Kezdőlap Címkék Beszámoló

Címke: beszámoló

A kutyaszar és a Migrációs ember

Elcsíptem egy levelet. Sajnos nem Kern András sziporkázóan metsző humorú leveleinek egyik gyönygyszemét, de azt azért ez sem semmi, ez is egy olyan igazi oda…, hogy is mondjam… odavágós levélke. Ráadásul hivatalosan az. Szóval a maga nemében mégiscsak egy gyönygyszem akadt a kezembe.

 

Budapest Főváros … kerület
Pest… Önkormányzata
Képviselő                                Tárgy:Beszámoló az elmúlt időszakban végzett képviselői                                                            feladatokról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott ….,mint Budapest Főváros ….kerületében megválasztott képviselő feladataimat a 2011.évi CLXXXIX.törvénnyel módosított  1990. évi LXV törvényben foglaltak alapján végeztem. Választó polgároknak  köszönhetően negyedik ciklusban vagyok  képviselő    2019-2024. között. Tagja vagyok az Egészségügyi Bizottságnak és a Sport Bizottságnak.

“Munkámat – mint minden Képviselő társam – az egész kerületünk érdekeinek szem előtt tartásával folytatom.”

Például: minden nap átmegy a piacon ahol sokan megszólítják. Mi több,

“minden ünnepi eseményen vagy sport rendezvényen igyekszem részt venni mert ezeken sok új ismeretségre tehetek szert. Ezek során látom tapasztalom, hogy sokan nem ismerik jogaikat, lehetőségeket  információra  szorulnak. Segítségre törekszem a végleges megoldást preferálom.”

“Egyéni képviselőként – többen megkerestek gondjaikkal, problémáikkal. Az egész kerületre vonatkozóan. Elsődlegese ezek a panaszok az utak, járdák rossz minősége, a felgyülemlett hulladékok, falevelek elszállítása ügyében történtek.

Sokan kifogásolják a rengeteg kidobott kutyaürüléket és a zsákokban  kidobott szemetet, Továbbra is javaslom ha ilyet látunk azonnal tegyük szóvá és jelezzük  az illetékesek felé.

Továbbra is javaslom ha ilyet látunk azonnal tegyük szóvá és jelezzük  az illetékesek felé.”

( Ami most következik az megrendítően szuggesztív benyomást fog tenni az  olvasókra. Olyan mélymagyar öntudattal a kereszténység védőbástyájaként közös európai sorsunkért aggódó egyéni hang, melyet a magam szerény eszközeivel csak statisztaként papírra vetek, de ebbe a szellemi magasságba jelentéktelenségem már véletlenül sem merészkedhet.) Folytatom a beszámolót:

“Ebben az évben 2020-ban de sajnos még jövőre is 2021-ben is megváltoztatta és megváltoztatja az életünket a koronavírus járvány.

Gondoljatok  bele:  34 Millió Migrációs embert  /Javarészt  „arab -iszlám”nemzetiségűeket/ beerőltetnének EURÓPÁBA Szavazati Joggal. Ezt nem szabad engedni ez ellen minden eszközzel harcolni kell.

Pártállástól politikától függetlenül – Össze kellene fognunk EGYMÁSSAL, Szüleink, Gyermekeink Családjaink és Sajátmagunk érdekében.

Az elmúlt egy évben minden testületi ülésen részt vettem…”
Kérem a  Tiszteit Képviselő testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.”

(itt álljunk meg egy pillanatra, a Képviselő úr kompenzációs listáról nyerte el mandátumát vagyis nem egyéni képviselő, akit személyesen név szerint választanak meg a kerület polgárai. Ha már negyedik mandátumát tölti igazán tudhatná a különbséget.)

Nem irigylem a Tisztelt Képviselőtestületet!

(A levél eredeti példánya képviselőtestületnél megtalálható, annak másolata a Szerkesztőségben)

Az MTA közleménye

0

Lovász László, az MTA elnöke június 5-én délelőtt az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülésén Pósán László, a Bizottság elnöke meghívását elfogadva vett részt. Az MTA elnöke szóbeli kiegészítést fűzött A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről, 2015-2016 címmel az MTA által beterjesztett beszámolóhoz.

A beszámolót az MTA 2018. február 21-én, azaz közel másfél éve nyújtotta be az Országgyűlésnek, a dokumentum azóta az mta.hu (az FüHü oldalán itt található) oldalon is teljes egészében elérhető minden érdeklődő számára.

A beszámolóhoz a Kormány a korábbiakban semmilyen észrevételt nem tett. Nem jeleztek semmilyen kifogást a Kormány azon képviselői sem, aki az anyagot részleteiben is tárgyaló, az akadémiai kutatóhálózat szakmai felügyeletét a Kormány képviselőivel együtt ellátó Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ülésén vettek részt.

Mindezek után legalábbis furcsa, hogy a Kormány képviselője a bizottsági ülésen az országgyűlési beszámolóban szereplő adatok sorát kérdőjelezte meg. Az MTA eddig is kész lett volna és a jövőben is kész a Kormány szakmai kifogásaira választ adni, amennyiben ezekről tudomással bír.

FRISS HÍREK

A Független Hírügynökség kiadásai meghaladják bevételeinket.
A pártoktól független újságírás egyre nehezebb helyzetben van Magyarországon.

A hagyományos finanszírozás modelleket nem csak a politika lehetetleníti el, de a társadalmi kihívások is.

A fuhu.hu fennmaradásához, hosszútávú működéséhez, szerkesztőségünk rászorul támogatásotokra.
Segítségetekkel lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat továbbra is az eddig megszokott színvonalon végezhessük tovább.

Ide kattintva megtalálod bankszámlaszámunkat!

NÉPSZERŰ HÍREK