Kezdőlap Címkék Thomas Piketty

Címke: Thomas Piketty

Gazdag öregek – szegény fiatalok

0

36 ezer milliárd dolláros örökséget kapnak a következő generációk az Egyesült Államokban amikor a baby boom nemzedék átadja a stafétabotot és vagyonát – állapítja meg a New York-i Bloomberg. Gyorsan hozzátéve ehhez, hogy ilyen még nem volt az amerikai történelemben, de valószínűleg az egész világtörténelemben sem.

A legutolsó adat a 2016-os, mely 427 milliárd dolláros vagyon átruházást jelent öröklés útján. A trendnek még csak az elején vagyunk, de a tendencia világos. 1989-hez képest 119%-os a növekedés akkor is, ha az inflációtól megtisztítjuk a vagyonok értékét. Miért ?

Ben Bernanke helikopteres dollár esője

A nagy pénzügyi válság idején a Fed főnöke azt hangsúlyozta, hogy az 1929-es pénzügyi katasztrófa azért vált világméretű válsággá, mert az amerikai döntéshozók megszorító politikát folytattak. Az óvatos pénzügyi politikai az összeomlás szélére sodorta a piacot, ahol általános bizalmi válság alakult ki. Épp ezért Ben Bernanke az ellenkező megoldást választotta: olcsó pénzzel árasztotta el a piacot. Híres példája szerint úgy is lehet a bizalmat és a fogyasztást növelni, ha helikopterről pénzt szórunk az emberek közé. Az ilyen ingyen pénzt ugyanis az emberek többsége siet elkölteni. Olyan impulzust ad ezzel a piacnak, amelytől azután fokozatosan helyreáll a bizalom, és megindul a gazdasági növekedés. Végül erre a látványos bemutatóra nem került sor, de a valóságban az történt, hogy

a baby boom nemzedék nagyon jól járt.

A nagy pénzügyi válság idején már a nyugdíjhoz közelített ez a nemzedék (1945-1964) legidősebb korosztálya. Az ő számukra az olcsó pénz, melyet alacsony infláció kísért valóságos áldás volt. A tőkebefektetések értéke újra szárnyalni kezdett, az ingatlan piac is lassan magára talált. Mind a két esetben a baby boom nemzedék volt a legfőbb haszonélvező. Talán mondanunk sem kell, hogy maga Ben Bernanke is ide tartozott éppúgy mint az USA elnökei.

Mi történt a bérből élőkkel?

Az emberek többsége az Egyesült Államokban is a munkájából akar megélni. A menedzser kasztnak ez remekül sikerül is: a jövedelmük mindinkább a cégük tőzsdei teljesítményétől függ. Minthogy a tőzsde szárnyalt, ezért a csúcs menedzserek csillagászati jövedelmeket vihettek haza. Aki viszont a bér skála alsó részében foglalt helyet mint a munkások vagy az átlag értelmiségiek azok nemigen dicsekedhettek: a reálbérek alig nőttek pedig az infláció nem volt magas. Miért nem volt komoly növekedés? Mert az informatikai forradalom leszorította a béreket – óriási konkurenciát teremtve az emberi munkaerőnek. A másik ok a bevándorlás: a külföldről érkező olcsó munkaerő szintén gyengítette a szakszervezetek érdekvédelmi szerepét. Végül pedig itt volt az outsourcing vagyis az amerikai tőke exportja. Főként oda, ahol az olcsó szakképzett munkaerő miatt extra profit volt várható. Itt Kína állt az első helyen. Ha ezt a három tényezőt összeadjuk, akkor előttünk áll Trump támogatóinak egy jelentős része. A rozsda övezetek népe, amely egyáltalán nem profitált Ben Bernanke és utódai válságkezelő politikájából.

A fiatalok szívnak

Ha valaki ma kikerül a munkaerőpiacra az Egyesült Államokban, akkor azt tapasztalja: borzasztóan nehéz megszerezni azt, amit minden középosztálybeli amerikai természetesnek tekint: a saját házat vagy lakást. A nagyvárosokban oly magasra emelkedtek az ingatlan árak, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy ott lakjanak. Ezért New York népessége például évről évre csökken. De lakás problémái vannak a fiataloknak San Franciscóban és a környékén is, mert az informatikai óriások annyira felverték az ingatlan árakat, hogy a pályakezdők képtelenek kigazdálkodni a szükséges összeget egy lakáshitel felvételéhez.

A nagy vagyon transzfer

Minthogy a fiatalok saját maguk nehezen boldogulnak a pálya kezdetén, ezért nagyon felértékelődik az örökség szerepe. Csakhogy az Egyesült Államokban általános felfogás szerint a self made man az igazi amerikai! Ezért például a baby boom nemzedékhez tartozó Bill Gates, aki ismét a világ leggazdagabb embere lett, úgy döntött, hogy vagyonának nagy részét jótékony célokra fordítja. Gyerekeinek csak olyan örökséget szán, mely a tisztes jóléthez elég, de semmiképp sem teszi tunyává őket. Maga Bill Gates az egyetemről kimaradva vetette bele magát az informatikai forradalomba, melynek egyik emblematikus figurája lett. A Melinda és Bill Gates alapítvány dollár milliárdokat fordított az AIDS elleni küzdelemre Afrikában. Az eredmény látszik is: ez a korábbi népbetegség, amely millió számra ölte az afrikaiakat, mára visszaszorult.

Mindezzel együtt az alap probléma megmarad. Erre Thomas Piketty mutatott rá híres művében a Capital /Tőke/-ben. A francia közgazdász könyve, mely hetekig vezette az amerikai sikerlistákat, statisztikai tényekkel bizonyította: a tőke jövedelmek sokkal gyorsabban nőnek mint a munkából megszerezhető bérek! És minthogy a tőke tulajdonosok többnyire a baby boom generáció tagjai, ezért ők elégedetten tölthetik életük hátralevő nyugdíjas szakaszát.

A fiatalok viszont dühösek. Ezt érzékelik az ellenzéki demokraták, akik egyre baloldalibb újraelosztó tervekkel állnak elő a választási kampány során. Meg akarják adóztatni a nagy vagyonokat, melyeket adó reformjával épp a baby boom nemzedékhez tartozó Donald Trump növelt tovább. A következő választás Amerikában tehát jelentős részben a gazdag öregek és a szegény fiatalok szembenállásáról szól majd – véli a Bloomberg.

Elszabadult cégvezetői fizetések: bepillantás a Trump-kamuflázs mögé

Az amerikai topcégek vezetőinek fizetése 30 év alatt csaknem ezerszeresére (!) nőtt, az alkalmazottaké alig 12 (!) százalékkal. Tavaly ez az arány 278 az 1-hez volt. A lecsúszó középosztály ennek elszenvedése láttán fordult a hamis próféta Donald Trump felé.

Tavaly az Egyesült Államok 350 legnagyobb vállalatát vezető vezérigazgatók mindegyike átlagosan 17,2 millió dollárt keresett. Ez 278-szorosa az átlagos munkavállaló fizetésének – olvasható a statista.com összefoglalójában, ami az Economic Policy Institute (EPI) jelentését veszi alapul.

Ezer vs. tizenkét százalék

A vállalatvezetői és munkavállalói jövedelem közti szorzó az 1960-as évek második felében húszszoros, 1980-ban 31-szeres, 1990-ben már 58-szoros volt. Azután elszabadult a pokol.

Forrás: EPI

Az ábra azt szemlélteti, hogy először Ronald Reagan időszakában (reaganomics) lódult meg az alsó és a felső jövedelmek közti különbség. A 90-es években pedig – dacára annak, hogy ennek nagy részében Bill Clinton vezetésével demokrata kormánya volt az USA-nak – valósággal kilőttek felsővezetői bérek. A differenciát a gazdasági válság csökkentette jelentősen, időlegesen.

Az EPI elemzése szerint a vezérigazgatói bérek 1978 óta az Egyesült Államokban közel ezer százalékkal növekedtek, míg a magánszektorban dolgozók átlagos javadalmazása alig 12 százalékkal. (Az adatok az inflációval korrigáltak.)

Forrás: statista.com

Az EPI jelentése megállapítja, hogy a túlzott vezérigazgatói fizetések növekvő egyenlőtlenségeket táplálnak, dagasztva a különbséget a nagyon magasan keresők 1 százaléka és az alsó 90 százalék között. Arra is rávilágít, hogy a legtöbb vezérigazgató bére és a cég teljesítményének növekedése között nincs összefüggés, a többletpénzt egyszerűen zsebre teszik. Vagyis

ha a vezérigazgatói díjazást csökkentenék vagy súlyosabban adóztatnák, ennek nem lenne gazdasági hatása.

Ezt a képet támasztja alá Thomas Piketty világhírű közgazdász átfogó, hiánypótló könyve, a Tőke a 21. században. Ebben erről azt írja, hogy az 1950-80-as évtizedek az Egyesült Államok legegyenlőbb időszaka volt: a jövedelmi felső tizedhez került a nemzeti jövedelem 30-35 százaléka. Ez már önmagában is óriási különbség, de ezután – a fentiekkel összhangban – ez az olló egyre szélesebbre nyílt.

Minden jövedelem felfelé áramlott

Ebben az időszakban az amerikai gazdaság növekedésének gyümölcseit szinte teljesen a felső tized, ezen belül is a csúcs egy százalék aratta le.

A gazdasági növekmény csaknem 75 százaléka jutott a fölső tizedhez, ezen belül 60 százalék egy tizedhez került. Az alsó (?) 90 százalék jövedelme 1977-2010 között évente kevesebb, mint fél százalékkal növekedett.

A következő ábra a felső egy százalék jövedelmének alakulását mutatja. Azt, hogy ennek a vékonyka rétegnek hogyan változott a részesedése az ország összjövedelmén belül (bal tengely). A felső görbe a jövedelmi részesedést mutatja, a középső ezt az árfolyamnyereség levonása után, az alsó az összbéreken belüli arányt.

Forrás: Thomas Piketty

Ez az ábra is rámutat arra, hogy a legfelső osztály a – cikk elején leírt – bérkülönbség felett óriási anyagi előnyben van az alsóbb osztályokkal szemben. Céges vezetői részvényjuttatás, saját befektetések mind javukra tágítják az összjövedelmi szakadékot.

A leszakadtak lázadása és átverése

Ezekben az évtizedekben korántsem volt kimagasló az amerikai gazdaság gyarapodása, sőt, elsősorban az alsó középosztály jövedelme stagnált. Ezt az érintettek – látva a felső elit gazdagodását – egyenesen lesüllyedésként élték meg.

Más dimenzióban: a jövedelmek közti átcsoportosítás (felfelé áramoltatás) az amerikai nemzeti jövedelem 15 százalékára rúgott. Négyszer akkorára, mint az ország által a 2000-es években felhalmozott külkereskedelmi deficit, ami a gazdaság teljesítményének csak 4 százaléka volt.

Vagyis a belső egyensúlytalanság négyszer akkora volt, mint a külső.

Ezek a döbbenetes adatok mutatnak rá arra, milyen drámai változások zajlottak le a világ vezető politikai-gazdasági hatalmában. És segítenek megérteni, mi történt, mielőtt a csalódott, kiábrándult, frusztrált középosztály ráharapott a korábbi elitet támadó populista Trump csodát ígérő zagyvaságára. Aki – miközben folytatta a tőről metszett (figyelem!) neoliberális gazdaságpolitikát – némileg enyhített az alsóbb osztályok jövedelemadóján (amivel persze növelte az állam adósságát) eddig sikeresen lovagolta meg a vesztesek dühét. Elleplezve azt, hogy ő maga tipikus figurája ezeknek az évtizedeknek, aki viszont a régi nemzeti nagyság visszaállításával házal évek óta.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK