neme iránt érdeklődik vagy az, hogy lebukott? Vagy esetleg az a képmutatás, hogy Orbán Viktor, aki évtizedek óta tudott barátja hajlamairól, vele íratta meg a melegek számára hátrányos mondatokat, melyeket azután Brüsszel kifogásolt?

A képmutatás Orbán Viktor rendszerének alapja, ezt jól tudják a választópolgárok is, de amíg fizetni tudott addig rá szavaztak. Most viszont a miniszterelnöknek egy vasa sincs azon felül, amit rokonai, barátai és ügyfelei lenyúlnak.

Ingyen viszont Orbán Viktor képmutatását sem viselik el sokáig …

A kevélység bűne

Nem tudom, hogy nagytiszteletű Balog Zoltán szokott-e még lelki gyakorlatokat végezni a miniszterelnökkel, aki nyíltan nevezte őt a lelki vezetőjének. Azt sem tudom, ilyenkor szóba kerülnek-e a bűnök és erények, amelyeket egy keresztyén embertől joggal várna el a hite. Azt sem tudom, hogy kifejti-e ilyenkor a véleményét a miniszter-lelkész arról, hogy szerinte miben nyilvánul meg az a hét bűn – amelyet a katolikusok főbűnnek mondanak – az emberi kevélység, vagy másként a büszkeség, a kapzsiság, a bujaság, az irigység, a falánkság, a harag és a lustaság, azaz a jóra való restség. Kioktatja-e arról, hogy amennyiben ezeket a rossz emberi tulajdonságokat képes valaki kordában tartani, az feltehetően nem fogja elkövetni a tízparancsolatban felsorolt súlyosabb tiltások egyikét sem. Aki legyőzi magában az irigységet, a haragot, vagy akár a jóra való restség is, az nagy valószínűséggel nem fog lopni sem.

Nem tudom, nagytiszteletű Balog Zoltán szokott-e ezeken a találkozásokon lelkészként beszélgetni a miniszterelnökkel a napi politika fejleményeiről, vagy az ilyen „bizalmaskodásnak” korlátot szab a hivatala. Végül is a miniszternek az a dolga, hogy a tárcája ügyeivel foglalkozzon, és ne arról prédikáljon a főnökének, hogy egy keresztény kormány tagjaitól milyen erkölcsi tartást illene elvárni. Aligha volna illendő ilyenkor szóba hozni, hogy talán jobban kordában kellene tartania a vejét, időnként jó volna a körmére nézni, nehogy elkövesse, mondjuk, a 10 parancsolat fentebb említett egyik súlyos bűnét.

Nem tudom, fel szabad-e hánytorgatnia, hogy a világ az embert barátjáról ítéli meg, és ha azt tapasztalják, hogy a miniszterelnökhöz a családján kívül talán legközelebb álló ember, a gyerekkori barát, alighanem az egyik legfőbb bűn, a kapzsiság rabja lett, az árnyékot vethet ő magára is.

Nem tudom azt sem, beszéltek-e már ezeken a lelki gyakorlatokon arról, milyen rossz tanácsadó a harag. Sokszor a büszkeség lehet az oka, amikor pusztán azért őriz kibékíthetetlen haragot valaki a lelkében, mert egykor – mondjuk – egy nyilvános vitában vereséget szenvedett valakitől, vagy elveszített egy választást, amikor győzelemre számított. Lehet a harag oka persze sok minden más is: amikor úgy érzi a kevély ember, hogy a világ korlátokat állít elé, vagy olyan falba, számára befolyásolhatatlan erőbe ütközik, amely a mozgásterét korlátozza. Ilyenek lehetnek akár a nehezen járomba fogható civil szervezetek is.

Nem tudom, nagytiszteletű Balog Zoltán meri-e venni magának a bátorságot, hogy akár csak egyetlen bíráló szót is kiejtsen ezeken a feltehetően meghitt találkozókon a miniszterelnöknek egy kormánybeli társa, ráadásul Orbán Viktor helyettese, a katolikus Semjén Zsolt viselt dolgaival kapcsolatban? Emlékezteti-e arra, hogy Krisztus követői közül sokan pusztán azért esnek manapság a kevélység bűnébe, mert úgy látják, hogy a kevélykedőknek jól megy a soruk, és ezért akár lopni is hajlandók. Elmondja-e neki a „nagy vadásszal” kapcsolatban, ami a Szentírásban is olvasható: „… boldogoknak mondjuk a kevélyeket, mert ők gyarapodtak, bár gonoszságot cselekedtek; és nem lett bántódásuk, bár kísértették Istent” (Mal 3,14b-15). Emlékezteti-e a katolikust a reformátusok 10 parancsolatának 6-ik pontjára, miszerint ne ölj! (Ez talán nem csak az emberek ölésre vonatkozik.) Ne tekintsd embertársadat konkurenciának, akit minden áron meg kell előznöd, akit szakmailag, politikailag, vagy személy szerint „ki kell nyírnod”, ahogyan ő tette azt évekkel ezelőtt egy más nézeteket valló politikus társa esetében.

Nem tudom, mennyire bátor ember a nagytiszteletű, de talán ezekben a napokban illene legalább szóvá tennie a rosszallását a kálvinista Róma egykori polgármesterének sorozatban kipattant ügyeiben is. Kósa Lajos jó ideje nem tartja be vallása parancsolatait. A nyolcadikat: „nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg – sem lopás által, sem üzleti csalás által, sem azzal, hogy akár felebarátodat, akár az államot „átejted”, mert „amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit veszítesz is önbecsülésedből és békességedből.”. Meg talán a kilencedik parancsolatot sem tiszteli: „Ne hazudj! Nincs szükséged arra, hogy az igazságtól eltérj, sem azért, hogy kudarcodat leplezd, sem önnön kényelmed érdekében, sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják. A hazugság az emberi együttélést hosszú távon pokollá teszi.”

Nem tudom, ha mindezt elmondja lelki vezetőként a miniszterelnöknek, annak nem kellene-e legalább is összevonnia a szemöldökét, és elgondolkodnia az Úr Jézus azon tanításán, hogy „a végső kérdés nem az, hogy egy bűn kicsi-e vagy nagy, hanem az, hogy bűn-e.” És ha bűnt tapasztal, hivatalából következően meg kell-e torolnia azt?

Ha mindezeket átbeszélik a lelki gyakorlataikon, akkor elfogadható-e Orbán Viktortól, hogy kevélyen azt nyilatkozza a környezetében elkövetett bűnöket számon kérőknek: „Kampány lyukból kampányszél fúj”?

Vége az Országgyűlésnek

0

A héten zárja idei munkáját az Országgyűlés. A képviselők az idén utoljára ma interpellálhatják a kormányt. A Ház holnapi programjában huszonnyolc előterjesztés elfogadása szerepel. 

A munka 11órakor kezdődik, a képviselők a közelmúltban elhunyt Devánszkiné Molnár Katalin volt szocialista országgyűlési képviselőre emlékeznek, majd rátérnek a napirend előtti felszólalásokra.

Ezután következnek az interpellációk – erre egy órát szán az előre rögzített program.

A Fideszes  Bánki Erik arról kérdezi a nemzetgazdasági minisztert, minek köszönhető a beruházások idén tapasztalt növekedése, Firtl Mátyás (KDNP) pedig arra vár választ az emberi erőforrások miniszterétől, hogy a kormány miként segíti a nyugdíjasokat.

Az ellenzéki padsorokból azért ennél kényesebb kérdésekre várnak választ: Korózs Lajos (MSZP) szintén Balogh Zoltánt interpellálja, azt kérdezve, „miért nincs diszkriminációtól mentes korhatár előtti nyugdíj?”. A jobbikos Z. Kárpát Dániel miniszterelnöknek címzett interpellációjának címe: „Miért hagynak tömegeket az út szélén?”. Az LMP-ből Schmuck Erzsébet a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli minisztertől azt kérdezi, hogy a beruházás az „évszázad korrupciója” lesz-e.

MTI – FüHü

Merre? Tovább! – A szék határozza meg a tudatot

Magyarország végre gazdaságilag és emberileg is abban a helyzetben van, hogy segíteni tud” –„Sétálni se jutottunk el még, minden álmom egy babakocsi karácsonyra, mert arra se futotta még”.  A két idézet ugyanazon a napon hangzott el (hogy precízek legyünk, ugyanazon a napon jelent meg a sajtóban), mindkettőt Magyarországon élő, magyar ember mondta, csak éppen más székből: az előbbit miniszteri bársonyszékből, az utóbbit egy átlagos magyar az otthonában található ülőalkalmatosságból.

De menjünk csak szépen sorjában!

Az első idézet Balogh Zoltán emberminisztertől származik, s az az apropója, hogy egy olasz városban, Tolentinóban felavatták a Magyarország segítségével helyreállított egyik helyi templomot. Ezt egyébként személyesen Orbán Viktortól kérte levélben az érintett templomot fenntartó társaság – mint ahogy a kiadott MTI-jelentés nem győzte erre felhívni a figyelmet. Balogh Páter örülne, ha látná mennyire dagad honleányi keblem a büszkeségtől: megérhettem az ország felvirágzódását, ami lehetővé teszi, hogy 150 milliónyi adóforintunkból segítjük meg a kemény forintjainkra rászoruló Olaszországot, s az anyagi javakban nem kevésbé szűkölködő egyházat. Íme, itt a bizonyíték: nem kormánypropaganda a magyar gazdasági potenciál felvirágozása.

Csak az a fránya másik idézet ne zakatolna a fejemben!

A sóhaj, amely Szilágyi Laurából, abból a miskolci anyukából szakadt ki, aki szeptember közepén hármasikreknek adott életet. Nem munkanélküliek és nincstelenek a fiatalok: ő maga nővér, a párja kőműves. „Szüljenek csak a magyar lányok-asszonyok sok-sok kis magyart, az ország mögöttük áll, támogatást is kapnak ehhez” – sulykolják belénk évek óta. S bizonyára csak a minden kákán sok-sok csomót kereső rosszindulat  miatt merül fel  a kérdés: miként lehetséges mégis, hogy a kis család három hónap óta nem tudott egy, a hármas ikrek számára alkalmas babakocsihoz jutni? Hogy-hogy nem segít az állam, az önkormányzat, az egyház? Aki elég idős, az még emlékezhet arra, hogy az átkosban, ha nagy ritkán születtek hármasikrek, őket bizony ellátta az állam, az önkormányzat, (na jó, akkor nem az egyház, hanem) a párt, ha nem is minden földi jóval – de az ellátásukhoz szükséges tárgyakkal, eszközökkel, gépekkel feltétlenül. Aki nem hiszi, járjon utána! (Nem lesz nehéz, van nyoma a korabeli sajtóban.)

Pedig akkor is futotta a más – akkor nem csak szövetségesnek, hanem barátinak  is nevezett – országok és népek megsegítésére, amúgy szolidaritási alapon; például kórházakat épített és újított fel a magyar, magyar pénzből – most a kórházak mellett stadionokat és íme, már templomokat is.

Ami igencsak dicséretes, s örülünk is neki. De azért én valahogy jobban örülnék, ha előbb a Szilágyi-félék, s a náluk még jobban rászorulók életét tennék könnyebbé a jelek szerint bőviben rendelkezésre milliókból, milliárdokból. Még akkor is, ha ők személyesen nem fordulnak Orbán Viktorhoz ez ügyben.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK