Kezdőlap Címkék SS

Címke: SS

80 éve gyilkolták le Kijev zsidó lakosságát

A náci hadsereg, amely 1941 júniusában támadta meg a Szovjetuniót, szeptemberben foglalta el Kijevet. A város szinte teljes zsidó lakosságát szeptember utolsó napjaiban Babij Jarba vitték, ahol az SS legéppuskázta őket: jórészt nőket, gyerekeket és öregeket. Több mint 30 ezer ember vált a tömeggyilkosság áldozatává.

Ekkor még nem létezett az Endlösung terv, de Himmler úgy gondolta, hogy a keleti fronton példát kell statuálni: a zsidókat meg kell semmisíteni!

Himmler helyettese, Heydrich azután hirdette ki az Endlösung tervet, hogy 1941 őszén kiderült: a Szovjetunió lerohanása nem sikerült. A rendszer nem omlott össze, sőt Moszkva alól visszaverték a támadókat.

Babij Jar emlékezete

Sztálin életében nem fordítottak figyelmet a zsidók kiirtására a Szovjetunióban noha az amerikai propaganda utakon a szovjet zsidókból álló küldöttségek felhívták erre a figyelmet. Miután a Szovjetunió szakított a Nyugattal 1947-ben, a szovjet zsidók szervezetei gyanússá váltak: vezetőiket megölték vagy lágerbe csukták.

Sztálin maga Teheránban így mutatta be Lavrenytyij Beriját a megdöbbent Roosewelt amerikai elnöknek, hogy ő a mi Heinrich Himmlerünk.

Életének záró szakaszában Sztálin zsidó összesküvéstől tartott – minden alap nélkül. Cionista orvos pert készítettek elő, a diktátor orvosait is megkínozták. Csehszlovákiában Slanskyt és a kommunista párt több más vezetőjét cionista összeesküvéssel vádolták, és kivégezték.

Facebook

Történészek szerint csakis Sztálin halála miatt nem került sor antiszemita kampányra a Szovjetunióban és a „szövetséges” országokban.

Jevgenyij Jevtusenko írt először megrendítő költeményt Babij Jarról, amelyről a szovjet közvélemény hivatalosan addig egyáltalán nem értesült.

Ukrajnában már állami megemlékezést tartottak a 82-ik évfordulón. Az ukrán elnök ukrajnai rabbikkal együtt vett részt a Babij Jar-i megemlékezésen. Az ukrán elnök koszorúzott az áldozatok emlékművénél. Ukrajnában valaha több millió zsidó élt, de a náci megszállás százezreket pusztított el. A Szovjetunió bukása után a zsidók nagy számban hagyták el az országot, a döntő többségük Izraelbe és az Egyesült Államokba vándorolt ki.

A „Vadállat”, női SS főnök Auschwitzban

200 olyan nőről jelent meg könyv, akik Auschwitzban szolgáltak az SS kötelékében és felügyelők voltak a haláltáborban, ahol több mint egymillió embert gyilkoltak meg a holokauszt idején.

A legrettegettebb női SS felügyelő Maria Mandl volt, akit a haláltáborban vadállatnak neveztek. Két évig volt főfelügyelő 1942 októbere és 1944 októbere között. 1912-ben született egy cipész lányaként, és náci meggyőződésből vállalta a börtönőrök munkáját a lágerekben először Németországban. Annyira elégedettek voltak a munkájával, hogy Auschwitzba küldték, az SS által irányított legnagyobb haláltáborba. Azalatt a két év alatt amíg Maria Mandl ott szolgált, több mint félmillió nőt és gyereket gyilkoltak meg.

A könyörtelen SS főfelügyelő munkaidő után partikat rendezett, ahol sok kolléganője talált párra a haláltáborban szolgáló SS őrök között. Maria Mandl rendezte azt a partit is, amelyen Auschwitz gázkamráinak építőjét köszöntötték a haláltáborban. Az építész hálásan köszönte meg a szívélyes fogadtatást, és beírta nevét Maria Mandl emlékkönyvébe. A náci rendszer bukása után Maria Mandl a bajor hegyekben bujdosott, de az amerikaiak elfogták és kiadták Lengyelországnak. Ott az Auschwitz perben halálra ítélték éppúgy mint a tábor egykori parancsnokát. Mindkettejüket a haláltáborban akasztották fel.

múlt-kor

SS házasságok Auschwitzban

A fényképekkel gazdagon illusztrált kötet bemutatja, hogy Maria Mandl partijain nagy élet folyt, ami feltűnt a tábor parancsnokának is. Parancsban tiltotta meg az ilyen összejöveteleket, mert a tivornyázó SS őrök zajongása nem hagyta őt aludni.

Sok házasság mégiscsak létrejött a haláltáborban szolgáló SS őrök között. Louise Viktoria Rust, aki 1942 áprilisától szolgált a haláltáborban egészen annak kiürítéséig 1945 januárjában, 1943-ban összeházasodott Heinz Schulz SS tiszttel. A szerencsétlen rabokkal készíttette el a menyasszonyi ruháját a láger szabóműhelyében.

Herta Marta Tack SS felügyelő ugyanígy kötött házasságot 1942-ben az ugyancsak Auschwitzban szolgáló SS tiszttel: Friedrich Stiwitz-cel.

Egy másik többszörösen kitüntett SS veterán büntetésből került Auschwitzba: Emma Zimmert alkoholizmusa miatt küldték a haláltáborba fegyőrnek. A háború után elfogták, és egy brit hadbíróság halálra ítélte. Őt is felakasztották.

Kik voltak a női fegyőrök Auschwitzban?

Nagyon alacsony iskolai végzettségű nők, akik számára az SS karriert jelentett. Alig volt olyan közülük, aki leérettségizett volna. Egyetemet egyikük sem végzett.

A haláltáborban teljhatalmat kaptak a foglyok felett, és ezt élvezték hiszen korábban a társadalomban és a családban mindíg nekik kellett engedelmeskedniük.

Az SS női részlegével eddig nemigen foglalkoztak hiszen Auschwitzban körülbelül 200 nő szolgált miközben férfiakból többezer. A nürnbergi bíróság az SS-t háborús bűnös szervezetnek nyilvánította és feloszlatta. A haláltábor ma múzeum, amely a többi között ilyen kiadványokkal akarja felhívni a figyelmet arra, hogy egyszerű hétköznapi nőkből hogyan válhatnak szadista gyilkosok, ha teljhatalmat kapnak mint aférfiak.

28 tonna náci arany

Lengyelországban a Hochberg kastély alatt  28 tonna aranyat remélnek megtalálni alatt. A Hochberg kastély Wroclaw környékén van, mely akkor Breslau néven a náci Németországhoz tartozott.

Erődítmény városnak deklarálta Breslau városát Hitler. Ez azt jelentette, hogy -Budapesthez hasonlóan – az utolsó katonáig védeni kellett a várost az előrenyomuló szovjet csapatokkal szemben. Breslau rom várossá változott. A második világháború után Lengyelországhoz csatolták immár Wroclaw néven.

SS feljegyzések az aranyról

Mostanában kerültek napvilágra azok az SS dokumentumok, melyek szerint a nemzeti bank arany tartalékának Breslauban maradt részét elásták a Hochberg kastély alatt. A feljegyzések szerint hatalmas értékről van szó: a 28 tonna arany magyar pénzben 400 milliárd forintot érhet!

A Lengyel-Német Szilézia Híd alapítvány szerezte meg az SS dokumentumokat, melyeket benyújtottak a kulturális minisztériumnak Varsóban.

Az alapítvány szerint az SS feljegyzés több olyan helyet is megjelölt Sziléziában, a nácik aranyat és műkincseket rejtettek el a második világháború végső szakaszában. Az egyik ilyen rejtekhelyen összerabolt festmények vannak, többi között Botticelli, Caravaggio, Cezanne, Dürer , Monet és Rembrandt alkotásai.

Náci tábornok lánya : „a papa tiszteletreméltó ember volt”

„Hitler embere voltam a végsőkig. Szerintem ő ártatlan volt!” Ezt vallotta Erich von dem Bach-Zelewski SS tábornok a bíróság előtt amikor az életfogytiglani börtönre ítélte 1961-ben. Lánya , a most 85 éves Ilse még most is úgy mutatkozik be az öregek otthonában, hogy „én egy náci lánya vagyok!” – írja a közszolgálati Deutsche Welle portál.

Sohasem tagadta meg apját, akit Hermann Göring a második számú náci „az egyik legvéreskezűbb gyilkosnak” nevezett a nürnbergi per során.

Koronatanú volt Göring ellen

Az amerikaiak vádalkut kötöttek a magasrangú SS vezetővel: ha rávall Göringre és más náci vezérekre Nürnbergben, akkor őt kihagyják a perből! Így is történt. Milyen terhelő bizonyítékot szolgáltatott Erich von dem Bach-Zelewski SS tábornok, aki a világháború idején elhagyta nevéből a lengyel hangzású Zelewskit, de 1945-ben visszavette azt? Mindenekelőtt a varsói felkelés brutális leveréséről számolt be a nürnbergi bíróság előtt. 1944 nyarán a náci vezérkar kiadta a jelszót: végezzetek a lázadókkal, a gyerekekkel is! A nürnbergi bíróság előtt Erich von dem Bach-Zelewski azt vallotta, hogy ő tiltakozott a gyerekek lemészárlása miatt, de egy másik SS tábornok azt közölte vele: a parancs Göringtől jött! A második számú náci dührohamot kapott amikor ezt a vallomást hallotta Nürnbergben hiszen addig azt a szerepet játszotta, hogy nem tudott az SS tömeg gyilkosságairól.

Ki volt Bach-Zelewski?

Gdansk-Danzig mellett született a német birodalomban , ahol az első világháború idején önként jelentkezett a frontra. A vesztett világháború végén nem volt még húszéves, de már elérte a hadnagyi rangot és megkapta a vaskeresztet. Kezdettől fogva Hitler elszánt követői közé tartozott, aki azonban utálta a többi náci vezért. Ilse lánya ma is emlegeti, hogy a papa „utálta Himmlert az SS főparancsnokát, Göringet, a második számú nácit és Göbbelst, a propaganda főnököt. Őket pénzéhes és hatalomvágyó embereknek tartotta. A papa viszont – éppúgy mint Hitler – a német nemzetért küzdött!”

De hogyan? A Führer őt bízta meg azzal, hogy a lengyel területeket „árjásítsa”. Ez a gyakorlatban a zsidók tömeges legyilkolását jelentette. A lengyel ellenállókat is kivégezték vagy lágerekbe csukták. Megszüntették a felső oktatást lengyel nyelven mondván, hogy erre csakis németeknek lehet szükségük.

Miután a nácik megtámadták a Szovjetuniót 1941-ben, Bach Zelewski Beloruszia biztonsági főnöke lett. Ő irányította a zsidók tömeges lemészárlását és a partizánok elleni kíméletlen háborút. Azután következett a varsói felkelés leverése. Mindezért nem ítélte el őt a nürnbergi bíróság, mert az amerikaiaktól mentességet kapott.

1961-ben azért ítélte életfogytiglanra a bíróság, mert megölt egy másik SS tisztet illetve a harmincas években végzett a nácik néhány ellenfelével. Bach-Zelewski a börtönben halt meg, bűnbánatról nem tett tanúbizonyságot. Lánya pedig továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy náci tömeggyilkos papája „tiszteletreméltó ember volt”…

Aukción Jeruzsálem főmuftijának náci díszkardja

0

Heinrich Himmler, az SS főparancsnoka adományozta a díszkardot Mohamed Amin al Huszeini főmuftinak, amikor Jeruzsálem muzulmán vezetője 1943-ban a náci Németországban járt. Jeruzsálem főmuftiját fogadta Hitler is. Akkoriban Jeruzsálem a brit birodalom része volt. Rommel marsall megpróbálta elfoglalni a britek közel-keleti birodalmát, de Egyiptomban megállította őt Montgomery tábornok. Az arab vezetők közül sokan együttműködtek a nácikkal – a többi között Jeruzsálem főmuftijai is, aki elszántan ellenezte, hogy a zsidók önálló államot hozzanak létre.

A díszkard damaszkuszi acélból készült és bele van vésve az SS jelmondata: becsületem a hűség! 35 ezer euróért bocsájtotta aukcióra a Herman Historia az interneten.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök  2015-ben azt állította Jeruzsálem főmuftija sugallta a holokausztot a náci vezetőknek! A némely történész ezt cáfolja de annyi bizonyos  a főmufti 1941-ben járt Németországban. A zsidók tömeges kiirtásáról,  Wannseeben döntöttek 1942 januárjában. A jeruzsálemi főmufti antiszemitizmusa azonban kétségtelen, ezért is kapott díszkardot az SS Reichsführerétől, a holokausztot levezénylő Heinrich Himmlertől.

Németországi idősotthonba vitték a náci haláltábor egykori őrét

0

A 95 éves Jakiv Palij 1943 és 45 között a travniki láger őreként szolgált. A Wiesenthal-központ szerint a fő bűne az volt, hogy amikor a haláltábort felszámolták, és a rabok nagyrészét legyilkolták. Jakiv Palij mint SS őr megakadályozta a rabok menekülését.

A Lengyelországban született ukrán férfi azt állítja, hogy nem szolgált az SS-ben. Parasztember volt, akit erőszakkal kényszerítettek arra, hogy a nácikkal együttműködjön. A második világháború idején a nácik SS alakulatokat szerveztek ukránokból, akik épp oly brutálisan bántak a foglyokkal, mint a németek. A varsói gettó felszámolásában is részt vettek ezek az ukrán SS alakulatok.

Jakiv Palij 1949-ben érkezett az Egyesült Államokba. 1957-ben kapta meg az állampolgárságot.

Háborítatlanul élt egészen addig, amíg a Wiesenthal-központ le nem leplezte. Akkor megindult ellene a vizsgálat. Megfosztották amerikai állampolgárságától azon a címen, hogy hazudott a múltjáról. 2003-ban kiutasították az Egyesült Államokból, de továbbra is New Yorkban élt, mert egyetlen állam sem akarta befogadni. Végül Németország döntött a befogadás mellett.

Heiko Maas külügyminiszter, aki egyébként nemrég járt Auschwitzban, kijelentette: Németországnak morális kötelessége, hogy foglalkozzon az üggyel, annak ellenére, hogy Jakiv Pakij sohasem volt német állampolgár. Az idős férfit egy katonai repülőgép szállította Németországba. Münster városában egy öregek otthonában helyezték el. Az orvosok szerint rossz egészségi állapotban van.

Korábban egy John Demjanjuk nevű ukrán férfi járt hasonlóképp. Őt elítélték Németországban, mert részt vett 28 ezer fogoly meggyilkolásában egy haláltáborban, Sobiborban. Demjanjuk egy évvel a bírósági ítélet után meghalt.

Vádemelés egy 96 éves volt SS-tag ellen

Vádat emeltek Frankfurtban egy SS kivégző osztag egykori tagja ellen, aki 17 ezer zsidó meggyilkolásában vett részt Lublinban, Lengyelországban. A férfi ma 96 éves, és a törvények szerint nem nevezték meg. Németországban a holocaust soha el nem évülő bűntett.

 

A frankfurti ügyészség vádirata szerint az akkor 22 éves halálfejes SS katona 1943. november 3-án részt vett az őszi aratási ünnepség „hadműveletben”. Ennek során, azon a napon 17 ezer ártatlan zsidó foglyot lőttek bele az árkokba Lublin mellett. A ma 96 éves SS katona 1943 augusztusa és 1944 januárja között az egyik lengyelországi haláltábor őre volt, Majdanekben.

Németországban a holocaust soha el nem évülő bűntett. Ezért az ügyészség ma is kutat olyan nácik után, akik részt vettek a zsidók és más kisebbségek ellen elkövetett atrocitásokban.

A bírósági tárgyalás időpontját még nem tűzték ki Frankfurtban, ahol a törvény előírásai szerint nem nevezték meg azt a ma 96 éves SS katonát, akit azzal vádolnak, hogy részt vett 17 ezer zsidó legyilkolásában 1943 novemberében Lengyelországban.

 

Neonácikat ítéltek el zsidó sírok meggyalázása miatt – Franciaországban

0

250 sírt dúlt fel öt neonáci fiatal 2015 februárjában Elzászban. Az eset óriási felháborodást keltett, különösen miután kiderült: egyes sírokat kinyitottak és belevizeltek. Látva a felháborodást, az egyik fiú önként jelentkezett a csendőrségen, amely azután az egész neonáci csoportot lekapcsolta.

Francois Hollande akkori köztársasági elnök a helyszínre utazott, hogy mindenkit megnyugtasson: a francia állam szigorúan fellép a nemzeti és vallási kisebbségek zaklatása ellen. Elzász és Lotaringia határtartomány, amely sokáig Németországhoz tartozott. Amikor a náci Németország legyőzte Franciaországot, akkor visszakerült a németekhez. Az itteni fiatalok a Wehrmachtban illetve az SS-ben szolgáltak. Éppen ezért

ezen a területen még határozottabban lép fel a francia állam az antiszemitizmus ellen.

Mivel az egész neonáci csoport a tettek elkövetése idején fiatalkorú volt, ezért zárt tárgyalást tartottak. A csoport vezetőjét 18 hónap börtönre ítélték – felfüggesztve. Három tag egyéves börtönt kapott, szintén felfüggesztve. A legfiatalabbat nyolchónapos börtönre ítélték, de ezt az ítéletet is felfüggesztették.

A neonáci csoport tagjai a bíróság előtt megbánták a tetteiket, habár a jelenlévők szerint ez nem tűnt túlságosan őszintének.

Ugyanakkor kiderült: egymást Heil Hitler és Sieg Heil kiáltással köszöntötték. A zsidókról, mint alacsonyabb rendű fajról beszéltek, és rendszeres szófordulatuk volt a „piszkos zsidó”.

Franciaországban a neonáci csoportosulások marginálisak, de

a szélsőjobboldal gyűjtőpártja, a Nemzeti Front tartalmaz neonáci szimpatizánsokat.

A párt alapítója, Jean Marie Le Pen kifejezetten antiszemita volt, viszont a lánya, aki a Nemzeti Front jelenlegi vezetője, a párt politikai pozíciói megerősítése miatt szakított ezzel az irányzattal. Ellátogatott Izraelbe, és megígérte az ottani jobboldali vezetőknek: az antiszemitizmus a múlté.

A fajgyűlölet viszont nem: jelenleg a Nemzeti Front rasszizmusa a muszlimok ellen irányul. Jelenleg.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK