Kezdőlap Címkék Heller

Címke: heller

Heller elmúlt igazsága

Itt hagyott bennünket. Mihez fogunk most nélküle? Alighanem ő is helyeselné, ha tovább gondolkodunk azon, amit mondott, amit írt.

Naponta politizáló tudós volt. Egyike, s talán legtekintélyesebbje volt azoknak, akik már a 2018-as, elveszett választás előtt teljes, a Jobbikot is magába foglaló ellenzéki összefogás mellett érvelt. Ha az MSZP, az állampárt utódpártja demokratikus párttá válhatott, miért ne válhatna a Jobbik is demokratikus párttá egy megváltozott helyzetben, mondta. A legfontosabb ugyanis, hogy menet közben megállítsuk az épülő Orbán-rendszer kialakulásának, bebetonozásának folyamatát. Ha ez csak a Jobbikkal összefogva megy, hát úgy.

Azok közé tartozom, akiket meglepett, hogy ezzel állt elő, és nem is fogadtuk el a logikáját, sem a választások előtt, sem utána. Ami engem illet, azt gondoltam, s gondolom ma is, hogy a Fideszt akkor lehet legyőzni, ha azt a politikai irányt – az agresszív nacionalizmust és idegenellenességet, az európai integrációt elutasító bornírt protekcionizmust, a szegényellenes társadalompolitikát – elutasítja majd a társadalom többsége. Én ezeket az elemeket tartom ugyanis az orbáni politika fő pilléreinek.

A közpénzek és közvagyon iparszerű fosztogatását (amit pontatlanul korrupciónak szoktak nevezni, s amely jelenség köré a maffiaállam-teóriát építették) pedig csak
kísérőjelenségnek.

Márpedig a Jobbikkal valójában csak ez utóbbi jelenség elutasításában és ostorozásában van egyetértés, a politika többi kulcselemét illetően nincs, azokat illetően a Jobbik a Fidesszel mindmáig csereszabatos. A vele együtt elért esetleges győzelem ezért csak rendkívül ingatag győzelem lehetett volna, ha egyáltalán elérhető.
Ez az én, évek óta ismételt gondolatmenetem. Amit Heller Ágnes a Jobbikkal kötendő szövetség ügyében képviselt, szemben áll ezzel. Meglepett vele, de látnunk kell, hogy az ő érvelésében is súlyos igazság van. Immár tizedik éve vagyunk tanúi annak, hogyan épül föl egy demokratikus jogállam romjain az orbáni önkényuralom. Lépésről-lépésre épül az új rendszer, kezdve onnan, hogy 2010 nyarától minden kiegészítéssel inkább a magukévá tették az Alkotmánybíróságot, majd ősszel korlátozták a hatáskörét is, és felszámolták az államtól való függetlenségünk egyik legfontosabb elemét, a magán-nyugdíjpénztárakat, odáig, hogy a 2018-as választást követően megszüntetik a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatát, súlyosan korlátozzák a magániskolákat és magántanulást.
Ezek az intézményi keretek, de az ország szolgasorba hajtásának legalább ennyire fontos oldala az, hogy hogyan idomul ehhez milliók viselkedése, világlátása. Ahogy 1989 előtt az akkori milliók számára magától értetődő volt, hogy hátralevő életüket is a pártállami rendszerben élik le, ugyanúgy 2010 óta a mai milliók is egyre inkább magától értetődőnek tekintik, hogy belátható ideig ebben a rendszerben fognak élni. Ehhez igazítják minden vágyukat, törekvésüket, ebben a rendszerben keresik a maguk helyét, ennek rájuk nézve adódó előnyeit igyekeznek kihasználni, és hátrányait csökkenteni. Ahogy 1989 előtt 99 százalék szavazott a Népfront jelöltjeire, és kilencvenvalahány százalék el is ment szavazni, úgy szavaz ma már ötvenvalahány százalék a Fideszre, de a falvakban ez sokfelé már ma is kilencvenvalahány százalék.

Persze lehet a félig teli poharat félig üresnek tekinteni: ma még csak ötvenvalahány százalék.

Az új egypártrendszer még csak épül, még nincs kész. Ennyiben volt jogos úgy gondolkodni, hogy ha ezt a rendszerépülést megszakíthatja egy választási vereség, bárkitől is szenvedi el azt a Fidesz, az új állampárt. Ez lehetett az alapja Heller Ágnes tavalyi álláspontjának, miszerint a Jobbikkal is össze kellett volna fogni az Orbán-rendszer megbuktatására. Lássuk be tehát: megalapozott álláspont volt.

Miközben nem kevésbé igazunk volt akkor, amikor azt gondoltuk vele szemben, hogy a Jobbik bevonása az Orbán-ellenes összefogásba erkölcsileg is, politikailag is hitelteleníti ezt az összefogást.

Ez állt Setét Jenő, a kiváló roma politikus felháborodása mögött, aki a nyilvánosságban a leghatározottabban utasította el Heller álláspontját.
Amikor Heller Ágnes megfogalmazta a maga álláspontját a Jobbikkal való összefogásról, a Jobbik még húsz százalékos párt volt, a legerősebb ellenzéki párt, a Fidesznek pedig nem volt meg az ötven százalékos szavazattöbbsége illetve kétharmados mandátumaránya. Azóta a Fidesz kétségkívül tovább erősödött (ezt nem teszi kétségessé, hogy Európában nem érte el nagyratörő, de irreális célját, a szélsőjobboldal blokkoló kisebbségét az Európai Parlamentben), a Jobbik pedig húsz helyett hat százalékos párttá, a legnagyobb helyett a harmadik-negyedik ellenzéki párttá zsugorodott. Egykori szavazói részben elmentek Toroczkai mozgalmához, részben a Fideszhez, és olyanok is lehetnek egykori szavazói között, akik visszatértek a baloldalra. Ha ma ez a helyzet, akkor egyre kevésbé éri meg a Jobbikkal való összefogással tenni bizonytalanná a Fidesszel szembeni ellenzékiség erkölcsi és politikai alapjait.
Ezt persze vele kellene megvitatni. Ha már nem lehet, akkor magunknak, magunkban kell megőriznünk az ő érveit is a magunkéi mellett.

„Orbán faji alapon kormányoz”

0

Heller Ágnes szerint Magyarország áldozatul esett a nacionalizmusnak, éspedig azért, mert eltűnnek a társadalmi osztályok, továbbá az ellenzéknek nincs olyan mondanivalója, amivel fel tudná venni a versenyt a populisták által diktált témákkal. A filozófus a Liberationnak adott interjút.

Heller habozás nélkül zsarnoknak minősíti Orbán Viktort, aki viszont Heller bandájaként emlegeti a tudós körül összegyűlt ellenzékieket. A hosszú interjúban a szakértő kifejti, hogy a magyar viszonyokra a populizmus nem is jó kifejezés, mert a rendszert nem érdekli a nép. Nálunk a gazdagabbak még gazdagabbak lesznek, a nincstelenek viszont egyre jobban elszegényednek. Inkább etnonacionalizmusról érdemes beszélni. Orbán faji alapon kormányoz, csakis a magyarokhoz szól. Aki az országon belül él, de más nemzetiségű, azzal nem foglalkozik.

Az osztályhatárok elmosódtak, Magyarországon pl. hiába nincs semmije a romák jórészének, közülük mégis sokan a Fideszre voksoltak. Ilyen körülmények között nem tudni, milyen ésszerű érvekkel képesek meggyőzni a szavazópolgárokat a liberális demokraták. És ahol gyengék a demokrácia gyökerei, ott könnyen el lehet téríteni az embereket, lásd a magyar példát, hiszen jön vissza a régi rendszer. Heller ugyanakkor nagyon aggasztónak tartja az Európában tapasztalható erőszakot, mert az megágyaz az etnikai nacionalizmusnak.

Liberation/Szelestey Lajos

Heller: Mi történt Magyarországgal?

Akik nem értik Kelet-Európát, érvelhetnek azzal, hogy Orbán nem lehet zsarnok, hiszen kétharmaddal nyert, pedig az. Nélküle nem történhet semmi, illetve csak az van, amit ő akar. Nincs ellensúly, még a saját pártján belül sem. Itt egy feudalista rezsim öltözött a demokratikus folyamatok köntösébe, ez az illiberális demokrácia.

Heller Ágnes filozófus a Nem York Times-ban közölt vendégkommentárjában teszi fel ezt a kérdést. Szerinte Magyarországon soha nem létezett a liberális demokrácia, most pedig az történik, hogy Orbán Viktor képes még inkább megszilárdítani a hatalmát, miközben a minden eddiginél életképesebb jobboldali populizmus átterjed Európára.

Kommentárjában a filozófus rámutat, hogy az országnak a rendszerváltáskor az ölébe hullott a szabadság, nem kellett megküzdenie érte. A megfelelő hagyományok hiánya folytán azután a nép kiszolgáltatott volt, amikor felbukkant a színen egy gátlástalan politikus, aki kihasználta, hogy az emberek igényeltek egy irányadó központot, hogy kellettek nekik vezetők, akik helyettük gondolkodtak. De a magyar populizmus felíveléséhez a magyarok történelmien szolgalelkű hajlama folytán arra is szükség volt, hogy az osztály tömegtársadalommá alakuljon át.

Orbánnak, a születőben lévő zsarnoknak, ilyen körülmények között nem kell kisajátítania a hatalmat, uralmát a választás névlegesen demokratikus intézményével is be tudja betonozni. A ma diktátorai az urnáknál biztosítják be antiliberális és demokráciaellenes rendszerüket. A szavazófülkékben legitimálják illegális rezsimjüket. A választói körzetek határainak módosításával, a sajtószabadság megnyesegetésével, félelemkeltéssel. Korunkban továbbra is a nacionalizmus a legcsábítóbb ideológia. Az EU nem tudott európai identitást teremteni, az ún. populista pártok viszont, amelyek egy ego vezérelte, nacionalista oligarchia szűk érdekeit szolgálják, háborút folytatnak az integráció ellen.

Akik nem értik Kelet-Európát, érvelhetnek azzal, hogy Orbán nem lehet zsarnok, hiszen kétharmaddal nyert, pedig az. Nélküle nem történhet semmi, illetve csak az van, amit ő akar. Nincs ellensúly, még a saját pártján belül sem. Itt egy feudalista rezsim öltözött a demokratikus folyamatok köntösébe, ez az illiberális demokrácia. A legutóbbi választáson többen szavaztak ellene, mint mellette, de az arctalan tömegtársadalom és a szétaprózódott ellenzék nem tudott gátat szabni a populisták összpontosított gyűlöletének. Orbán egyelőre biankó csekket kapott, hogy továbbra is maga képére formálja az alkotmányt.

Bréking nyúz, 2018. 08. 31. – Tudósítás a másik valóságból

0

Ha az Origo mondja, akkor sincs baj, ha nem úgy van, legföljebb majd helyreigazítják, oszt jó napot. A Magyar Idők Gyuri bácsija lemisibácsizta a neves filozófust. 888-ék szerint Heller Ágnes ötmillió férfival és nővel engedné be a migránsokat.

Orbán személyesen véd meg minket

„Orbán Viktor személyesen vesz részt szeptember 11-én az Európai Parlament plenáris ülésén, melyen a Sargentini-jelentés vitáját tartják. A dokumentumról másnap szavaz a parlament Strasbourgban – írja a Magyar Idők. Azt, hogy a miniszterelnök személyesen vesz részt a vitán, később Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke megerősítette az MTI-nek.

Judith Sargentini az Európai Zöld Párt képviselőjeként készítette el a magyar jogállamiságról szóló jelentését, amelyet júniusban fogadott el az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE), 37 tag támogatásával és 19 ellenszavazattal.

A dokumentum felveti annak lehetőségét, hogy Magyarországtól megvonják a szavazati jogokat.”

(Origo: Orbán Viktor személyesen fogja megvédeni Magyarországot az Európai Parlamentben)

A 83 éves hardrocker esete a jobbágymentalitású szavazókkal

„Miközben Heller Ágnes marxista filozófus A nacionalizmus ellen az egységes Európáért címmel demonstrációt szervez Budapesten, elvtársa és kollégája, Vajda Mihály a 168 Óra hetilap olvasóit arról tájékoztatja, hogy „Az orbánizmus felel meg leginkább annak a jobbágymentalitásnak, ami Magyarországot visszatérítette régi önmagához”.

A 83 esztendős, hardrocker frizurás Misi bácsi legutóbb januárban került a figyelem középpontjába, amikor friss kötetében nemes egyszerűséggel leparasztozta a Fidesz híveit. Így aztán nem meglepő, hogy mostani eszmefuttatásában is helyet kap az agrárhasonlat. „Húszévi vergődés után egy kellőképpen gátlástalan politikus megbuktatta a rendszert, és a saját képére formálta – mondja Orbán Viktor miniszterelnökről. – Ami a választók magatartásában változatlan, az (…) a szavazók jobbágymentalitása.”

De ki beszélt itt migránsokról?

„Azt szeretné, ha Európa nagyvárosaiban 2018. október 13-án szombaton, közép-európai idő szerint 14.00 órakor egyszerre, egy időben ötmillió nő és férfi tüntetne az utcákon, a tereken, és emelnék fel hangjukat a nacionalizmus ellen egy egységes, demokratikus és szolidáris Európáért. „Szabad és békés Európát szeretnénk, mégis újra a nacionalizmusok nyernek teret -, az intolerancia terjed. A gyűlölet mind hangosabb, az erőszak mind gyakoribb. Egyes kormányok a mástól, az idegentől való félelmet szítják és politikai tőkét kovácsolnak belőle. Egyre több a diktatórikus politikus.” (888: Heller Ágnes ötmillió nővel és férfival tüntetne a migránsok befogadásáért)

P.s:

Nem szoktuk kommentálni az alternatív valóságot bemutató sajtótermékek (jobb híján nevezzük őket így) írásait, de a 888 most egy olyan gyomorforgató „rajzzal” illusztrálja a 88 éves nemzetközi hírű filozófusról írt hányadékát, hogy annak közlésétől jobb meggyőződésünk okán eltekintünk.

Bréking nyúz, 2018. augusztus 21. – Tudósítás a másik valóságból

0

Hiányolnák az Origo olvasói, ha lenne olyan nap, amikor migránsozó cikk nélkül maradnának. Megrohamoznák és elfoglalnák a szerkesztőséget, és kijelentenék, hogy addig ők onnan el nem távoznak, míg meg nem kapják a napi rettegni valójukat. Mert az nekik jár, félni akarnak. A 888 és a Magyar Hírlap viszont Heller Ágnesről nem tud lejönni.

 

A nem rózsás spanyol hétköznapok

„Még csak néhány hónap telt el azóta, hogy Spanyolország újdonsült baloldali kormánya könnyítette a migránsok Spanyolországba történő beáramlását, és máris több terrortámadás is tarkította az amúgy sem rózsás spanyol hétköznapokat. Elég csak az elmúlt néhány napra visszagondolnunk. Hétfőn Barcelonában egy algériai migráns akart késsel a kezében a helyi rendőrőrsön rendőröket megkéselni, míg a Zaragoza melleti Casetas-ban egy marokkói migráns hajtott a tömegbe, elgázolva három embert.” (Migránsokkal érkezett a terror Spanyolországba.)

Haladárok

„A haladár megmondók szerint Kovács Zoltánnak nincs joga bármi rosszat is mondani Heller Ágnesről. A mondanivaló lényege az, hogy Kovács Zoltán a haspóló cipőjét sem viheti Heller Ágnesnek. Nem ér föl hozzá, az intellektuális és morális hierarchiában mélyen Heller Ágnes alatt található a kormányszóvivő. Heller Ágnes ugyanis számtalan hazai és külföldi egyetemen tanított, egyetemi oktató, filozófus és idős is (ezt, ugye, Kovács Zoltán is jelezte, de ugye quod licet iovi, non licet bovi), tehát van mögötte egy hosszú élet és egy életmű. Kovács Zoltánnak pedig nincs felhatalmazása (úgy morálisan, mint szakmailag!), hogy erről bármiféle ítéletet mondjon…

A haladók a saját ortodoxiájuk görcsös, hisztérikus védelmezőivé váltak. Az általuk előadott hiszti során ráadásul a „tekintélyérvek” közül is a legszarabbakat rángatták elő. Az, hogy valaki hány katedrát látott, nem jelenti automatikusan azt, hogy nem beszél hülyeségeket és nem kritizálható. (Ilyet még a legbetonfejűbb autoritáriusok sem állítanak.) És még a fennkölt értelmiségi vitákban is előfordulnak sokkal durvább szidalmak piedesztálra emelt masztodonokkal szemben, mint amit a kormányszóvivő leírt.”(888: A Heller-purparlé rövid tanulsága)

A szárszói kör

„Persze nézhetjük úgy is a napokban kibontakozó hisztériát, hogy valójában egy, a társadalmi többség által egyre inkább megvetett, a nyugati közvéleményben még nem elhanyagolható befolyással bíró, amúgy leszerepelt irányzat utóvédharcáról van szó. Gulyás Gergely miniszter ezt úgy fogalmazta meg, hogy a baloldali filozófus természetes közege a Farkasházy-féle szárszói találkozó vendégserege, e körön kívül legfeljebb az ellenében, így részben neki is köszönhetően majd’ hárommilliósra bővült Fidesz-szavazótábor egyben tartása miatt is fontos, hogy teret adjanak amúgy értékelésre méltatlan megnyilvánulásának. Ez a „szárszói kör” valójában önmaga ellensége, hiszen a folyamatos elhatárolósdival-tiltakozósdival kineveltek egy rájuk szinte már immunis politikai generációt.” (Magyar Hírlap: Óbágatás)

A nap kérdése

0

Kovács Zoltán kormányszóvivő öreg, bigott kommunistának nevezte Heller Ágnes filozófust.

This poll is no longer accepting votes

Ön szerint méltó egy európai kormány szóvivőjéhez ez a stílus?

A magyar kormányt és az MTI-t sem érdekelte a magyar filozófus nemzetközi díja

2

Heller Ágnes filozófus Manès Sperber-díjat vehetett át Bécsben, a kancellári palota dísztermében. A magyar állam részéről senki nem volt ott, az MTI sem tudósított az eseményről.

Az Osztrák Köztársaság 1985 óta két- vagy ötévenként adományozza a díjat azoknak, akiket az irodalom, a pszichológia vagy a társadalomtudomány területén kiemelkedőnek értékelnek. A névadó Manès Sperber osztrák-francia író, szociálpszichológus és filozófus volt a múlt század elején.

Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémiarendes tagja. Kutatási területei az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia köré szerveződnek. A Budapesti Iskola nevű szellemi csoportosulás egyik jelentős személyisége.

Ezt az elismerést korábban két magyar szerző, Konrád György (1990-ben) és Esterházy Péter (2009-ben) kapta meg.

A 2018. június 14-i díjátadón Ausztria kancelláriaminisztere és a német nagykövet is jelen volt, ám a magyar állam részéről senki nem jött el, az MTI sem adott hírt a rendkívüli eseményről.

A június 14-i díjátadón Radnóti Sándor mondta a laudációt.

Bréking nyúz – Tudósítások a másik valóságból

0

Vona Gábor Heller Ágnessel vacsorázik. Török Gábor, a hasznos idióta. A csőbe mászott nő. Orbán és a fehérvári huszárok Vietnamban.

Munkaebéd, munkavacsora a Magyar Hírlapban

„ A baloldallal közös szakpolitikai programot is jegyző Vona Gábor, miután a Szeretem Magyarországot Klubban kifejthette megújult jobbikos nézeteit, készülődhet, hiszen hamarosan Heller Ágnessel fog vacsorálni, de csak miután munkaebéden fogadta Konrád Györgyöt és Magyar Bálintot. „

Török Gábor kenyéren és vízen él a Magyar Időkben

„Török Gábor „független politológus” váltig tagadja, hogy áldásos tevékenységét a Jobbik pénzelné, ám ha így van, akkor a sztálini értelemben „hasznos idióta”. Török szerint utoljára Sólyom Lászlótól húzott nyilvános apanázst (meg is látszott az eredményen); azóta úgyszólván kenyéren és vízen él.”

Nem tudja a Faktor, hogy került a nő a csőbe

„A nő bemászott egy 20 méter hosszú és 50 centiméter átmérőjű csőbe, és beszorult. Arról azonban, hogy miért mászott be a nő a csőbe és hogyan sikerült segítséget kérnie, még nincs hivatalos információ.”

Origo: Elhúzták Orbán nótáját Vietnamban

„Egy később felkerült videón már az Orbán Viktor és a magyar delegáció tiszteletére rendezett fogadás képei láthatóak, többek között az is, ahogy helyi zenészek a Fehérvári huszárok című magyar nótát adják elől.”

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK